Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.97
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 4.00
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.997)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega.....................1
v) od ustanove u kojoj radim....27
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 0
g) 40-59% ....... 1(3.33%)
d) 60-79% ........ 3(10.00%)
đ) 80-99% ....... 15(50.00%)
e) 100% ...........11(36.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 30 (100%)

b) NE........... 0 (0.00%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika u upitniku Zavoda
• Konkretni rimeri i uputstva o načinu reagovanja u određenim situacijama.
• Konačno nešto primenlјivo u praksi, a ne puko teoretisanje.
• Saradlјivo, jasno, način komunikacij, iskustvo i kompetencije.
• Jedan od retkih seminara gde se suočavamo sa problemima i rešavamo iste.
• Izlaganje je bilo konstruktivno, pozitivno, upućivali ste na najčešće greške iz praks.
• Interesantno i poučno zbog konkretnih primera iz prakse. Voditelјi "drže" pažnju učesnicima seminara.
• seminar je veoma poučan i koristan.
• Poželјan i neophodan seminar za sve prosvetaare.
• Susretanje sa problemima iz prakse i uputstvo za njihovo prevazilaženje.
• Zanimlјiv seminar, ispunjeno vreme.
• Dosta korisnih i primenlјivih sadržaja.
• Veoma korisno za svakodnevnu praksu.
• Malo teorije, konkretni jasni saveti, primeri iz prakse dobro odabrani.
• Sjajan seminar koji pruža konkretne informacije.


1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?

U vrlo kratkom vremenskom periodu, učesnici su prepoznali i prihvatili klјučne cilјeve i zadatke ove obuke i ponašali se na način koji je obezbeđivao njenu uspešnu realizaciju.
Prema upitniku Zavoda ostvarena je druga prosečna ocena uspešnosti u odnosu na sve prethodne realizacije Udruženja – 3.997 (najviša moguća ocena je 4.00), a to je potvrđeno i posebno naglašeno pisanim izjavama 93% učesnika u evaluacionoj listi Udruženja (samo dva učesnika nisu procenila ni navela šta im je bilo najznačajnije i najkorisnije u obuci), sa opšte prisutnom spremnošću za primenu stečenih znanja i veština u post seminarskom periodu.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


I - Najznačajnije i najkorisnije:


1. Najznačajnije i najkorisnije je konkretan sadržaj koji se može primeniti.
2. Najznačajnije i najkorisnije da se sve naučeno može primeniti u praksi.
3. Primeri koji su navedeni i načini postupanja.
4. Uputstvo koje smo dobili kako bismo rešili neprijatne situacije.
5. Na svako postavljeno pitanje sam dobila odgovor i za svaku problemsku situaciju je ponuđeno rešenje.
6. Naučila sam kome treba da se obratim u određenim situacijama.
7. -
8. -
9. Protokol reagovanja i ingerencije.
10. Aktivno učešće svih članova kolektiva u rešavanju problema.
11. Na postavljena pitanja ste dali konkretne, precizne odgovore. Način na koji ste obradili svaku situaciju, sa puno iskustva iz prakse a jako dobro držite pažnju “pričljivog” kolektiva.
12. Upoznavanje sa načinima kako sebe da zaštitim.
13. Upoznala sam se sa koracima reagovanja u problemskim situacijama.
14 . Navedeno je dosta različitih primera problematičnih situacija, a onda do sitnih detalja obrazložen do sitnih detalja način njihovog rešavanja i kojim redosledom.
15. Saznanje o načinu i mogućnostima rešavanja problema tekućih i budućih.
16. Najznačajnija je podrška i pomoć u rešavanju konkretnih problemskih situacija u našoj školi.
17. Primeri pozitivne prakse koje sam čula i moći ću da ih primenim u svom radu.
18. Primeri sa kojima se susrećemo svakodnevno u svom poslu i načini rešavanja istih.
19. Radionice po grupama sa konkretnim primerima iz prakse su odlične
20. Drago mi je što sam videla da imamo podršku i da postoje načini da se zaštitimo ukoliko dođe do neke neprijatne situacije.
21. Naučila sam kome treba da se obratim u odrđenim situacijama.
22. Kada smo kroz konkretne situacije iznosili način na koji smo rešavali neki problem i kako bi trebalo da ga rešimo. Konkretno, kojim redosledom i obraćamo za pomoć.
23. Najkorisnija su mi uputstva i koraci koje treba preduzeti u problemskim situacijama.
24. Dobila sam informacije koje su mi veoma bitne u radu i podatke kome mogu da se obratim u rešavanju problema.
25. Jasni saveti o nadležnostima, obavezama kako unutar škole, tako i institucija sa kojima škola mora da ima saradnju.
26. Kоnkretni primeri iz prakse; taksativno navedeni koraci za postupanje u kriznim situacijama; primerak zapisnika za pedagošku dokumentaciju u kojem su navedeni primeri za jake strane deteta.
27. Najvažnije mi je da sam shvatila da u saopštavanju roditeljima držim se događaja (na času njega, udario je …..), a ne mišljenja i dijagnoza (ima poremećaj ponašanja…)
28. Način rada realizatora podstiče sticanje znanja učesnika. Konkretni primeri, jasne situacije su od velike koristi za učesnike.
29. Konkretne situacije koje će nam značiti u radu.
30. Veoma koristan seminar sa veoma primenljivim temama u životu škole i radu sa decom i roditeljima.


