Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 4.00
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 4.00
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 4.00)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega.....................0
v) od ustanove u kojoj radim....27
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 1(3.44%)
đ) 80-99% ....... 14(48.28%)
e) 100% ...........14(48.28%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 29 (100%)

b) NE........... 0 (0.00%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika u upitniku Zavoda
• Seminar je veoma koristan svim nastavnicima bez obzira na godine iskustva.
• Odlično.
• Potpuno upotreblјiv i veoma koristan seminar.
• Odličan i veoma koristan seminar.
• Konkretni primeri.
• Pruža odgovore na mnoga pitanja koja se tiču našeg posla.
• Odličan seminar! Konkretni odgovori na pitanja.
• Praktični saveti na konkretne probleme.
• Puno primera iz prakse.
• Primeri iz prakse i iskustvo koje može da se primeni u radu.
• Veoma korisno.
• Uvažavanje svakog govornika.
• Jedan od retkih korisnih seminara.
• Jedan od najkonkretniji i najkorisnijih seminara na kojima sam bila.


1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Ni jedan od 29 učesnika nije dao manju ocenu u upitniku Zavoda od one najveće (4.00). Ovo je prvi takav slučaj u prethodnih bar deset godina našeg intenzivnog i efikasnog rada u području stručnog usavršavanja.
Umesto našeg odgovora o „dobrim stranama“, pravi odgovor dobićete ako posetite sajt našeg Udruženja (www.odstar.rs), pročitate sve zapise učesnika iz evaluacionih instrumenata – upitnika Zavoda i evaluacione liste Udruženja, i čujete video izjavu jednog učesnike iz ove škole.
Ovi zapisi naći će se u elektronskom izveštaju koji se dostavlјa Zavodu, uz napomenu da su iz listi Udruženja uneti su odgovori samo na dva zaista klјučna (od četiri) pitanja.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Konkretnost i vrlo jasno izlaganje kao i pristup i komunikacija realizatora omogućavaju da sve vreme seminara slušaoci budu koncentrisani i usvajaju nova znanja.
2. Osvešćivanje, upućivanje kome se obratiti za pomoć ali nedostatak obuke je na početku podsetiti svakog na svoju radnu obavezu (tražimo pomoć uz pretpostavku da smo mi odgovorno uradili svoju radnu obaveu).
3. Podstakao me ovaj seminar, tj. podsetio me na razmišljanje kako neke situacije koje bi mogle da se dese, kako da ih rešimo. PS.: (Misli mi idu brže od pisanja).
4. Veoma zanimljiv, edukativan i koristan seminar.
5. Razgovor o primerima iz prakse.
6. Dosta konkretnih primera; Rad na sopstvenim primerima, tj. primerima iz sopstvene prakse; Teorijsko utemeljenje problema; Dobra komunikaciju na seminaru, pružanje prilike da se iznesu problemi, rešenja, pitanja,,,
7. Ceo seminar je jako koristan i nama, prosvetnim radnicima jako znčajan. Svaka informacija na seminaru je bitna.
8. Konkretni primeri problema i dobijanje smernica za dalje.
9. Dosta konkretnih primera, način postupanja u konkretnim situacijama i mogućnost širenja mreže delovanja koja se uglavnom zasnivala u okviru ustanove.
10. Nakorisnije je to što smo kroz konkretne primere saznali dosta toga što nam može pomoći u radu i prilikom rešavanja određenih problema.
11. Deo koji se odnosi na funkcionisanje sistema od škole prema institucijama.
12. Sa velikim sam zadovoljstvom pponovo ulestvovala u ovom seminaru. dajete odlične primere i savete, kao i konkretne odgovore na postavljena pitanja. nema praznog hoda ni prodavanja magle.
13. Seminar mi je omogućio da jasnije sagledam probleme koje imam u radu sa učenicima i ukazati na put ka rešavanju problema.
14. Najkorisnije mi je bilo razjađnjavanje konkretnih nedoumica i problema.
15. Primeri iz prakse!
16. Na ovom seminaru sam saznala dosta toga što mi može pomoći da što bolje rešim pedagoške situacije i naučila sam korake kome se obračamo – untrašnja i spoljašnja mređa podrške.
17. Sadržaj i način rada smatram najkorisnijim.
18. Način funkcionisanja unutrašnje i spoljašnje mreže, i kada je nužno uključiti koju mrežu u rad; Lična iskustva realizatora jako korisna.
19. Dobili smo konkretne savete i smernice, nije nam vređana inteligencija.
20. Način sprovođenja procedure u okviru unutrašnje mreže podrške učeniku, nastavnicima.
21. Saznali smo kome da se obratimo za neki problem postupka.
22. Veoma korisne informacije, zakoni i pravila, i konkretna primena.
23. Konkretan sadržaj seminar, način rada, konkretni primeri…
24. Razmatranje konkretnih primera – saveti.
25. Razmatranje primera iz prakse.
26. Punopraktičnih i primenljivih saveta.
27.Da pitam i da dobijem odgovor konkretan.
28. Saznala sam u kojim situacijama treba uključiti koju instituciju i kako da regujem u odeđenim situacijama.
29. Najznačajnija mi je analiza konkretnih slučajeva u našoj školi. Hvala na podršci i savetima.


