Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Mi i oni

04.11. Seminar 122-16: Osnovna škola27.10. Seminar 122-15: Osnovna škola "Grabovac", Grabovac, 26. i 27.10.2019.g.02.09. Seminar 122-14: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 31.08. i 01.09.2019.g.19.08. Seminar 122-13: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo, 17. i 18.08.2019. g.08.04. Seminar 122-11: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 06. i 07.04.2019. g.26.03. Seminar 122-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 23. i 24.03.2019. g. škola03.02. Seminar 122-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 02. i 03.02.2019. g.26.11. Seminar 122-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 24. i 25.11.2018.g.31.10. Seminar 122-5: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 27. i 28.10.2018.g.22.10. Seminar 122-4: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 20. i 21.10.2018.g.15.10. Seminar 122-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 13. i 14.10.2018.g.03.10. Seminar 122-2: Osnovna muzička škola

Seminar 122-16: Osnovna škola

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.56
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.44
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.41
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.70
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.22
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 3.56
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.63
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.63
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.85
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.59
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.56)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............0
v) od ustanove u kojoj radim....22
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................4
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 1(3.70%)
b) 1-19% .......... 1(3.70%)
v) 20-39% ........ 1(3.70%)
g) 40-59% ....... 2(7.41%)
d) 60-79% ........ 9(33.33.00%)
đ) 80-99% ....... 7(25.93%)
e) 100% ...........5(18.52%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 23 (85.19%)

b) NE........... 4(14.81%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Dosta toga nije primenlјivo u praksi.
• Predavači imaju prijatan glas i potrebno znanje za edukacije. 
• Nekoristan.
• Primeri iz života i prakse.
• Neophodno je da se zna da nije nastavnik samo lice koje je fizički prisutno u učionici već osoba koja je odgovorna za rad sa učenicima, motivaciju, objašnjenje...
• Suvoparno, suviše lično.
• Vrlo edukativno.
• Omogućava praktična znanja i veštine.
• Dobijene informacije su veoma korisne za aktuelne probleme u školi.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Činjenica da je većina učesnika, svojim stavom prema obuci i angažovanjem tokom zajedničkog rada, ipak uspela da obezbedi uspešnu realizaciju obuke.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Stavovi i rigidno ponašanje nekoliko učesnika, koji verovatno neće ni pokušati da nešto primene u svom radu od onoga što se može smatrati «stečenim znanjima i veštinama».
Ta procena, i prosek procene učesnika kod tvrdnje „Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad“, koji je najniži od 10 ponuđenih tvrdnji, govore o sumnjanju u sopstvene mogućnosti i predstavlјaju „znak za uzbunu“ koji treba uvažavati, i preduprediti nepovolјne posledice ovakvog stanja.
Ovakvu procenu podržavaju i dodatni podaci iz evaluacione liste Udruženja, iz kojih se vidi da deset učesnika nije odgovorilo na pitanje „Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?“


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:


1. -
2. Klasifikacija tipova učenika, nastavnika, roditelja….
3. Određene informacije.
4. Razgovor o problemima i konkretni prelozi za rešavanje.
5. Rečenica da podsećam na Džona Kjuzaka. 
6. Primeri preuzimanja moći.
7. -
8. -
9. Najkorisnii su saveti koje smo dobili a koji nam mogu pomoći u daljem radu.
10. Najkorisniji su saveti koje smo dobili iz ličnog iskustva!
11. Saveti iz ličnog iskustva.
12. Primeri iz prakse.
13. -
14. -
15. Zbog realnih situacija koje su prikazane.
16. -
17. Nije mi drago što sam potrošio dragoceno vreme.
18. -
19. Primeri preuzimanja moći, drugog dana, kroz konkretne primere. Odlični saveti, vrlo primenljivi i korisni. Rado ćemo ih se držati u radu.
20. -
21. Interakcija sa predavačima.
22. -
23. Dati su nam konkretni primeri.
24. Zbog konkretnih primera u praksi.
25. Veoma mi se dopao način rada, mogućnost da aktivno učestvujem, postavljam pitanja i dajem komentare. Prijatna atmosfera.
26. Definisana moja odgovornost kao nastavnika u obavezama prema roditeljima učenika.
27. Konkretna rešenja određenih situacija (koraci); Grupni rad, rešavanje zadataka iz prakse.

II - Nefunkcionalno - konkretno:

•1. Ne.
•2. Uvodno predavanje nisam razumela.
•3. Bilo je takvih delova ali nije oduzeto mnogo vremena.
•4. -
•5. Ne.
•6. Većina nije iskrena, pričaju ono što je opšte prihvatljivo.
•7. Veći deo programa nije bio funkcionalan.
•8. Nema
•9. -
•10. NO
•11. -
•12. -
•13. -
•14. -
•15. -
•16. Ne.
•17. -
•18.-
•19. Sve je u potpunosti korisno i svrsishodno.
•20. -
•21. Ne.
•22. -
•23. Ne.
•24. Ne.
•25. Nisam primetio išta prethodno navedeno.
•26. Ne.
•27. Ne. Voditelji obuke su se trudili da budemo racionalni kada je vreme u pitanju.

III - Konkretni predlozi za poboljšanje obuke

•1. -
•2. -
•3. Više konkretnih stvari.
•4. -
•5. -
•6. Više praktičnih primera.
•7. -
•8. Nema
•9. -
•10. NO
•11. -
•12. -
•13. -
•14. -
•15. -
•16. Ne.
•17. Da saslušate učesnike da dozvolite da se kaže slobodno mišljenje.
•18. -
•19. Više konkretnih primera prakse kako vezanih za partnerski odnos škole-roditelja, tako i preuzimanje moći.
•20. -
•21. Ne.
•22. -
•23. Ne.
•24. Još dobrih seminara.
•25. -
•26. Ne
•27. Da pitanja za voditelje napišemo prvog dana, a da narednog dana dobijemo odgovore u vezi rešavanja nekih situacija.


IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• 1. Od učenika i od roditelja tražiću da na papir napišu šta će preduzeti da se popravi ponašanje učenika.
• 2. -
• 3. Da, nešto od konkretnih saveta dobijenih na seminaru.
• 4. Da.
• 5. Potrudiću se. Da znam da kažem NE.
• 6. Kako komunicirati.
• 7. -
• 8. -
• 9. Dosta toga primenjujem već i pre obuke, a i nastaviću u tom “duhu”.
• 10. All 
• 11. Sve.
• 12. Komunikaciju.
• 13. -
• 14. -
• 15. -
• 16. Da.
• 17. – Ne.
• 18. -
• 19.-Primer komunikacije sa učenicima i roditeljima.
• 20. -
• 21. Primenu bi počeo od temeljnog proučavanja zakona.
• 22. -
• 23.-
• 24. Da.
• 25. Naravno, dobio sam veoma korisne informacije i one koje do sada nisam imao prilike da čujem od drugih ranije iz proživljenog iskustva.
• 26. Podeliću svoju odgovornost sa drugima.
• 27. Uglavnom se trudim da na ovaj način radim. Svakako, treba najveći akcent staviti na poznavanje zakona, a pre svega da se upoznajemo sa nacrtom novih zakona.