Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Nevidljivo vaspitanje

10.03. Seminar 12-8: OŠ "Radojka Lakić" Beograd, 07. i 08.03.20120g.-realizacija u Krupwu.03.03. Seminar 12-7: OŠ "Vladimir Rolović" Rakovica, 29.02. i 01.03.20120.g.25.02. Seminar 12-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 22. i 23.022020.g.28.01. Seminar 12-5: RCSU Smederevo, 25. i 26.01.2020.g17.12. Seminar 12-4: OŠ03.12. Seminar 12-3: Osnovna škola22.09. Seminar 12-2: Osnovna muzička škola "Nevena Popović" Grocka21.05. Seminar 12-1: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 18. i 19.05.2019.g.

Seminar 12-4: OŠ

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.92
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.96
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.92
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.96
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.97)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................1
b) od kolega..............2
v) od ustanove u kojoj radim....20
g) od centra za stručno usavršavanje....1
d) od školske uprave..................2
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% .............
b) 1-19% ..........
v) 20-39% ........1(3.85%)
g) 40-59% .......
d) 60-79% ........2(7.69%)
đ) 80-99% ....... 11(42.31%)
e) 100% ...........12(46.15%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 26 (100.00%)

b) NE........... 0(0.00%)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
•Sadržaji seminara su korisni jer upotpunjuju psihološka znanja zaposlenih, korisnih u svakodnevnom radu sa učenicima, nastavnicima i roditelјima.
•Interesantno i primenlјivo u radu sa decom.
•Korisno i svrsishodno.


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?

Centralni sadržaj obuke je u potpunosti shvaćen i procenjen sa pozicije aktuelnih potreba škole i ponuđenih programskih sadržaja.
Rezime takvog stava učesnika mogao bi biti jedan od zapisa učesnike/ce na evaluacionoj listi Udruženja:
„ Najznačajnije sa ovog seminara za naš kolektiv jeste činjenica koliko je ugled škole važan i koliki je doprinos svakog zaposlenog pojedinačno na ugled ustanove. Takođe i novina “Razvojni plan odelјenja” je u funkciji pobolјšanja rada sa odelјenjem.“


1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Drugi dan seminara je sadržajniji i primenljiviji je u praksi.
2. Razvojni plan odeljenja.
3. Sadržaj me, generalno zanima. Način rada je dinamičan, omogućeno je, u najvećoj mogućoj meri, učešće svih nas.
4. -
5. -
6. Zanimljiva tema, sadržaj konkretan.
7. Oba dana su bile teme koje su primenljive u radu.
8. Primeri i iskustvo predavača, kratki film.
9. Korisna su predavanja o adolescenciji na stručan i profesionalan način su odabrana i prezentovana.
10. Najznačajnije sa ovog seminara za naš kolektiv jeste činjenica koliko je ugled škole važan i koliki je doprinos svakog zaposlenog pojedinačno na ugled ustanove. Takodje i novina “Razvojni plan odeljenja” je u funkciji poboljšanja rada sa odeljenjem.
11. Najkorisnije: Izrada razvojnog plana odeljenja.
12. Teme su bitne za naš svakodnevni rad.
13. Veliko interesovanje i zanimljiv materijal.
14. Adolescencija, asertivnost.
15. Bilo mi je korisno sve.
16. Drugi dan seminara.
17. -
18. Postoje situacije koje treba rešiti u odeljenju, a ovaj seminar mi je pomogao.
19. Razvojni plan odeljenja.
20. Ponuđene metode za rad sa učenicima (i ličnom decom). Predlog razvojnog plana odeljenja.
21. PP prezentacija o empatiji i načinu funkcionisanja mozgа.
22. Podstaklo me da razmišljam o nekim stvarima iz drugog ugla.
23. Svako od nas je (posebno 1. dana) mogao preispitati sebe u odeljenju (koliko smo efikasni) i drago mi je da smo saznali da je prosek 37% škola što se tiče atmosfere u kolektivu.
24. Дружење, материјал, први дан семинара,
25. RAZVOJNI PLAN ODELJENJA.
26.-

II - Nefunkcionalno - konkretno:

• 1. -
• 2. -
• 3. -
• 4. Ne.
• 5. -
• 6. -
• 7. -
• 8. -
• 9. -
• 10. -
• 11. Ne.
• 12. -
• 13. Ne! Sve je iskorišćeno maksimalno..
• 14. -
• 15. Ne
• 16. Sve je bilo dobro organizovano.
• 17. -
• 18. Ne.
• 19. -
• 20. -
• 21. Ne
• 22. -
• 23.- Ne
• 24. –
• 25. Ne.
• 26. -


III - Konkretni predlozi za kvalitetno poboljšanje obuke

• 1. -
• 2. -
• 3. -
• 4. Timski rad.
• 5. -
• 6. -
• 7. -
• 8. -
• 9. -
• 10. -
• 11. Ne
• 12. -
• 13. Dobro zdravlje i u buduće češće organizovati sličnih seminara (ovih predavača).
• 14. -
• 15. -
• 16. –Odličan ste tim, stručni, prijatni…
• 17. -
• 18. -
• 19. -
• 20. -
• 21. Radionice o empatiji.
• 22. -
• 23. Ne.
• 24.-
• 25.-
• 26. -

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• 1. Od sociograma i integracije odeljenja.
• 2. Teme koje obrađujete su jako korisne i dobro ih obrađujete.
• 3. Sve komunikacijske veštine.
• 4. Tolerancija i pravila ponašanja u odeljenju.
• 5. Naravno da ćemo primenjivati – korisni su za rad sa grupom osetljivih kategorija.
• 6. Jačanje snage odeljenja. Radiću više na izražavanju emocija kod dece.
• 7. Integracija odeljenja.
• 8. Sociogram.
• 9. Roditeljski sastanci: Rad na RPŠ i razvojnom planu odeljenja.
• 10. Ugledni časovi na temu kritičkog mišljenja.
• 11. Naravno, svakako će biti primenjeno.
• 12. Trudićemo se.
• 13. Uvek i u svakom slučaju.
• 14. Lični izražaj emocija.
• 15. Uticaće na poboljšanje integracije dece u odeljenju; svakako ću se truditi da primenim naučeno!
• 16. Od sociograma.
• 17. Sociogram.
• 18. Naravno.
• 19.- RPO (učenici iz osetljivih grupa).
• 20. Da.
• 21. Razvijanje empatije kod učenika.
• 22. -
• 23.- Naravno!!!
• 24. Da, primenljivo je naročito za časove odeljenske zajednice, ponuđeni materijal.
• 25. RAZVOJNI PLAN ODELJENJA.
• 26. -