Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 113-6: Medicinska škola

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.86
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.96
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.75
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.71
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.96
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.75
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.89
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.86
Prosečna ocena za seminar: 3.87

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Najkvalitetniji seminar do sada održan na kome sam bila prisutna. Samo tako nastavite. Sve pohvale od srca.
• Izuzetno dobar sadržaj, primenljiv, jako koristan, potreban u svim segmentima obrazovno-vaspitnog procesa. Ponuditi aktivu direktora.
• Sve pohvale.
• Seminar organizovati na početku godine ili drugog polugodišta kad smo malo odmorniji.
• Odličan seminar! Poseban akcenat na ženski deo ekipe-način izlaganja, glas, dinamika
• Radionice u drugom danu su odlične. Generalno, drugi dan je zanimljiviji (i ako je i prvi dobar).
• Odličan seminar.
• Bravo, samo tako nastavite.
• Odlično obavljen posao; nemojte ništa menjati u organizaciji.
• Seminar je odličan.
• Samo nastavite.
• Seminar edukativan i znanje stečeno vrlo primenljivo.
• U potpunosti sam zadovoljna realizacijom ovog seminara.


ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetno pozitivna atmosfera koja je omogućila da ishodima budu zadovoljni i učesnici i realizatori programa.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nisu postojale.

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
a. Šta mi se svidelo
• Konstruktivnost, delovanje primerom.
• Sadržaj seminara, koncepcija poređenja sa pojmovima.
• Izlaganje u celini (suštini).
• Nostalgična priča o pušionici i zaljubljivanju.
• Analiza karaktera autoriteta.
• Celokupna konstrukcija seminara, jako sam zadovoljna.
• Dinamika izlaganja.
• Da se podsetimo kakav treba biti! Šta menjati!
• Tema. rehnike, aktivnost učesnika i sposobnost voditelja da nas podstaknu.
• Tempo i rad su OK.
• Sutra o tome!
• Tema, dinamika, film, saradnja voditelja, raspoloženje.
• Prilozi (filmčić i ostalo) i vaš timski rad.
• Organizacija, tema, stručnost i posvećenost voditelja seminara, dovoljan broj pauza. 
• Sve, stručno prop.. (nečitko!) flm.
• Tema i sadržaj seminara, način izlaganja, ritam rada, radionice, uzajamno poštovanje VI-MI, uigranost voditelja koji deluju kao tim...
• Zanimljiva tema, dobro izlaganje, vežbe, pozitivna atmosfera.
• Film.
• Tempo rada, veći deo izlaganja, lepršavi umeci (nekad-sad, Minina mozgalica, „filmčić“), upitnik liderstva.
• Sve.
• Sve.
• Način prezentacije.
• DA.
• Način rada.
• DA.
• Sve.
• Jasnoća, konciznost, aktuelnost teme.
• Jasnoća i konkretnost priče.

b. Šta mi se nije svidelo:
• Mnogo pauza.
• Bolovo upadanje u tuđe izlaganje.
• Mnogo ste „sekle“ Boška!
• Sendvič.
• Sendvič.
• Sendvič.
• Katarina mnogo šeta dok priča.
• Deo, mali, ali ipak deo rečnika voditelja: sjaši, zezam, lupetam, ferceram.
• Razvodnjavanje teme.
• Česte pauze.
• Širenje priče.

c. Šta predlažem da bi bilo bolje:
• Više dijaloga, primera iz života.
• Manje pauza.
• Što više filmova.
• Možda koja radionica više.
• Bolju klopu.
• Rešavanje – sagledavanje konkretnih situacija.
• Da bude slično današnjem danu.
• Više psihologije, manje pedagogije.
• Kolače, štrudla sa makom.
• Više radionica, više dinamike.
• Da nastavimo slično!
• Manje pauza.
• Dovoljno dobro.
• Isto.
• Kao danas.
• Kraće pauze.
• Da se ne rasplinjuje tema.


2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Škola je sistem; Najbolnije tačke.. 4.54
• Autoritet .... 4.89
•„Liderstvo - pravilna upotreba moći.. 4.75
• Disciplina: poslušnost ili odgovornost?...4.68
• Pozitivno vaspitanje ... 4.79
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.64
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.79
•Testiranje autoriteta.... 4.71

3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.89
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.86
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.86
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.86 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

4. Poruke u vezi sa seminarom
• Seminar je bio dobar, čak šta više u potpunosti sam zadovoljna. Hvala.
• Više ovakvih seminara. Hvala Vam.
• Još ovakvih seminara. Sadržaj je sjajan i potreban. Predlažem da ga prihvate i u aktivu direktora srednjih i osnovnih škola u gradu.
• Odličan seminar.
• Bravo!!!
• Posle ovako dobrog seminara, ostaje se bez reči (u pozitivnom smislu). (Života)
• Sve na svom mestu, bravo!
• Drugi dan seminara, po mom mišljenju, je bio fantastičan. Radionice su bile dobro pripremljene, koncizne, precizne! Zahtevi voditelja su bili jasni. Pravo uživanje!
• Nemam primedbi.
• Tema je „životna“. Zadovoljna sam “razmenom“ na nivou cele grupe i manjih grupa. Pozitivna atmosfera, smeh. Nemam negativnih komentara. Prezentacije se mogu koristiti za Č.O.S, GV tj. primenu VO u relnosti!
• Odličan seminar (jedan od boljih na kojima sam bila)! Poseban akcenat na rad voditelja (bravo)!
• Ja sam oduševljena seminarom, srećna sam što sam bila njegov učesnik i sve same pohvale.
• Bravo! Samo tako nastavite!
• Nastavite ovako!
• Seminar je super. Podsetili smo se kakav treba biti.