Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Mi i oni

04.11. Seminar 122-16: Osnovna škola27.10. Seminar 122-15: Osnovna škola "Grabovac", Grabovac, 26. i 27.10.2019.g.02.09. Seminar 122-14: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 31.08. i 01.09.2019.g.19.08. Seminar 122-13: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, 17. i 18.08.2019. g.08.04. Seminar 122-11: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 06. i 07.04.2019. g.26.03. Seminar 122-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 23. i 24.03.2019. g. škola03.02. Seminar 122-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 02. i 03.02.2019. g.26.11. Seminar 122-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 24. i 25.11.2018.g.31.10. Seminar 122-5: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 27. i 28.10.2018.g.22.10. Seminar 122-4: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 20. i 21.10.2018.g.15.10. Seminar 122-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 13. i 14.10.2018.g.03.10. Seminar 122-2: Osnovna muzička škola

Seminar 122-15: Osnovna škola "Grabovac", Grabovac, 26. i 27.10.2019.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.88
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.88
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.84
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.96
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.68
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.92)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............0
v) od ustanove u kojoj radim....23
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 2(8.00%)
g) 40-59% ....... 2(8.00%)
d) 60-79% ........ 2(8.00%)
đ) 80-99% ....... 10(40.00%)
e) 100% ...........9(36.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 25 (100%)

b) NE........... 0(0%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
•Ljubazni predavači.
•Korisne sugestije za praktičan rad.
•Zanimlјivi primeri, primenlјivi u životu.
•Koristan je i upotreblјiv.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Po mišlјenju učesnika „razmena iskustava, mišlјenja, radionice, dosta dobrih primera iz prakse predavača, dosta primera i predloga koji mogu da se sprovedu u svakodnevnom radu“.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo. .


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Stručno i zanimlјivo predavanje koje će mi pomoći u svakodnevnom radu.
2. Tema – odabir teme koristan jer se puno toga može primeniti u praksi. Pozitivno ocenjuje aktivnu komunikaciju realizatora i učesnika.
3. Da bolјe sagledam situaciju i da postavim granicu do koje roditelј može da ide.
4. Situacije iz prakse i primeri kako rešiti te situacije.
5.-
6. Neposredan rad, odgovor na konkretan problem. Dobra atmosfera.
7. Primeri iz prakse. Način rada – diskusija, predlozi.
8. Sve je odrađeno korektno i poučno.
9. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim celokupan rad.
10. Konkretni primeri iz prakse – njihova analiza i zanimlјive radionice.
11. Konkretne tehnike
12. Sve što smo pričali i spomenuli je od velikog značaja. Zato mi je drago što sam bila učesnik.
13. -
14. -
15. Najznačajniji su mi primeri iz prakse.
16. Konkretan sadržaj.
17.-
18. Razmena iskustva, korisni saveti itd....
19. Primeri iz prakse (cedulјe).
20. Realizatori aktivno učestvuju sa učesnicima seminara.
21. Razgovor o konkretnim primerima iz prakse.
22. -
23. Saradnja sa nesaradlјivima.
24. Razmena iskustava, mišlјenja, radionice, dosta dobrih primera iz prakse predavača.
25. Bilo je dosta primera i predloga koji mogu da se sprovedu u svakodnevnom radu.


II - Nefunkcionalno - konkretno:

• 1. Не.
• 2. -
• 3. Не.
• 4. -
• 5. -
• 6. -
• 7. Реализатори су веома функционални.
• 8. Не.
• 9. Не.
• 10. Не.
• 11. -
• 12. Не.
• 13. -
• 14. -
• 15. Не.
• 16. Нисам уочила тако нешто.
• 17. -
• 18.-
• 19. -
• 20. -
• 21. -
• 22. -
• 23.-
• 24. –
• 25.-


III - Konkretni predlozi za poboljšanje obuke

• 1. -
• 2. -
• 3. -
• 4. -
• 5. -
• 6. -
• 7. -
• 8. Sve je dobro.
• 9. -
• 10. -
• 11. -
• 12. Ne, odlično radite svoj posao!
• 13. Više konkretnih primera i rešenja istih.
• 14. -
• 15. -
• 16. Što više primera iz prakse.
• 17. Bolјe urađenu prezentaciju.
• 18. -
• 19. -
• 20. -
• 21. -
• 22. -
• 23. -
• 24.-
• 25.-


IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• 1. Apsolutno, jako puno informacija sam dobio koje mogu primeniti u svakodnevnom radu, kako sa učenicima, tako i sa roditelјima.
• 2. Da.
• 3.-
• 4. Naravno da mogu. Od načina razgovora sa roditelјima.
• 5. -
• 6. -
• 7. Primeniću, sigurno nešto!
• 8. Da.
• 9. -
• 10. Svidelo mi se traženje uzroka problema i pokušaj da svako da sopstvenu inicijativu ili spisak predloga kako da se problem reši.
• 11. -
• 12. Naravno!
• 13. -
• 14. -
• 15. Bolјe ću se upoznati sa ZOSOV
• 16. Probaću da ne budem spasilac.
• 17. -
• 18. Saradnja sa roditelјima.
• 19. Od svega pomalo.
• 20. -
• 21. Da.
• 22. -
• 23. Naravno. Primeniću način saradnje sa roditelјima i decom.
• 24.Od same saradnje sa roditelјima i primena stečenog znanja u planiranju časova.
• 25. -