Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Mi i oni

04.11. Seminar 122-16: Osnovna škola27.10. Seminar 122-15: Osnovna škola "Grabovac", Grabovac, 26. i 27.10.2019.g.02.09. Seminar 122-14: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 31.08. i 01.09.2019.g.19.08. Seminar 122-13: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, 17. i 18.08.2019. g.08.04. Seminar 122-11: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 06. i 07.04.2019. g.26.03. Seminar 122-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 23. i 24.03.2019. g. škola03.02. Seminar 122-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 02. i 03.02.2019. g.26.11. Seminar 122-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 24. i 25.11.2018.g.31.10. Seminar 122-5: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 27. i 28.10.2018.g.22.10. Seminar 122-4: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 20. i 21.10.2018.g.15.10. Seminar 122-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 13. i 14.10.2018.g.03.10. Seminar 122-2: Osnovna muzička škola

Seminar 122-13: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, 17. i 18.08.2019. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.97
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.87
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.87
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.93
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.94)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....25
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................1

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 2(6.67%)
d) 60-79% ........ 5(16.67%)
đ) 80-99% ....... 11(36.67%)
e) 100% ...........12(40.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... (0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Realizacija i ove (treće) obuke u ovoj školi bila je uspešna kao i prethodne dve, do nivoa već utvrđenog produženja saradnje i u narednoj školskoj godini.
Dominantna procena učesnika je da je obuka bila dinamična, interaktivna, sa puno realnih primera i sadržaja koji su primenlјivi u praksi.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo. .


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Konkretne situacije i rešenja.
2. Konkretne problemske situacije, koje smo zajednički rešavali i diskutovali. Naučila par novih akata u zakonu.
3. Brojni saveti koji se pre svega mogu koristiti i u radu sa svojom decom.
4. Najviše mi se dopao odnos predavača prema učesnicima. Bezbroj primera, životnih situacija, prijatno za slušanje. Prezentacije – odlične !
5. Primeri iz prakse koje su imali naši predavači.
6. Konačno sam učesnik seminara na kojem mogu nešto da naučim i primenim u praksi
7. Privukao me sadržaj, dopada mi se komunikacija, atmosfera.
8. Iskustvo predavača i konkretni problemi i predlozi.
9. Kreatori i izvođači seminara su dobri animatori!
10. Osnaživanje za preuzimanje odgovornosti i prihvatanje moći profesije.
11. Pomoć pri rešavanju nekih nedoumica kao i saznanje šta i kako unaprediti u svom radu.
12. Iskustvo i stručnost predavača, komunikativnost.
13. Informacije o svojim „granicama“ i mogućnostima koje mogu da primenim, a u skladu sa zakonom !
14. Primeri dobre prakse, primeri realnih situacija.
15. Saznanje o tome da treba dobro da unapredim svoje poznavanje zakona.
16. Komunikacija kao faktor kvaliteta saradnje.
17. Komunikacija kao faktor kvaliteta saradnje.
18. Predavanje nije bilo suvoparno, dosadno; dosta psiholoških objašnjenja i primera; osvrtanje i podsećanje na zakonska pravila.
19. Najkorisnije – konkretna rešenja, konkretni postupci. Najznačajnije – Predavači argumentovano brane svoj stav.
20. Morala sam da mislim, stalno su tražile naše mišlјenje.
21. Seminar je potpuno primenlјiv u praksi. Dinamičan je i drži pažnju sve vreme. Najsvrsishodnije je to što nas tera da e zamislimo nad sobom u situacijama u kojima nismo mni znali da radimo pogrešno.
22. Kako se postaviti i šta reći u konkretnoj situaciji.
23. Realizatori na konkretnim primerima objašnjavaju ppostupak, pristup, način, koncepciju kako da se postavimo u datim/mogućim situacijama u radu i saradnji.
24. Stilovi pregovaranja (tehnike).
25. Saveti, predlozi i informacije koje se mogu primeniti u praksi.
26. Konkretni primeri, konkretna rešenja za određene probleme.
27. Informacije koje sam dobila na ovom seminaru znače mi u pogledu osnaživanja ličnog stava i pozicije koju zauzimam u obrazovnom sistemu.
28. Seminar mi je doneo nova znanja, pre svega iz oblasti zakona i prava, i upoznao me sa alatima (pravnim) koje u stvari posedujemo, a slabo ili nikako ne koristimo.
29. Veoma korisno je bilo objašnjenje koje lepo definiše razliku između eksplicicitnih i implicitnih pravila koje primenjujemo u školi. Takođe, veoma korisna je bila priča o sistemskom razmišlјanju.
30. Svoje učešće, razmena informacije. Saznanje gde sam dobro ppostupila a gde grešila. Greške svoje rado ispravlјam.


