Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Ne možeš sve sam

14.01. Seminar 126-18: Osnovna škola "Dušan Jerković" Inđija, 11. i 12.01.2020.g10.12. Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.19.11. Seminar 126-16: Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac, 16. i 17.11.2019.g.21.10. Seminar 126-15: Osnovna škola "Živojin Perić" Stubline, 19. i 20.10.2019.g.30.09. Seminar 126-15: Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin, 28. i 29.09.2019.g.01.07. Seminar 126-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Sremska Kamenica, 29. i 30.06.2019.g.17.12. Seminar 126-7: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 15, i 16.12.2018.g.10.12. Seminar 126-6: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 08. i 09.12.2018.g.20.11. Seminar 126-5: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 17. i 18.11.2018.g.05.11. Seminar 126-4: Osnovna škola "Miroslav Antić" Futog, 03. i 04.11.2018.g.24.09. Seminar 126-3: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 22. i 23.09.2018.g.17.09. Seminar 126-2: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 15. i 16.09.2018.g.30.04. Seminar 337-25: Osnovna škola "Ljubomir Aćimović" Obrenovac, 28. i 29.04.2018.g.23.04. Seminar 337-24: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 21. i 22.04.2018. g.12.02. Seminar 337-22: Osnovna škola "Slavko Rodić" Bački Jarak, 10. i 11.02.2018.g.03.02. Seminar 337-21: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela15.01. Seminar 337-20: Osnovna škola "Andra Savčić" Valjevo26.12. Seminar 337-19: Osnovna škola "Petar Leković" Požega, 23. i 24.12.2017. g.11.12. Seminar 337-18: OŠ "Triva Vitasović Lebarnik" Laćarak, 09. i 10.12.2017. g.03.10. Seminar 337-14: Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik" Beograd, 30.09. i 01.10.2017. g.28.08. Seminar 337-13: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj - Novi Sad, 26. i 27.08.2017. g.26.06. Seminar 337-12: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 24. i 25.06.2017. g.12.06. Seminar 337-11: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 10. i 11.06.2017. g.15.05. Seminar 337-10: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 13. i 14.05.2017. g.13.03. Seminar 337-9: Osnovna škola "Vladika Nikolaj Velimirović" Valjevo09.02. Seminar 337-7: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 07. i 08.02.2017. g.16.01. Seminar 337-6: Regionalni centar za stručno usavršavanje Smederevo, 14. i 15.01.2017. g.13.11. Seminar 337-2: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad26.09. Seminar 337-1: Osnovna škola04.04. Seminar 113-18: Osnovna škola "Draževac", 02. i 03.04.2016. g.16.02. Seminar 113-17: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 13. i 14.02.2016. g,08.02. Seminar 113-16: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beograd, 6. i 7.02.2016. g.07.12. SEMINAR 113-13: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 5. i 6.12.2015. g.27.10. Seminar 113-12: Prva obrenovačka osnovna škola, 24. i 25.10.2015. g.27.10. Seminar 113-11: Osnovna škola "Grabovac", 22. i 23.10.2015. g.19.10. Seminar 113-10: Osnovna škola14.09. Seminar 113-9: Osnovna muzička škola Grocka, 12. i 13.09.2015. g.25.05. Seminar 113-6: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić", 23. i 24.05.2015. g.05.04. Seminar 113-5: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 31.03. i 1.04.2015. g09.02. Seminar 113-3: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 7. i 8.02.2015. g.

