Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Nevidljivo vaspitanje

10.03. Seminar 12-8: OŠ "Radojka Lakić" Beograd, 07. i 08.03.20120g.-realizacija u Krupwu.03.03. Seminar 12-7: OŠ "Vladimir Rolović" Rakovica, 29.02. i 01.03.20120.g.25.02. Seminar 12-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 22. i 23.022020.g.28.01. Seminar 12-5: RCSU Smederevo, 25. i 26.01.2020.g17.12. Seminar 12-4: OŠ03.12. Seminar 12-3: Osnovna škola22.09. Seminar 12-2: Osnovna muzička škola "Nevena Popović" Grocka21.05. Seminar 12-1: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 18. i 19.05.2019.g.

Seminar 12-2: Osnovna muzička škola "Nevena Popović" Grocka

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.70
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.70
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.90
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.90
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.70
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.90
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.93
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.80
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.63
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.90
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.76)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............1
v) od ustanove u kojoj radim....26
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................3
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 2(6.67%)
g) 40-59% ....... 1(3.33%)
d) 60-79% ........ 6(20.00%)
đ) 80-99% ....... 9(30.00%)
e) 100% ...........12(40.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (96.67%)

b) NE........... 1(3.33%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Obuka je bila veoma korisna!
• Predavač na veoma interesantan način izlažu.
• Drži pažnju
• Tema seminara je jako zanimlјiva, realizatori dobro poznaju oblast.
• Sve je bilo odlično i veoma korisno za prosvetare.
• Interesantna nova saznanja.
• Odličan način komunikacije i neposrednosti predavača.
• Sjajan seminar, veoma korisna tema. Stečeno znanje koje će biti primenjeno u praksi. Hvala!
• Aktivna komunikacija sa organizatorima i zanimlјive teme koje mogu da se primene u praksi.
• Koristan i primenlјiv seminar.
• Sve je bilo odlično i veoma korisno za prosvetare.
• Treći put slušam ovaj seminar sa različitim temama o i u vezi prosvetnih radnika. Preporučujem svima.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Održan nivo uspešnosti realizacije svih programa iz prethodnog (6) i aktuelnog akreditacionog perioda (2), zahvalјujući angažavanju upečatlјive većine učesnika koja je pohađala sve dosadašnje programe.
I ovog puta srednja ocena je u domenu odlučnog, ali je najniža u odnosu na sve prethodne (3.76).

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali je uočena manja grupa učesnika koja nema dovolјno poverenja u sopstvene mogućnosti i ishode zajedničkog rada kada je reč o primeni stečenih znanja i veština.
Jedan učesnik može se smatrati «zalutalim», ili osobom koja nije bila raspoložena da prihvati bilo šta od ponuđenih sadržaja i načina njihove realizacije


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Rad na sebi.
2. -
3. Osvešćavanje povezanosti u kolektivu
4. Nova znanja koja će mi značiti u dalјem profesionalnom i ličnom usavršavanju.
5. Upoznavanje sa temama sa kojim nisam imala dodir.
6. Korisni saveti za nastavnika u odnosu sa učenicima. Rad na stalnoj motivaciji učenika.
7. -
8. -
9. Kajino izlaganje mi uvek uliva sigurnost i otkriva nove mogućnosti i načine rada koje mogu da primenim u svom poslu i pre svega u komunikaciji sa roditelјima, učenicima i kolegama. Posle svakog njenog predavanja imam utisak da ne postoji nerešiv problem i da je sve jednostavno.
10. Zanimlјiva interakcija, elokventan predavač.
11. Sve ono što je poznato svima i svakodnevne situacije sa kojima se „borimo“ – objašnjeno je do tančina – sada je jasno značenje svake izjave.
12. -
13. Najkorisniji su mi primeri iz prakse (npr. inserti, različite situacije) o kojima se polemiše i dolazi do adekvatnog rešenja.
14. Konkretni primeri iz života.
15. „Ja“ govor.
16. Razgovor o tome da imamo izbor i da možemo da menjamo stvari.
17. -
18. -
19. Nemam šta da predložim.
20. -
21. Komunikacije i odnos roditelјi-đak-profesor; Vaspitanje dece.
22. Saznanje (u globalu) o novim drugačijim pogledima na određenu problemsku situaciju.
23. -
24. Poruke podrške učenicima. „Ja“ govor, asertivne poruke
25. Aktivna razmena mišlјenja, konkretne i upotreblјive teme.
26. Konkretni primeri u vidu video snimaka iz svakodnevnog života.
27. -
28. -
29.Odnos nastavnik – učenik- roditelј.
30. Opuštena atmosfera, slušanje sagovornika i mogućnost da te neko sasluša, da izneseš svoje mišlјenje a da pri tome nemaš posledice.

