Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.90
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.88
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.72
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.86
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.55
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.83
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.90
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.76
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.79
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.80)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............4
v) od ustanove u kojoj radim....23
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 2(6.90%)
d) 60-79% ........ 1(3.45%)
đ) 80-99% ....... 23(79.31%)
e) 100% ...........3(10.34%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)
Napomena:

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika iz upitnika Zavoda
• Izuzetno zanimlјivo, poučno.
• Izuzetno dinamičan, aktivan seminar.
• Suština cele priče , zasnovano na konkretnim primerima iz svakodnevnog iskustva u OV radu sa decom...
• Zanimlјivo prezentovano preko potrebno znanje.
• Vredi poslušati.
• Korisne informacije, smisao aktivnosti, razmena iskustava.
• Vrlo korisno.
• Zanimlјivo izlaganje, poučno...
• Prijatna atmosfera, pohvale za voditelјe!
• Saznao sam bitne informacije vezane za konkretna postupanja.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Pre svega odluka naručioca seminara da svi učesnici budu vaspitači, i to iz tri doma.
Učesnici, njih više od 80%, imali su ujednačena i veoma pozitivna mišlјenja o sadržajima i načinima realizacije.
Upravo tih 82% učesnika smatra da je od ukupno provedenog vremena na obuci čak 80 do 99% upotreblјeno za smislene aktivnosti učenja.
Kao najmanji zajednički „imenilac“ mogao bi da bude sadržaj zapisa jednog učesnika/ce u dostavlјenom odgovoru na pitanje šta je na obuci bilo najznačajnije i najkorisnije:
„Konkretnost, dobar izbor primera iz prakse, konkretne povratne informacije i dobre preporuke iz prakse“.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Primeri iz prakse.
2. Tema koju nosi seminar je obrađivana sa različitih aspekata, veoma poučno i zanimlјivo.
3. Poruke u osnaživanju u odgovornosti, prava.
4. Spolјašnja mreža. Ogromno iskustvo realizatora seminara. Način interpretacije prezentacija. Komunikacija realizatora seminara sa učesnicima.
5. Dobijanje značajnih i korisnih informacija za rad uz spolјašnju mrežu podrške. Efikasnije uočavanje i prepoznavanje problema i načini reagovanja.
6. Seminar je u potpunosti koristan, celokupan sadržaj je adekvatan i potreban, pa zato ne bih izdvojila neki poseban sadržaj. Hvala.
7. Najznačajnija je suština, da ne možemo sve sami, da prepoznamo problem, analiziramo i i na koji način da reagujemo, a da pri tome zaštitimo sebe…
8. Sadržaj, način rada i aktivnost realizatora su izuzetno odrađeni i korisni za naš rad.
9. Realizatorke su vrlo jasno navele korake za formiranje i korišćenje unutrašnje i spolјašnje mreže podrške, što mi je, kao pripravniku, od posebnog značaja.
10. Sadržaj rada, nova saznanja.
11. Konkretnost; dobar izbor primera iz prakse; konkretne povratne informacije i dobre preporuke iz prakse.
12. Još konkretnije znam šta je i čija nadležnost.
13. Poruke koje smo dobili(poznavanje, traženje pomoći i podršk, odgovornost).
14. Konkretne informacije o obavezama.
15. Tema koju nosi seminar je zanimlјiva.
16. Konkretne informacije vezane za postupke u određenim situacijama.
17. Konkretna uputstva o poznvanju Zakona i zaštiti lične odgovornosti.
18. Razjasnila sam mrežu spolјne podrške (mreže) u razrešavanju date situacije.
19. -
20. -
21. Korisne informacije iz domena spolјašnjeg kruga podrške.
22. Uputstva o tome kome se obratiti u konkretnim situacijama.
23. -
24. -
25. -
26. -
27. Značilo je da se informišem sa procedurama koje su mi bile nedovolјno jasne.
28. Primeri iz prakse su bili najkorisniji.
29. -

II - Nefunkcionalno - konkretno:
• 1. -
• 2. -
• 3. Ne.
• 4. -
• 5. Nisam uočio nešto nefunkcionalno.
• 6. -
• 7. NE!
• 8. -
• 9. Ne.
• 10. -
• 11. Nije uočeno.
• 12. -
• 13. Ne: realizovano tako da je usmereno na smislene i korisne aktivnosti.
• 14. Funkcionalno.
• 15. Ne.
• 16. -
• 17. -
• 18. Ne.
• 19. -
• 20. -
• 21. Mislim da su pojednini primeri van domskog konteksta.
• 22. -
• 23. -
• 24. -
• 25. -
• 26. -
• 27. Ne.
• 28. -
• 29. -


III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:
• 1. -
• 2. Potkrepljivanje još više informacijama iz drugih “resora” koje se mogu koristiti u rad.
• 3. Dovoljna i konkretna edukacija edukatora i učesnika.
• 4. -
• 5. Nastavite ovako.
• 6. Ne.
• 7. Da neke objedinjene stavove, iskustva, zapažanja stave na papir, kako bi u nekom trenutku mogli da prerastu u predlog za neke nove akte (zakonske).
• 8. -
• 9. Dobro je – odlično!
• 10. -
• 11. Trenutno ne.
• 12. -
• 13. Sigurno da ima; ali mi je ovo dovoljno korektno, korisno, dobro da mi je trenutno teško da smislim šta bi moglo biti bolje.
• 14. OK.
• 15. Više ovakvih seminara.
• 16. -
• 17. -
• 18. -
• 19. -
• 20. -
• 21. Вишe примeрa из дoмскoг кoнтeкстa.
• 22. Дa искoриститe кoнкрeтнe примeрe из прaксe, a вeзaнe зa дom.
• 23. -
• 24. -
• 25. -
• 26. -
• 27. Još više interakcije za bilo koju temu.
• 28. Da uključite nekog ko ima iskustvo rada u Domu.
• 29. -


IV - Da li ćete i šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom daljem radu?
• 1. Da.
• 2. Primena stečenih znanja na seminaru u radu naravno, a počela bih od potreba konkretnih situacija u radu.
• 3. Primenu bi započela na osnovu stečenog sopstvenog i iskustva edukatora.
• 4. Naravno, dali ste nam veliku podršku i preporuke za dalјi rad. Pretraga pravilnika.
• 5. Efikasniji rad uz spolјnu mrežu podrške.
• 6. -
• 7. -
• 8. Sve što smo čuli je primenlјivo.
• 9. Realizatori su nam dali smernicu – ćuti, slušaj, opisuj! i skrenuli pažnju da u učeničke portfolije unosim najpre ono čulima dostupno.
• 10. Da, primeniću mnogo toga.
• 11. Mogu.
• 12. -
• 13. Trudiću se da zaštitim sebe i ne preuzmem ponekad “tuđe majmunčiće”.
• 14. Da.
• 15. Naravno.
• 16. Da.
• 17. -
• 18. Svakako ću koristiti dobijene informacije.
• 19. -
• 20. -
• 21. Ima vrlo korisnih i primenlјivih informacija.
• 22.
• 23. -
• 24. -
• 25. -
• 26. -
• 27. Naravno!
• 28. -
• 29. -