II - Nefunkcionalno - konkretno:

• 1. Sve je dovoljno funkcionalno.
• 2. Ne.
• 3. Ne.
• 4. Nisam.
• 5. Ne.
• 6. Ne!
• 7. Ne.
• 8. -
• 9. -
• 10. Sve je bilo izuzetno funkcionalno!
• 11. -
• 12. Ne.
• 13. Ne. Sve je bilo funkcionalno, odmereno i svrsishodno.
• 14. Ne.
• 15. Ne, sve je bilo smisleno i pametno iskorišćeno.
• 16. Nisam uočila ništa što nije funkcionalno.
• 17. Nisam uočila.
• 18.-Ne.
• 19. -
• 20. Ne, bilo mi je veoma zanimljivo i poučno.
• 21. Ne.
• 22. Ne.
• 23. Tih i spor govor jednog predavača.
• 24. Ne.
• 25. Ne.
• 26. -
• 27. Ne.
• 28. Svaki trenutak seminara je veoma dragocen.
• 29. -
• 30. -

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:

• 1. Dobro je isplanirano. Nemam predlog.
• 2. Sve je dobro.
• 3. Ne
• 4. Sadržaj seminara kao i vođenje je u najboljem redu
• 5. Seminar pruža i više od očekivanog.
• 6. Ne!
• 7. -
• 8. -
• 9. -
• 10. -
• 11. Možda u pojedinim delovima uključiti i odgovarajuću muziku.
• 12. Ne, divni ste.
• 13. -
• 14. Mislim da ste bili dovoljno dobri.
• 15. -
• 16. -
• 17. -
• 18. Ne.
• 19. Npr. seminar u vezi sa ponašanjem, učenjem dece koje rade po IOP-u.
• 20. Nemam šta da dodam. Sve je bilo odlično.
• 21. Ne.
• 22. Nemam predlog.
• 23. Više konkretnih situacija (uz postojeće), egzaktne korake koji su preduzeti i ishod problema.
• 24. Ne.
• 25. -
• 26. -
• 27. Ništa mi ne pada na pamet.
• 28. Sjajni ste! Mislim da seminar ne može biti bolji, kao i realizatori.
• 29. -
• 30. -


IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• 1. Sve se može primeniti. Inspirativno.
• 2. Naravno
• 3. Da
• 4. -
• 5. Od svega najviše primenu formulara za procenu.
• 6. Da.
• 7. Da.
• 8. -
• 9. Prikupljanje podataka o učenicima.
• 10. Rad sa roditeljima.
• 11. Primeniću stečeno znanje i konsultovati Vas kada za to budu bile potrebe.
• 12. Naravno.
• 13. Apsolutno. Sve ću se manje truditi da budem “beli vitez”.
• 14. Svakako ću od naučenog na ovom seminaru da primenim u određenim situacijama.
• 15. Svakako ću primenjivati stečena znanja.
• 16. Da, svakako. Od zakonske regulative pa nadalje.
• 17. Pokušaću, naravno. U prvi plan – iznositi samo činjenice zapisane u pedagoškoj svesci pri razgovoru sa roditeljima pojedinih učenika.
• 18. Da. Da se ne bavim onim što nije u mojoj nadležnosti i odgovornosti.
• 19. Sigurno ću primeniti nešto od ovog svega naučenog.
• 20. Do sada, a radim 10 godina u prosveti, nisam imala neprijatnih situacija. Volela bih da ne moram da primenjujem stečena znanja i veštine, ali znam da bi mi veoma pomogle ako dođe do nekog nemilog događaja.
• 21. Da. Treba da naučim da se distanciram od problema.
• 22. Naravno. Da počnem da zapisujem sve što bi mi se učinilo bitnim za kasnije.
• 23.Svakodnevno zapisivati sve!
• 24.Bolje zapažanje o problemima dece sa kojima svakodnevno sarađujem kao OS. Bolje vođene evidencije i sigurnij postupanje u vezi problema (samouverenije).
• 25. Sigurno ću primeniti stečena znanja i veštine. Započela bih od podele odgovornosti.
• 26. Da: počeću primenu u boljoj formulaciji zapažanja u zapisniku o pojačanom pedagoškom radu sa učenikom.
• 27. Naravno, pre svega zbog sebe i sigurno će mi biti lakše u radu ako primenim.
• 28. Svakako, sve od stečenih znanja je primenljivo i rado ću koristiti novostečena znanja.
• 29. Da. Primena u radu sa roditeljima, poboljšanju komunikacije.
• 30. Da, veoma rado.