Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.67
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.83
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.67
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.83
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.92
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.83
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.92
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.83
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.83

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Izuzetno koristan i upotrebljiv seminar  .
• Zadovoljan sam, manje pantomime u predavanju, posebno autor.
• Autori su vrlo pristupačni i svoj posao su savesno odradili.
• Uspešan seminar, izveden besprekorno.
• Odličan seminar i mislim i osećam da sam svoje vreme jako pametno koristio biti na seminar.
• Nešto iz 2. dana prebaciti u 1. Drugi dan je bio neuporedivo bolji u pogledu svega (dinamika više vaše korisne priče, pregršt primera i saveta). Hvala!
• Sve nabolje u daljem radu.


ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Struktura učesnika u odnosu na škole iz kojih dolaze – podjednak broj učesnika iz osnovne i iz srednje škole, uz zastupljenost skoro svih radnih mesta (nastavnici razredne nastave, nastavnici predmetne nastve, nastavnici opšteobrazovnih , nastavnici stručnih predmeta i stručni saradnici), koja je obezbedila obimnu i intenzivnu razmenu mišljenja i iskustava u okviru svih programom predviđenih tema i sadržaja. U skladu sa tim bio je i konačan ishod zajedničkog dvodnevnog rada - jasno izraženo zadovoljstvo skoro svih učesnika što su se opredelili za seminar baš sa ovim programom..

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nisu postojale.

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
a. Šta mi se svidelo
• Sve!!!
• Način rada, dinamika, sadržaj, prezentacija, ton 
• Sloboda govora.
• Sve, voditelji i mi.
• Sve ono što nisam znala, od vas čula, svo znanje koje nisam imala, od vas primila.
• Veoma uspešan i poučan.
• SVE.
• Predavači, prezentacije, atmosfera, vrlo opušteno i prijatno.
• Sve.
• Jako interesantne teme. Posebno eksperiment o poslušnosti autoriteta.
• Što pored mladih kolega imate za autora i „tatu“ koji je pun iskustva.

b. Šta mi se nije svidelo:
• Hladno.
• Možda se prvi deo malo previše odužio.
• Prvi deo, kada izlažemo problemske situacije. Možda bi trebalo dati šansu samo učesnicima koji žele. Tako bi bilo manje stresno jer bi imali manje problema koje analiziramo, a možda neko ne želi da bude u centru pažnje.

c. Šta predlažem da bi bilo bolje:
• Nastavite tako!
• Da bude isto tako zanimljivo.
• (više konkretnih primera)
• Manje otvaranja prozora tj. hlađenja.
• NASTAVITE OVAKO!
• .Ništa posebno, samo da se naglase načini na koje da poboljšam autoritet 
• Nastavite ovako!
• Još primera iz prakse.


2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Škola je sistem; Najbolnije tačke.. 4.50
• Autoritet .... 4.75
•„Liderstvo - pravilna upotreba moći.. 4.75
• Disciplina: poslušnost ili odgovornost?...4.58
• Pozitivno vaspitanje ... 4.75
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.67
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.83
•Testiranje autoriteta.... 4.58

3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.92
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.83
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.75
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.92
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.75 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

4. Poruke u vezi sa seminarom
• Na ovom seminaru sam uspela da steknem uvid i usvojim pojmove za koje nisam baš bila sigurna, neke stvari sam učvrstila, a puno toga i naučila. Zaista vredan seminar.
• Malo sažeti gradivo, izbaciti teoriju, povećati broj primera, pogotovo iz prakse. Nepotrebne delove teorije koje svi znaju izbaciti, dugo traje i smara, ne potrebno. Inače odličan seminar.
• Tokom drugog dana je bilo više korisnih saveta i sviđaju mi se vežbe autoriteta. Možda takvih vežbi treba da bude i tokom prvog dana kako bi se učesnici brže upoznali i opustili.
• Komplementarna priča o našem svakodnevnom radu u prosveti sa mogućim teoretskim i praktičnim rešenjima je uspešno realizovano.
• Raditi malo na tome da učesnici seminara više osete konkretni napredak na temu seminara, na ličnom planu svom. Tema je veoma interesantna i aktuelna. Organizatori su stručni i kompetentni (veoma). Ja bih teme po danima delimično zamenio.
• Naučila sam kako da pored deteta i roditelja u sebi, pronađem i „odraslog“ i to primenim u svom radu.
• Kao što sam već napisala nešto iz 1. dana prebaciti u 2. U 2. danu je veća koncentracija vaše priče, saveta, korisnih informacija...
• Iz ovog seminara sam naučila kako autoritet ne mora da bude „ta teška strana reč“. Naučila sam kako da ne povredim sebe, da ne povredim one sa kojima radim, da i meni i njima bude dobro!!!
• Ne sviđa mi se film.