Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Nevidljivo vaspitanje

10.03. Seminar 12-8: OŠ "Radojka Lakić" Beograd, 07. i 08.03.20120g.-realizacija u Krupwu.03.03. Seminar 12-7: OŠ "Vladimir Rolović" Rakovica, 29.02. i 01.03.20120.g.25.02. Seminar 12-6: OŠ "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 22. i 23.022020.g.28.01. Seminar 12-5: RCSU Smederevo, 25. i 26.01.2020.g17.12. Seminar 12-4: OŠ03.12. Seminar 12-3: Osnovna škola22.09. Seminar 12-2: Osnovna muzička škola "Nevena Popović" Grocka21.05. Seminar 12-1: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 18. i 19.05.2019.g.

Seminar 12-7: OŠ "Vladimir Rolović" Rakovica, 29.02. i 01.03.20120.g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani ..................... 4.00
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika. 4.00
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva
učesnika ...................... 4.00
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici......................... 3.95
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.95
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi.... 4.00
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije o radu i produktima njihovog rada....... 4.00
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja...4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke.. 4.00
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke.. 4.00
(srednja ocena za prethodnih 10 tvrdnji 3.99)

11. Informacije o obuci sam dobila/o:
a) iz Kataloga...................0
b) od kolega..............3
v) od ustanove u kojoj radim....16
g) od centra za stručno usavršavanje....0
d) od školske uprave..................1
đ) na neki drugi način ................0

12. Koliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
a) 0% .............
b) 1-19% ..........
v) 20-39% ........
g) 40-59% ....... 1(5.00%)
d) 60-79% ........2(10.00%)
đ) 80-99% ....... 5(25.00%)
e) 100% ...........12(60.00%)

13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku:

a) DA.......... 20 (100%)

b) NE........... 0(0.00%)


1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Fokusiranost realizatora, njihova želјa za povratnom informacijom, teme uvek aktuelne, podsećanje na studije, upotpunjavanje "rupa" u znanju, podrška za praktičan rad.
• Profesionalno, konkretno, jasno.
• Edukativno, sadržajno...
• Veoma zanimlјiv, savremen, dinamičan, koristan, primenlјiv. Sve pohvale. Zahvalјujem.
• Izvanredno, korisno, primenlјivo!
• Zanimlјivo, korisno.
• Odlično!
• Konkretno, primenlјivo! Voditelјi savršeni.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Brojčani pokazatelјi iz upitnika Zavoda jasno ukazuju na veoma uspešnu realizaciju zahtevnih sadržaja obuke. Prosečna ocena procene učesnika deset ponuđenih tvrdnji je 3.99, a maksimalno moguća je 4.00.
19 od 20 učesnika smatra da će im pohađanje ove obuke pomoći da unaprede sopstveni rad, što je u skladu sa procenom 85% učesnika da je od ukupnog vremena provedenog na obuci za smislene aktivnosti učenja iskorišćeno 80 do 100%.
Izuzetno je prihvaćeno korišćenje sociometrije u cilјu integracije odelјenja i naglašena primenlјivost i značaj razvojnog plana odelјenja za razvojni plan škole

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo. Uočeni su signali neophodosti analize podataka učesnika iz evaluacione liste Udruženja, koji mogu biti veoma značajni za primenu stečenih znanja i veština u postseminarskom periodu.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

I - Najznačajnije i najkorisnije:

1. Prvi put razmišljam detaljno o ugledu škole (šta je ustvari lični ugled!); Konkretni primeri o vaspitanju dece, njihovoj samostalnosti i postavljanju granica.
2. Sva navedena zapažanja iz tačke 13. sa prethodne strane (iz upitnika Zavoda).
3. Mi čuvamo ugled škole. Mi ga gradimo. Gradimo ličnost učenika…
4. Proširivanje usvojenih sadržaja, primenljivost naučenog.
5. Razvoj imidža, ugleda škole kroz lični razvoj nastavnika. Identitet i lična uverenja. ; Fokusiranje na komunikaciju, pažnju i razvojni plan razreda.
6. Ugled škole.
7. Komunikacija u školi i poruke deci.
8. Sociometrija za učenike.
9. Korišćenje sociometrije u cilju integracije odeljenja.; Značaj vežbanja timskog rada.; Ubacivanje unapređivanja kritičkog mišljenja kod učenika u razvojni plan škole.
10. Informacije dobijene na seminaru primenljive u odeljenju.
11. Primenljivo za rad u odeljenju.
12. Primenljivo za rad u odeljenju.
13. Primenljivo za rad u odeljenju!; Korisni saveti voditelja.
14. Tema programa je doprinela mom stručnom usavršavanju.
15. -
16. -
17. -
18. -
19. -
20. Način rada, aktivnost, usmerenost moja počinje.


II - Nefunkcionalno - konkretno:
• 1. Sve je bilo povezano, logično.
• 2. Ne.
• 3. -
• 4. Sve je funkcionisalo.
• 5. Ne!
• 6. Nе.
• 7. Ne.
• 8. Ne.
• 9. Ne.
• 10. Ne.
• 11. Ne.
• 12. Ne.
• 13. Ne.
• 14. -
• 15. -
• 16. -
• 17. Ne.
• 18.-
• 19.
• 20. Ne.


III - Konkretni predlozi za kvalitetno poboljšanje obuke
• 1. -
• 2. Kontaktirajte sa nama i posle seminara.
• 3. -
• 4.-
• 5. Sjajni ste i stručni!
• 6. -
• 7. Predlog da seminari koji se tiču vaspitavanja budu realizovai sa roditeljima. Smatram da su nedovoljno informisa ni.
• 8. Više konkretnih primera za rad sa učenicima u odeljenju.
• 9. Konkretniji primeri (uzorci) razrađenog timskog rada sa učenicima, u različitim oblicima.
• 10. Ne
• 11. Sve je bilo u redu.
• 12. OK.
• 13. Savršeni ste!
• 14. -
• 15. -
• 16. -
• 17. -
• 18. -
• 19. -
• 20. Više konkretnih primera iz prakse.


IV - Šta ćete nakon obuke prvo pokušati da primenite u svom dalјem radu?

• 1. Sociometrijski postupak…
• 2. Da, ingerencija učenika u odeljenju kroz timski rad.
• 3. Potrudiću se.
• 4. -
• 5. Lični razvoj – moram, ne mogu…; Lični razvojni plan odeljenja.
• 6. -
• 7. Sociometriju.
• 8. Sociometrija u odeljenju/grupe.
• 9. Svakako; o prvenstvu u primeni bih morala da razmislim. 
• 10. Sociometrija!
• 11. Sociometrija.
• 12. Sociometar.
• 13. Sociometriju
• 14. -
• 15. -
• 16. -
• 17. -
• 18. -
• 19.-
• 20. Da.