Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Ne možeš sve sam

10.09. Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana27.08. Seminar 126-12: Dom učenika srednjih škola Kragujevac, 24. i 25.08.2019. g.28.05. Seminar 126-10: Dom učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad, 25. i 26.05.2019.g.18.03. Seminar 126-9: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 16. i 17.03.2019.g.25.02. Seminar 126-8: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 24. i 25.02.2019.g.12.02. Seminar 122-9: Dom učenika srednjih škola Sombor, 09. i 10.02.2019,g,12.09. Seminar 126-1: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 10. i 11.09.2018.g.01.09. Seminar 337-28: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 29. i 30.08.2018.g.02.07. Seminar 337-27: Prva tehnička škola Kragujevac, 27. i 28.06.2018. g.26.03. Seminar 337-23: Tehnička škola "Nikola Tesla" Velika Plana, 24. i 25.03.2018.g.27.11. Seminar 337-17: SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz", 25. i 26.11.2017. g.13.11. Seminar 337-16: Dom učenika srednjih škola Sombor, 11. i 12.11.2017.g.06.11. Seminar 337-15: Hemijsko - prehrambena i tekstilna škola06.03. Seminar 337-8: Sedma beogradska gimnazija Beograd, 04. i 05.03.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.28.12. Seminar 337-5: Dom učenika srednjih škola05.12. Seminar 337-4: Srednja škola Grocka, 03. i 04.12.2016. g.28.11. Seminar 337-3: Srednja škola Grocka, 26. i 27.11.2016.g.02.09. Seminar 113-20: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 29. i 30.08.2016.g.02.09. Seminar 113-19: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 29. i 30.06.2016. g.03.02. Seminar 113-15: Ekonomsko trgovinska škola Šabac 01. i 02.02.216. g.31.01. Seminar 113-14; Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 30. i 31.01.2016. g.31.08. Seminar 113-9: Politehnička škola Kragujevac, 29. i 30.08.2015. g.21.06. Seminar 113-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 20. i 21.06.2015. g.16.03. Seminar 113-4: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije Novi Beograd, 14. i 15.03.2015. g.24.02. Seminar 163-10: GSPRS "Nezavisnost", ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 22.02.2015. g.102.02. Semnar 113-2: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 31.01. i 1.02.2015. g.17.11. Seminar 113-1: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 15. i 1611.2014. g.

Seminar 126-13; Ekonomsko-ugostiteljska škola "Vuk Karadžić", Velika Plana

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.97
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.93
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.73
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.90
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.97
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.95)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....27
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.33%)
d) 60-79% ........ 6(20.00%)
đ) 80-99% ....... 15(50.00%)
e) 100% ...........8(26.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100.00%)

b) NE........... 0 (0.00%)
Napomena:

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika iz upitnika Zavoda

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetno prihvaćeni sadržaji obuke i način rada realizatora i posebno naglašen značaj analize primera iz škole u okviru rada u malim grupama, i činjenice da se većina učesnika izjasnila da im je najznačajnije i najkorisnije što su na sva postavlјena pitanja dobili odgovore sa konkretnim uputstvima, vrlo preciznim i detalјnim.
Srednja ocena za deset tvrdnji iz upitnika Zavoda je 3.95 (maksimalno je 4.00), čime su potvrđeni stavovi učesnika iz evaluacionih instrumenata.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Коraci reagovanja u kriznim situacijama, kako zaštiti sebe a pritom pomoći učeniku, funkcionisanje i uloga Centra za socijalni rad.
2. Konstruktivni dijalog.
3. Sve informacije su korisne. Najbitnije je kako prepoznati i pravilno odregovati. To jest postupno odreagovati.
4. Koristan sadržaj, aktivnost, sve je od koristi.
5. Analiza primera iz naše škole sa konkretnim uputstvima (vrlo preciznim, detaljnim).
6. Saznanja o nadležnostima spoljnih činilaca (Centar za socijalni rad, SUP).
7. Saznanja o reagovanju prema spoljnoj mreži (Centru za socijalni rad, Milicija…)
8. Najkorisnije je to što nam je seminar, predavači “otvorili oči”.
9. -
10. Bilo je konkretno, precizni odgovori, sam način održavanja seminara i predavača.
11. Smatram da su najkorisnije informacije vzane za postupke nastavnika u kriznim situacijama i ko je podrška.
12. Informacije vezane za postupanje u kriznim situacijama.
13. Dosta primera iz prakse, rešavanje stvarnih izazova, sa kojima se svakodnevno suočavamo.
14. Rešavanje konkretnih pedagoških situacija. Posle ovog seminara se osećam kao da zaista nisam sama, imam jasnu viziju kome mogu da se obratim.
15. Seminar je inao konkretan sadržaj, način rada i predavača bio je na visokom nivou.
16. Saznanje na koji način mogu da se postavim u kritičnim situacijama kao odeljenjski starežina i kako na najbolji način režiti problem uz odgovarajuću pomoć.
17. Rešavanje konkretnih problema sa kojima se suočavamo u radu. Primeri na seminaru su dati iz prakse. Osvestili smo ono što je potrebno kako bismo zaštitili sebe…
18. Najznačajnije i najkorisnije je to što sam naučila neke nove stvari koje će mi koristiti za dalje funkcionisanje u školi.
19. Najkorisnije su teme koje su primenljive u praksi, objašnjenje u potpunosti.
20. Pojašnjenja na primerima (kroz radionice) po grupama.
21. Rešavanje konkretnih situacija iz škole.
22. Aktivna komunikacija, saveti, povratne informacije.
23. Dobila sam odgovore na postavljena pitanja.
24. -
25. Veoma veliki broj konkretnih saveta.
26. Najkorisnije – pojašnjenje kako sebe zaštiti u realnim situacijama; kome da se obratimo – jasne smernice.
27. Veliki broj konkretnih situacija iz svakodnevnog života.
28. Razrađivanje konkretnih primera iz pedagoške prakse.
29. Dobili smo puno korisnih informacija u vezi sa postupkom reagovanja u nekim situacija u školi.
30. Konkretno, jasno, glasno.

