Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Nevidljivo vaspitanje

10.03. Seminar 12-8: OŠ "Radojka Lakić" Beograd, 07. i 08.03.20120g.-realizacija u Krupwu.03.03. Seminar 12-7: OŠ "Vladimir Rolović" Rakovica, 29.02. i 01.03.20120.g.25.02. Seminar 12-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 22. i 23.022020.g.28.01. Seminar 12-5: RCSU Smederevo, 25. i 26.01.2020.g17.12. Seminar 12-4: OŠ03.12. Seminar 12-3: Osnovna škola22.09. Seminar 12-2: Osnovna muzička škola "Nevena Popović" Grocka21.05. Seminar 12-1: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 18. i 19.05.2019.g.

Seminar 12-5: RCSU Smederevo, 25. i 26.01.2020.g

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 3.96
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 3.96
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 3.89
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 4.00
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 4.00
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.93)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............18
v) od ustanove u kojoj radim....1
g) od centra za stručno usavršavanje....3
d) od školske uprave..................0
đ) na neki drugi način ................3

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% .............
b) 1-19% ..........
v) 20-39% ........
g) 40-59% ....... 1(3.70%)
d) 60-79% ........2(7.41%)
đ) 80-99% ....... 14(51.85%)
e) 100% ...........10(37.04%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 26 (96.30%)

b) NE........... 0(0.00%)

v) Nije odgovorilo: 1 (3.70)

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Korisno, pametno, podstiče rad na sebi.
• Sjajan način rada! Neposrednost edukatora, primereni i podsticajni komentari.
• Najbolјi ikada seminar, veoma stručno vođen i argumentovano. Voditelјi su vrhunski, koncizni i interesantni..
• Sadržaj dobro odabran i reprezentativan. Mnogo znači kada neko razume probleme stručnih saradnika (najzad je neko saslušao nas). Žao mi je što nisam upoznala i Boleta! Bole, vidimo se drugom prilikom! Pozdrav!
• Zanimlјiva je u smislu podsećanja na neka korisna znanja, ali ne toliko u smislu dobijanja novih informacija.
• Najbolјi tim na svetu!

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?

Po prvi put u strukturi učesnika, stručnih saradnika sa područja opštine/grada Smedereva je bilo 85%, koji su u okviru rada njihove sekcije odabrali obuku, i to realizovali uz podršku Centra za stručno usaršavanje i škola kojima su pripadali učesnici.
Na ovaj način obezbeđene su sistemske platforme za aktivnosti u postseminarskom periodu vezane za primenu stečenih znanja i umenja.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Sve navedeno,
2. -
3. Sadržaji koji su nam prezentovani na seminaru su jasni, precizni i pravi su primeri za naše probleme i nedoumice, na koje nailazimo, i daju nam konkretne odgovore kako da prevaziđemo iste u našoj praksi.
4. Realizatori su svojom angažovašću i iskustvima, znanjima, doprineli da se aktivnosti uspešno realizuju i da dobijamo povratnu informaciju. Novi pristup rada sa učenicima i nastavnicima će se rado primenjivati u profesionalnom radu.
5. Otkrivanje novih prostora za rad; Važnost izbora i mogućnosti …… (nečitko).
6. Svi sadržaji iz oblasti psihologije (kritičko mišljenje, adolescencija, formiranje identiteta identitet odeljenja; navođenje konkretnih primera iz života …)
7. Osavremenjenost tematike delom tradicionalne, čime se doprinosi atraktivnost sadržaja slušaocu i posmatraču. Jasnost i konciznost voditelja. ……. ………(dve nečitljive reči) kod obe voditeljke prisutno u izlaganju. Kvalitetna pripremljenost svvih materijala.
8. Analiza etosa; Instrument “Moje kolege i ja” samokritičan osvrt na interpersonalne odnose u funkciji unapređivanja atmosfere u školi.
9. Novi načini rada i saradnje sa učenicima i nastavnicima.
10. Razvojni problemi učenika (adoloscencija) i prevazilaženje istih.; eksperimenti u psihologiji; priča o amigdali (njena uloga vezana za emocije).
11. Sadržaj veoma dobro odabran i dobro prezentovan. Voditeljke su dobro sinhronizovane i postoji prijatna dinamika u radu.
12. Materijali koje smo dobijali za rad su korisni za rad u školi.
13. Drago mi je što sam pohađala seminar, jer nije klasičan. Neobičan je, nije šablonski urađen. Koristan je materijal koji smo dobili.
14. Sagledavanje ove teme u širokom luku kao osvešćenje naše odgovornosti je veoma značajna.
15. Sadržaji su odlični ali meni je više prijao rad tokom drugog dana, izlaganje voditelja je budilo asocijacije i ideje za praksu.Bilo mi je zanimljivo podsećanje na eksperimente. Korisni su ponuđeni modeli upitnika, skala i sl.
16. Pisanje akcionog razvojnog plana odeljenja, rad na identitetu škole,…
17. -
18. Aktivnosti, način rada vioditelji seminara prilagodili su i malobrojnim predmetnim nastavnicima i obogatili njihova psihološko-pedagočka znanja.
19. Saveti vezani za jačanje odeljenjske zajednice.
20. Sadržaj koji se odnosi na emocionalnu inteligenciju, a posebno na fustriranost.
21. -
22. Podsećanje “da ništa ne moramo” – već da je sve stvar izbora.
23. Naćin realizacije seminara.
24. Sve su teme korisne; razvojni put deteta..ć primeri ponašanja, promene ; Primeri iz prakse.
25. Razmene iskustva od strane kolega i mentora seminara, kao i ankete koje smo popunjavali i dobili.
26.Korisni upitnici koje možemo koristiti u samovrednovanju ETOSA
27. Podsticajno.