II - Nefunkcionalno - konkretno:
• 1. Nemam primedbi.
• 2. -
• 3. -
• 4. Nisam
• 5. -
• 6. Ne!
• 7. Ne.
• 8. -
• 9. -
• 10. Ne.
• 11. Ne.
• 12. -
• 13. Kod realizatora ne, kod kolega da!
• 14. Ne.
• 15. -
• 16. -
• 17. Ne.
• 18. -
• 19. Diskusije koje nisu baš neophodne.
• 20. Ne.
• 21. -
• 22. Ne.
• 23. -
• 24. Ne.
• 25. -
• 26. Ne.
• 27. Baš ništa.
• 28. Kod realizatora ne, kod učesnika ponekad, ponavlјanje i nerazumevanje.
• 29. Ne. Sve je bilo korisno i smisleno.
• 30. Potpuno iskorišćeno vreme. Duhovit pristup ne baš lakoj temi.

III - Konkretni predlozi za poboljšanje obuke
• 1. -
• 2. -
• 3. -
• 4. Više timskih igrica.
• 5. -
• 6. -
• 7. -
• 8. -
• 9. -
• 10. –Bolјe? Teško!
• 11. Samo nastavite ovako.
• 12. Ne bih mogao ništa konkretno,
• 13. -
• 14. -
• 15. Još neka radionica sa aktivnim učešćem učesnika seminara.
• 16. -
• 17. -
• 18. Ne bih menjala.
• 19. -
• 20. -
• 21. -
• 22. -
• 23. Uklјučivanje dodatnih pitanja učesnicima koji su u grupi, a ne samo „lideri“ grupe da pričaju.
• 24. -
• 25. -
• 26. Ne. Odlični ste.
• 27. Iznošenje još konkretnijih primera konfliktnih situacija i njihovih rešenja.
• 28. Šta god bih napisala mislim da ste već obuhvatili, mada nikad ne treba prestati sa istraživanjem!
• 29. -
• 30. Za sada nemam ideje. Možda brošura sa primerima dobre/loše prakse.


IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?
• 1. Naravno, ovo je jedna od vrednosti seminara – konkretna primena u praksi.
• 2. Zapisaću u svoj rokovnik ovih par akata zakona, koje sam naučila i koji me đtite, da bi ih što pre naučila.
• 3. Posmatranje problema iz tuđeg ugla.
• 4. Iščitati detalјnije zakon i zapamtiti bitne stavove.
• 5. -
• 6. Promenu bih započela od sebe.
• 7. -
• 8. Zauzeti čvršći stav i oštriju granicu.
• 9. Započeo bih veštinama uspešne komunikacije.
• 10. Da, naravno.
• 11. Naravno. Ponovo čitati Zakon!
• 12. -
• 13. Zaštitila sebe! Prvo „granica“ deci, dokle može tako, a od kad ne!
• 14. Naravno! Podstakli ste mislioca na razmišlјanje.
• 15. Od „proučavanja“ i „Bavlјenja“ zakonima.
• 16. Da.
• 17. Da.
• 18. Zakon 
• 19. Primeni ću svakako i svakako početi što ranije, i u privatnom i u školskom životu.
• 20. Da vidim da li sam ja pogrešila i šta mogu da promenim u svom ponašanju?
• 21. Da. Obraćaću mnogooo više pažnje na implicitna pravila.
• 22. Da. Određivanje šta je moja, a šta tuđa odgovornost.
• 23. Postavlјanje jasnih i zakonskih relevantnih granica, da bi sami sebe zaštitili i osigurali u radu.
• 24. Insistiranje na dostojanstvu profesije, naravno uz poštovanje zakona i samopoštovanje!
• 25. Više poštovanja prema svojoj profesiji – primena pravila.
• 26. Ponovo ću pročitati zakon!
• 27. Komunikacija sa roditelјima.
• 28. Verovatno stav.
• 29. Konkretnu primenu zakona u školi.
• 30. Za početak „skinuću majmune“ sa leđa i vratiti ostalih 30. Osnažiću kolege iz aktiva koji se nisu družili sa nama.