II - Nefunkcionalno - konkretno:
• 1. -
• 2. -
• 3. Primeri treba da se odnose na muzičku školu.
• 4. Ne.
• 5. Ne.
• 6. -
• 7. -
• 8. Ne.
• 9. Ne.
• 10. Ne.
• 11. -
• 12. Ne.
• 13. Ne.
• 14. Ne
• 15. Ne
• 16. -
• 17. -
• 18.-
• 19. Ne
• 20. Ne
• 21. Ne.
• 22. Nisam.
• 23.-
• 24. Ne!
• 25. -
• 26. Nisam.
• 27. -
• 28. Muzički spot.
• 29. Ne, svaka tema je bila interesantna.
• 30. -


III - Konkretni predlozi za kvalitetno poboljšanje obuke

• 1. -
• 2. -
• 3. Organizovati „glumačke radionice“ – gde se uloge menjaju
• 4. Veoma sam zadovoljna , ništa ne bih menjala.
• 5. Više zadržavanja na jednoj temi.
• 6. Uvrstiti još anketa za učenike.
• 7. -
• 8. -
• 9. Da, ukoliko uopšte postoji tema i oblast koju izlagači već nisu pokrili.
• 10. – Ne.
• 11. -
• 12. –Obrađivanje konkretnih problema sa kojima se nastavnici suočavaju, a u vezi je sa temom semira.
• 13. -
• 14. -
• 15. Sve je bilo super, ne treba ništa menjati.
• 16. -
• 17. -
• 18. -
• 19. Nemam šta da predložim.
• 20. -
• 21. Predlažem više razgovora o promeni zakona o pravu deteta, a samim tim i više podsticanja u tom pravcu.
• 22. Nemam ideju.
• 23. -
• 24. Smatram da je sve što smo naučili i radionice koje smo prošli sa realizatorkom dovolјne.
• 25. -
• 26. Još više primera iz prakse.
• 27. Ne.
• 28. -
• 29.-
• 30. -

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• 1. DA
• 2. -
• 3. Da.
• 4. Da.
• 5. Da.
• 6. Terminologiju želim, volela bih, umesto moram.
• 7. -
• 8. Da.
• 9. Apsolutno.
• 10. Da dosta stvari, ne mogu da izdvojim konkretno.
• 11. Svakako. Najviše ću obratiti pažnju na formu izraza koje koristim u komunikaciji sa učenicima i kolegama.
• 12. Asertivnu komunikaciju.
• 13. Da.
• 14. Da.
• 15. -
• 16. Da, mogu.
• 17. -
• 18. -
• 19.-
• 20. -
• 21. Da! Autoritet, motiv, lјubav kod dece i posvećenost.
• 22. Sigurno da ću promeniti, ali ne mogu izdvojiti ništa u prvi plan jer ima puno interesentnih detalјa. Više prepuštam spontanom reagovanju.
• 23.-
• 24. Proces promene na nivou identiteta . Svakako puno stvari koje ću primenjivati i na nastavi i u svakodnevnom životu!
• 25. Rad na većoj komunikaciji sa roditelјima.
• 26. Primenila bi u radu sa đacima i ophođenje prema svojim učenicima kako bi bila još uspešniji nastavnik. Hvala!
• 27. Da, ne dozvoliti okruženju da vas promeni.
• 28. -
• 29. Naravno, bilo je puno tema koje pokreću na razmišlјanje i neku buduću primenu u svakodnevnom radu.
• 30. -