II - Nefunkcionalno - konkretno:

• 1. -
• 2. Ne. Sve je bilo veoma funkcionalno.
• 3. Sve vreme seminara je bilo u funkciji što boljeg ili dobrog korišćena vremena.
• 4. -
• 5. Dinamika rada je bila odlična, nije bilo “praznog hoda”.
• 6. -
• 7. Ne.
• 8. Ne.
• 9. Ne.
• 10. Ne.
• 11. -
• 12. Iz rada sociograma nije bila potrebna jer sam stekla utisak da je poznaju svi učesnici.
• 13. Malo više teorije je bilo prisutno.
• 14. Ne.
• 15. Ne.
• 16. Ništa.
• 17. -
• 18. Nisam uočila!
• 19. Ne
• 20. Ne.
• 21. -
• 22. Sve je bilo dovoljno konkretno i vremenski izbalansirano
• 23. -
• 24. Ne
• 25. Ne.
• 26. -
• 27. Ne.

III - Konkretni predlozi za kvalitetno poboljšanje obuke
• 1. -
• 2. -
• 3. Ceo seminar je prošao u odličnoj atmosferi, i veoma sam zadovoljna što sam prisustvovala.
• 4. -
• 5. Ljude koji dobro i “stručno” rade svoj posao ne treba menjati niti davati sugestije za promene.
• 6. -
• 7. Nemam.
• 8. 
• 9. Možda da seminar bude dostupan većem broju nastavnika, zbog boljeg razumevanja dece i njihovog ponašanja.
• 10. Da ovaj seminar pohađaju, obavezmo, nastavnici u višoj nastavi.
• 11. -
• 12. Što više materijala i primera iz prakse objašnjenih do kraja, sa razrešenjem.
• 13. Korišćenje više različitih sadržaja, njihovo smenjivanje (video zapisi, igrice, zanimljivosti).
• 14. Dobra muzika u pozadini?!
• 15. Možda još višr primera video materijala za rad sa odeljenjem, jer je kratak, upečatljivi sadržaji više uklapaju u njihova očekivanja.
• 16. Seminar držati po školama u okviru internog usavršvanja. Seminar mogu da slušaju nastavnici, učitelji...
• 17. -
• 18. Sadržaji su bili brojni. Trenutno nemam ideju.
• 19. Održati ovaj seminar odeljenjskim starešinama i učiteljima.
• 20. Potkrepiti izlaganja edukatora još nekim video zapisima.
• 21. -
• 22. Što se mene tiče ovo je dovoljno dobro za mene, nije preterano, ni preopterećujuće, nisam gubila na fokusiranosti i zadovoljstvu.
• 23. -
• 24. -
• 25. U potpunosti smo zadovoljni obukom, veliko hvala na svim informacijama.
• 26. Divni ste, zadovoljstvo je naše!
• 27. Ne

IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• 1. Konkretne primere.
• 2. Veoma pozitivno iskustvo. Odličan seminar. Naravno da ću primeniti stečena znanja.
• 3. Raspoložen sam za dalju saradnju.
• 4. Svakako, iskustva sa seminara ću primenjivati u praksi kao stručni saradnik – pedagog.
• 5. Prenošenje znanja OS i njihovo osvešćivanje u vezi sa upoznavanjem đaka, njihovih vrlina i mana; njihova veća zainteresovanost i posvećenost poslu.
• 6. Rad na koheziji grupe, rad sa nastavnicima na boljem i adekvatnijem razumevanju problema adolescenata, ukazivanje na značaju razvijanja kritičkog mišljenja.
• 7. Važnost identiteta za promociju i atraktivnost jedne škole i njen položaj u jednoj društvenoj zajednici.
• 8. Preporučiću odeljenjskim starešinama izbor adekvatnih sadržaja (sa seminara) u cilju razvijanja identiteta odeljenja.
• 9. Da. Sledeće godine od razvojnog plana.
• 10. Podela korisnih saveta sa seminara svojim kolegama iz škole.
• 11. Da, korekcija nekih programa.
• 12. Obuka OS za sociometriju jer sam je do sada sama rimenjivala. Upotreba materijala sa seminara u radu sa nastavničkim većem.
• 13. Primenu bih započela od razvijanja samosvesti kod kolega u školi o značaju razvijanja i negovanja ugleda škole.
• 14. Sa koleginicom sam se već dogovorila da za potrebe samovrednovanja koristimo materijal sa ovog seminara, a da o seminaru detaljno upoznamo kolektiv.
• 15. Razvojni plan za odeljenja u kojima se već angažujem u saradnji sa učiteljom (od. starešina kroz pojačan vaspitni rad ili individualno savetovanje sa učenicima
• 16. Mogu, sociometri, NLP.
• 17. -
• 18. Svakako! Rad sa odeljenjskom zajedicom.
• 19. Jačanje kritičkog mišljenja, empatije i identiteta.
• 20. Upućivanje odeljenjskih starešina u korišćenje sociometrijskog postupka.
• 21. Preporuka seminara kolegama, predstavljanje seminara na sednici nastavničkog veća.
• 22. Da, naravno. Sa razr. starešinama bi sačinila razvojni plan odeljenja.
• 23.-
• 24. Da, iskustvo preneti kolegama.
• 25. Naravno, sve je od velikog značaja za naš rad.
• 26. Naravno, podstakli ste me da ponovo organizujem niz tribina/druženja sa nastavnicima o razvojnim fazama – prošlog puta mi nije bilo toliko uspešno. HVALA!
• 27. Od početnih koraka ka izgradnji identiteta škole.