Seminar 126-17: Osnovna škola "Jeremija Ilić Jeger" Rgotina, 07. i 08.12.2019.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.96
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.96
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.97
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.96
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 3.96
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 3.96
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.96)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................4
b) od kolega.....................3
v) od ustanove u kojoj radim....21
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% ............. 0
b) 1-19% .......... 0
v) 20-39% ........ 1(3.57%)
g) 40-59% ....... 0
d) 60-79% ........ 2(7.14%)
đ) 80-99% ....... 16(57.14%)
e) 100% ...........9(36.67%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 28 (100%)

b) NE........... 0 (0.00%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika u upitniku Zavoda
• Veoma precizna saznanja i veoma korisna.
• Sistematičnost, stručnost, opuštenost.
• Radi se o oblasti koja je izuzetno bitna za pedagoški rad, a gotovo svi nastavnici imaju niska saznanja o ovoj oblasti, zakonskim rešenjima i procedurama.
• Predavači su u potpunosti animirali učesnike seminara. Sve pohvale!
• Odlično izlaganje.
• Seminar nudi konkretna rešenja, pojašnjenja procedura, bez previše teoretisanja.
• Efikasno, potrebno, razumlјivo.
• Bilo bi mi zanimlјivije da je bilo više slikovitog materijala, video klipova i sl., a manje pedagoških situacija na papiru.


1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Većina učesnika je na kraju obuke konstatovala da se radi se o oblasti koja je izuzetno bitna za pedagoški rad, a gotovo svi nastavnici imaju niska saznanja o ovoj oblasti, zakonskim rešenjima i procedurama. Predavači su u potpunosti animirali učesnike seminara. Dobijene informacije su od velikog značaja, kako za procesuiranje, tako i za nadgradnju pozitivne atmosfere u kolektivu! Način na koji možemo da povećamo nivo bezbednosti učenika i nastavnika u školi, i na koji način i u kojim situacijama treba da iskoristimo/uklјučimo spolјašnju zaštitnu mrežu.
Srednja ocena procene učesnika u Upitniku Zavoda je 3.96 (maksimaalna 4.00).
Skoro 100% učesnika (27 od 28) ubeđena je da će pohađanje ove obuke pomoći da se unapredi sopstveni rad.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA


I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Primeri iz prakse prilikom rešavanja kriznih situacija i saveti u reagovanju.
2. Primeri iz prakse; protokol dogovora na različite situacije; razrešavanje nedoumica.
3. Primeri iz svakodnevnog života, odnosno primeri iz prakse.
4. Konkretne radnje nakon nastanka problema.
5. Informacije i saveti koji se odnose na situacije prisutne u svakodnevnom radu.
6. Seminar je protekao u dobroj atmosferi i obogatio je moja znanja.
7. Gotovo sve, jer mi je znanje iz ove oblasti na niskom nivou.
8. Pomoć u radu sa decom; informacije i instrukcije sam dobio od veoma stručnih lica koja su držala seminar.
9. Sve informacije su od velikog značaja, kako za procesiranje, tako i za nadgradnju pozitivne atmosfere u kolektivu!
10. Celokupan seminar je realizovan da nemam komentar, jednom rečju ODLIČAN (5).
11. Prepoznavanje problema i obavezna i adekvatna reakcija.
12. Sam seminar koji sve „Da nismo sami“. Sve što nam je potrebno za određene situacije kojoj instituciji da se obratimo i kada.
13. Taksativno navedeni koraci postupanja u slučaju problema u školi.
14. Konkretni primeri iz prakse i rešenja koje su voditelјi iznosili.
15. Način na koji možemo da povećamo nivo bezbednosti učenika i nastavnika u školi, i na koji način i u kojim situacijama treba da iskoristimo/uklјučimo spolјašnju zaštitnu mrežu.
16. Primeri iz prakse.
17. Radionica; informacije vezane za obraćanje Centru za socijalni rad.
18. Informacije i smernice su konkretne i jasne.
19. Primena stečenog znanja u praksi.
20. Smernice o načinu na koji se obratiti socijalnoj i drugoj službi od značaja za zaštitu dece (i bezbednost).
21. Primeri iz prakse, rupe u sopstvenom neznanju su popunjene, upotpunila sam ih na seminaru. Smernice su odlične.
22. Informacije i smernice.
23. -
24. Saveti koji se odnose na svakodnevni rad, bezbednost učenika.
25. Saveti koji se odnose na svakodnevni rad, a posebno na saradnju sa ustanovama koje čine spolјašnju mrežu podrške školi.
26. Razmena iskustva.
27. Rešavanje problema iz prakse.
28. Dopali su mi se primeri iz prakse, razmena mišlјenja svih učesnika, a ne samo grupe koja se bavila problemom.