II - Nefunkcionalno - konkretno:
• 1. Nisam
• 2. Uglavnom ne…. A uvek prija i neko “pozitivno razvlačanje” radi motivacije.
• 3. Sve je funkcionalno.
• 4. -
• 5. -
• 6. -
• 7. -
• 8. Sve je bilo funkcionalno.
• 9. Komunikacija sa medijima – nepotrebno!
• 10. Ne
• 11. Možda je previše vremena utrošeno na priče o socijalnoj zaštiti.
• 12. -
• 13. Uvodni deo – predstavljanje učesnika i iznošenje onoga, što nam predstavlja izazov u redovnom radu – previše vremena oduzima.
• 14. Ne. Vreme je iskorišćeno na najbolji mogući način.
• 15. Nisam primetio ništa.
• 16. Ne
• 17. Ne.
• 18. -
• 19. -
• 20. Pojašnjenja o pravu učenika i nastavnika.
• 21. Ne.
• 22. -
• 23. -
• 24. -
• 25. Ne.
• 26. Jako sam zadovoljna energijom predavača.
• 27. -
• 28. Saradnja sa medijima.
• 29. Ne.
• 30. -

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:

• 1. -
• 2. Ugl. ne …. Možda još neki video prilog (ilustracija, igrani skeč).
• 3. -
• 4. -
• 5. -
• 6. -
• 7. -
• 8. -
• 9. -
• 10. -
• 11. Tražiti od učesnika seminara više njihovih konkretnih primera, problema i pitanja.
• 12. -
• 13. Uraditi primer, pojasniti termine iz upitnika, pa nakon toga učesnicima ostaviti da samostalno, po grupama, rešavaju konkretnu situaciju.
• 14. Osmislite još neki seminar i dođite opet.
• 15. Ne bih ništa menjao, sve pohvale za seminar i za predavače.
• 16. Organizacija neke vrste informativnog programa/aktivnosti za roditelje problematičnih učenika.
• 17. -
• 18. -
• 19. -
• 20. Možda primer (u vidu kratkog filma 2-5 min,) za razne situacije.
• 21. Ne.
• 22. -
• 23. Šeme, dijagram, korak po korak aktivnosti prilikom reagovanja.
• 24.-
• 25.- Više konkretnih primera iz naše prakse.
• 26. Češći seminari.
• 27. -
• 28. -
• 29. Ništa.
• 30. -

IV - Da li ćete i šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom daljem radu?

• 1. Primenu bi započela od toga, da ne preuzimam na sebe nešto što nije moja odgovornost, i da uvek, uvek radim po zakonu!
• 2. Može se računati, ili što rekosmo.. (ne možeš sve sam” Videćemo šta će biti.. Ugl. zaključujemo da treba budemo dovoljno upućeni i odlučni (a ne “zavezani” i nezamerljivi.
• 3. Svakako ću primeniti nešto od stečenog znanja.
• 4. -
• 5. Obraćanje drugim institucijma, drugačiji pristup u razgovoru sa roditeljima.
• 6. Više ću obratiti pažnju na socijalni status učenika (žive kod jednog roditelja, staratelj, roditelji u inostranstvu).
• 7. Mogu očekivati. Brže reagovanje prijava PP službi, centru za socijalni rad.
• 8. Promena u ponašanju! Shodno svojim pravima, koje nisam znala u većoj meri.
• 9. Postupanje u ustanovi u odgovoru na nasilje.. Saradnja sa ustanovama (centri za socijalni rad)..
• 10. Da. Promena, praćenje. Primena pravila.
• 11. Započela bih primenu naučenog od utvrđivanja statusa učenika u hranit. porodicama i razvedenih roditelja…(ko je zakonski staratelj) i dopunu na svoju evidenciju.
• 12. Proučiću (podsetiću se) pravne akte.
• 13. Proučavanje pravnih akata, pravilnika, priručnika. Izlazak iz uloge “belog viteza”.
• 14. Pokušaću! Za početak da razmislim na koji način mogu zaštiti sebe, a kasnije to primenjivati u praksi. Od pisanja izveštaja; zaštite od strane direktora..
• 15. Potrudiću se da primenim većinu stvari sa seminara.
• 16. Prvo – bolja i konkretnija saradnja sa roditeljima.
• 17. Svakako! Zahvaljujem na obuci i lepom druženju! 
• 18. -
• 19. Da, “govoriću tiho i nosiću psa sa sobom”!. Naravno, kao predmetni profesor mnogo korisnih saveta u postupcima ponašanja prilikom kritičnih situacija, primeniću.
• 20. Redosled postupaka u određenim situacijama kako bismo se zaštitili, i ostvarili cilj.
• 21. Da. Od ostvarivanja svojih prava u većoj meri nego pre seminara.
• 22. Da, asertivnost.
• 23. Pravilnik o postupanju prilikom iznenadne povrede ili bolesti deteta koja se dogodila u školi.
• 24. Da.
• 25. Apsolutno DA. 
• 26. Naravno! Boljim upoznavanjem zakona i smelijim iznošenjem mišljenja!!!
• 27. -
• 28. Da. Zaštita sopstvenog identiteta, struke i ustanove u kojoj radim.
• 29. Obavezno.
• 30. Sigurno ću primeniti nešto od stečenih znanja.