II - Nefunkcionalno - konkretno:

• 1. Nisam naišao na takve momente.
• 2. Ne, vreme je isrišćeno srazmerno postojećem “programu” i pitanjima.
• 3. -
• 4. Sve je bilo veoma funkcionalno, zaista vreme koje je utrošeno u ova dva dana veoma je brzo prošlo.
• 5. Ne vreme je dobro iskorišćeno.
• 6. Ne.
• 7. Nisam uočila ništa što nije bilo dovoljno funkcionalno.
• 8. -
• 9. Ne.
• 10. Sve aktivnosti su bile veoma dobro osmišljeno i apsolutno funkcionalne.
• 11. Ne, organizatori su dovoljno iskusni da usmere seminar u željenom pravcu.
• 12. Nisam uočila.
• 13. -
• 14. Ne.
• 15. Nisam uočila ništa što nije bilo dovoljno funkcionalno, mislim da smo racionalno iskoristili vreme.
• 16. Primeri iz prakse i podrška su bili više nego funkcionalni.
• 17. Ne, nisam uočila ništa takvo.
• 18. Kako se obući za nastup pred kamerama. 
• 19. Ne.
• 20. Ne
• 21. Ne
• 22. Ne
• 23.Ne!
• 24. Ne.
• 25. -
• 26. -
• 27. Ne.
• 28. Ne.
• 29. Ne. Mi smo imali potrebu, jer smo osetili podršku, da se povremeno malo više zapričavamo.

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:

• 1. Ažuriranje primera dobre prakse (efekti).
• 2. -
• 3. Sve je ilo odlično.
• 4. -
• 5. -
• 6. _
• 7. Možda više vremena posvetiti konkretnim problemima škole/nastavnika kojih bi se mogli izvoditi zaključci i unaprediti praksa.
• 8. Učitelji vole primere iz prakse da bi mogli sagledati svoje stavove i uočiti šta mogu još bolje realizuju.
• 9. -
• 10. -
• 11. Uticaj savremenih medija na decu (npr. instagram, društvene mreže..)
• 12. -
• 13. S obzirom na vreme i okolnosti mislim da je seminar dobro osmišljen.
• 14. Ne.
• 15. -
• 16. -
• 17. -
• 18. Veći broj primera iz lične prakse, koji bi bio na CD-u koji dobismo.
• 19. Više vremena za konkretne primere i vaše i naše.
• 20. Za sada ne, primeri i iskustva su u dovoljnoj meri razjasnili nedoumice vezane za rad.
• 21. -
• 22. Ne
• 23. Ne!
• 24. Nemam ideju.
• 25. -
• 26. Da nam ponovo dođete.
• 27. Češći seminari.
• 28. -
• 29. -

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• 1. -
• 2. -
• 3. Da. Sve je bilo primenljivo.
• 4. Naravno, naučila sam nešto novo i nadam se ako mi se pojavi pro lem u daljem radu, vrlo rado ću primeniti.
• 5. Naravno, sve što sam čula na seminaru nadam se daću primeniti.
• 6. Bolje strukturiranje radnog vremena; Jačanje unutrašnje mreže podrške; Širenje spoljašnje mreže podrške (kome kako poslati prave dopise, ponovljene dopise, koga pozvati na saradnju..)
• 7. Sve što sam čula na seminaru je korisno i nema dileme da ću primeniti sve što mogu ili imam situaciju “Pametnije ću raditi” 
• 8. Primena će biti, imam razloga za to. Problem učenika koga imam pokušaću da režim uz naučeno na seminaru.
• 9. Naravno da ću primenjivati i brže reagovati u problemskim situacijama tražeći pomoć u ustanovi i van nje.
• 10. Način sagledavanja problema, koraci koje bi trebalo preduzeti, način na koji problem treba definisati je ono što smatram da mogu primeniti u svom budućem radu.
• 11. U svom radu se trudim da primenjujem ono što ste na seminaru izlagali, ali sada mi se čini da ću određene situacije bolje sagledati.
• 12. Pražljivo sam pratila seminar i sigurno ću primeniti naučeno. Primenu bih započela pisanjem i ažurranjem pravilnika, a zatim širenje spoljašnje mreše.
• 13. Poštovanje hijerarhije pri rešavanju problema.
• 14. Počeću više da se trudim da uradim sve što mogu pre nego što problem prebacim odeljenskom starešini i PP službi.
• 15. Naravno, sve što u datom slučaju mogu da primenim, trudiću se da to i učinim.
• 16. Sve što sam naučila i saznala na ovom seminaru rado ću primenjivati u praksi…
• 17. Pokušaću da osnovu onog što sam saznala, dosad nisam, uključim u svoju praksu i time unapredim svoj rad.
• 18. Detaljniji izveštaji nekih događaja ili ponašanje učenika i detaljniji razgovori sa roditeljima (i češći)
• 19.-Da. Uključivanje spoljašnje mreže podrrške.
• 20. Da. vezano je za spoljašnju mrežu podrške.
• 21. Da, započela bi sa spoljašnjom podrškom.
• 22. Da. Primena procedura, tj. postupaka na postojeće i buduće probleme.
• 23.Svakako,narošito kada je pitanju izgradnja unutrašnje i spoljašnje mreže podrške.
• 24.Da.
• 25. Da.
• 26. Da. Ne mogu sve sama i ne smem sve sama!
• 27. Da. Procedura u odnosu na službe – Centar za socijalni rad i Dom zdravlja.
• 28. Da.
• 29. Započeću od konkretnih saveta u kom pravcu i na koji načinda se obratimo za pomoć. Potrudiću se, a mislim da za to postoji raspoloženje kod svih prisutnih na seminaru, da napišemo konkretne procedure našeg postupanja u slučajevima gde nemamo napismeno.