II - Nefunkcionalno - konkretno:
• 1. Ne.
• 2. -
• 3. -
• 4. -
• 5. Ne, sve je bilo dodatno objašnjeno.
• 6. Ma, ne!
• 7. Ne.
• 8. Ne.
• 9. Ne.
• 10. ODLIČAN (5).
• 11. Ne.
• 12. -
• 13. -
• 14. Nisam.
• 15. Nisam uočila ništa.
• 16. -
• 17. -
• 18. -
• 19. Ne.
• 20. -
• 21. -
• 22. Rešavanje situacija na papiru.
• 23. -
• 24. Ne.
• 25. Ne.
• 26. -
• 27. Ne
• 28. Ne.

III - Konkretni predlozi za kvalitetno pobolјšanje obuke:

• 1. -
• 2. Primeri su bili dovolјno jasni.
• 3. -
• 4. Postali ste doktori svog zanata!
• 5. Nemam šta da dodam.
• 6. Ne.
• 7. -
• 8. Ne.
• 9. Bez primedbi.
• 10. ODLIČAN (5).
• 11. Ne.
• 12. Možda, neka slika ili film u vezi ove teme (primeri).
• 13. -
• 14. Ne.
• 15. -
• 16. -
• 17. -
• 18. -
• 19. -
• 20. Vrlo zanimlјivo predavanje, i korisno. Ništa ne bih dodao.
• 21. -
• 22. Dajte viša video materijala, video situacija, ovako je malo suvoparno.
• 23. -
• 24.-
• 25. -
• 26. Ne
• 27. Ne.
• 28. Ne.

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• 1. Od načina dokumentovanja, instrumenata koje bih osmislila, koji bi pomogli ustanovi da efikasno i pravovremeno reaguju.
• 2. -
• 3. Svakako ću u dalјem radu primeniti stečena znanja.
• 4. Da...
• 5. Da, naravno. Pravilno postavlјanje činjeničnog stanja i postavlјanje hipoteza.
• 6. Sve po realizatorskim uputstvima; mislim realizatorima seminara.
• 7. Da. Upoznaću se detalјno sa svim procedurama i zakonima, a sa kolegama ću intenzivnije raditi na primeni.
• 8. Od različitih situacija u školi.
• 9. Da!
• 10. ODLIČAN (5).
• 11. Preneti zaklјučke kolegama u školi i podsetiti ih na obaveze vezane za temu. Prepoznavanje i reakcija i na sumnju da postoji problem.
• 12. Možda uzmemo u obzir.
• 13. Da, očekujem da ću moći da primenim naučeno sa seminara. Pobolјšanje nivoa bezbednosti dece i njihova zaštita.
• 14. Bolјe proučavanje procedura, pravilnika o postupanju u različitim slučajevima nasilјa u školu.
• 15. Naravno
• 16. Da, stečeno znanje primeniću u praksi. Neću sve sama rešavati!
• 17. Da. Razmisliti o početnom planu postupanja u unutrašnjoj podršci (da se ne zaluta).
• 18. Primeniću sigurno u rešavanju problema u odelјenju.
• 19. Da.
• 20. Naravno da ću primeniti u radu dosta tog navedenog. O koracima kako još više osigurati bezbednost dece u svojoj školi.
• 21. Da, mogu očekivati!
• 22. Da. Ima puno toga što ću primeniti.
• 23.-
• 24. -
• 25. Trudiću se da eventualne probleme definišem jasno i koncizno, bez navođenja hipoteza.
• 26. Rešavanje problema.
• 27. Rešavanje problema za pravdanje izostanaka.
• 28. Stavlјanje granica i traženje adekvatne pomoći.