Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.93
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.86
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.79
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.89
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.82
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... [b3.96
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.96
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.89)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega.....................2
v) od ustanove u kojoj radim....21
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................5
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1(3.57%)
g) 40-59% ....... 2(7.14%)
d) 60-79% ........ 3(10.71%)
đ) 80-99% ....... 17(60.72%)
e) 100% ...........5(17.86%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 27 (100%)

b) NE........... 0 (0.00%)
Napomena: Jedan učesnik je zaokružio i "a" i "b"

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika u upitniku Zavoda
• Teme, način rada, realizatori (poznaju, vladaju "gradivom") koje nam je neophodno da bismo u današnje vreme funkcionisali.
• Doprinosi dobrom pristupu problemu i veoma je opširan u objašnjenju i odličnim primerima iz života.
• Primenlјiv, korektivan.
• Saznanja o nekim detalјima o saradnji sa roditelјima koje nismo znali
• Saznanja o nečemu u šta se do sada nisam upuštala.
• Razvodnjeno, nekompetentne "upadice"
• Odlična tema, odlična realizacije.
• Prijatni i susretlјivi predavači.
• Stvaran, koristan, praktičan.
• Zbog toga da možemo čuti prava tumačenja zakona i pravilnika koji nam mogu pomoći u radu ili problemu koji imamo tokom rada.
• Sve proteklo u redu.
• Praktičan, primenlјiv, koristan.


1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Za prvi korak na početku saradnje ostvaren sasvim dobar stepen uspešnosti realizacije obuke. Veoma iskusan sastav učesnika obezbedio je veoma aktivno njihovo učešće, kako pri radu u manjim grupama, tako i tokom frontalnog rada.
Više od ¾ učesika smatra da je od ukupnog vremena provedenog na obuci za smislene aktivnosti učenja iskorišćeno između 80 i 100%.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


I - Najznačajnije i najkorisnije:
1. Smernice koje smo dobili na seminaru o načinu postupanja u sradw+nji, poštujući pravilo “Ne možeš sve sam!”
2. Saveti korisni za rad ustanove; kolege dobile koresne savete i smernice; seminar je pun praktičnih primera (iz života).
3. Naučila sam da pravim razliku između posmatranja i donošenja ishitrenih paušalnih zaključaka. Naučila sam šta znači unutrašnja, a šta spoljašnja mreža podrške. Naučila sam da ne radim sama!
4. Saznala sam bitne i korisne informacije koje će mi pomoći u daljem rad.
5. Smernice za postupanje “Ne možeš sve sam”.
6. -
7. Podučila nas kako da zaštitimo učenika i sebe, što u vremenu u kome živimo, smatram veoma korisnim. Svaka čast Biljani, smatram da je izuzetno pripremljena i barata informacijama.
8. -
9. Podučeni smo kako da zaštitimo učenika i sebe , kako da komuniciramo sa roditeljima, a posle toga i koje službe se kad uključuju.
10. Naučeni važni koraci u konkretnim situacijama u cilju zaštite svoje profesije.
11. Dobili smo savete i smernice za konkretne probleme.
12. -
13. Nekoliko konkretnih informacija o postpnosti reakcija i prijava nadležnim institucijama.
14. Konkretni saveti, primenljivi saveti.
15. Iako smo već upoznati sa procedurama, postojale su određene nedoumice koje smo konkretno razrešili na ovom seminaru.
16. Spoljna mreža podrška podrške i saradnje.
17. Prijatni i jasni predavači. Bez tenzije, opuštena atmosfera.
18. “Ako ti” …. “Onda ja..”
19. Na stvarnim primerima smo videli kako da zaštitimo učenike i nas.
20. Zbog toga što do sada nisam bila dobro obaveštena o zakonima i pravilnicima o kojima smo čuli veoma poučne savete i komentare.
21. Imam problem, koga zovem u pomoć. Primeri iz prakse odlični.
22. Jedan od retkih seminara koji nas je podučio kako da zaštitimo učenika, ali i sebe!!! Biljana, sjajna!!!
23. Da se zna šta je čija odgovornost!!!
24. Komuniciranje sa učesnicima.
25.-
26.-
27.-
28.-


II - Nefunkcionalno - konkretno:
• 1. Nisam.
• 2. -
• 3. -
• 4. -
• 5. -
• 6. Ne.
• 7. -
• 8. Nisam.
• 9. -
• 10. Ne.
• 11. -
• 12. -
• 13. Da. Previše “ličnih primera” i “razvodnjena priča”
• 14. -
• 15. Ne.
• 16. -
• 17. -
• 18. Boškov glas uspavljujući.
• 19. -
• 20. -
• 21. -
• 22. -
• 23.-Ne.
• 24. –
• 25.-
• 26.-
• 27.-
• 28.-


III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:
• 1. Pismeno formulisati pravilnik za roditelje i ostale o pravnoj saradnji kroz …(nečitko).
• 2. -
• 3. -
• 4. Sve je obuhvaćeno.
• 5. -
• 6. -
• 7. -
• 8. -
• 9. -
• 10. -
• 11. -
• 12. -
• 13. Konkretno, jasno, glasno, bez previše žargonskih “ispada” i “spuštanja” na nivo jer razgovarate sa kompetentnim ljudima.
• 14. -
• 15. -
• 16. -
• 17. -
• 18. Nemam primedbi, Bilja odlično drži pažnju!
• 19. -
• 20. -
• 21. -
• 22. -
• 23. Seminar je već vrlo konkretan
• 24.-
• 25.-
• 26.-
• 27.-
• 28.-


IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?
• 1. Naravno! 
• 2. Pismeno obaveštenje i saglasnosti roditelja za sve aktivnosti u kojima učestvuju učenici.; ukazivati roditeljima na poštovanje pravila škole, kao i kolegama da zbog svoje bezbednosti o tome vode računa… i ostale korisne savete….
• 3. -
• 4. Sve zapisivati u vidu policijskog izveštaja. TOP – seminar.
• 5. -
• 6. Naravno.
• 7. -
• 8. Mogu.
• 9. -
• 10. Uočavanje problema kod učenika i dalji koraci u rešavanju istih! Hvala!
• 11. Detaljniji pravilnici (već postojeći) ili donošenje novih. Usvajanje internih dokumenata za različite situacije.
• 12. Unaprediti pismene upitnike u ustanovi, obratiti pažnju na procedure.
• 13. Pokušaću sl. put da razmislim o postupnosti…
• 14. -
• 15. Svakako. Pravilnici, odnos sa roditeljima, institucijama spoljašnje podrške.
• 16. U svoju pedagošku dokumentaciju ću svakako uvrstiti formular za procenu.
• 17. -
• 18. Naravno.
• 19.-
• 20. -
• 21. -
• 22. -
• 23. Da, naravno!
• 24.-
• 25.-
• 26.-
• 27.-
• 28.-