Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.92
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.92
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.92
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.84
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.96
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.92
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.96
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.92
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.92
Prosečna ocena za seminar: 3.92

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Seminar je vrlo uspešan i pomoćiće mi u daljem radu sa decom
• Odlično, korisno, autori i realizatori odličan tim.
• Odlično!!
• Više radionica.
• Odličan seminar. Vrlo koristan i primenljiv.
• Seminar je vrhunski realizovan.
• Seminar je fenomenalan!
• Kvalitetan i vrlo prijatan seminar. Hvala!
• Opšti utisak o seminaru jako pozitivan!
• Voditelji su izuzetno profesionalno i nadahnuto realizovali seminar, tako da su nas maksimalno uključili u rad.


ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Svi aspekti koji definišu ukupnu ocenu o realizaciji programa obezbeđuju pouzdan zaključak da je ostvarena uspešnost na nivu 98% od maksimalno moguće (ocene i zapisi učesnika na upitnicima Zavoda i evaluacionim listama autora).
Ovakav rezultat je bio moguć zahvaljujući izuzetnom sastavu učesnika koji su došli iz 7 srednjih škola Kruševca, sa potpunom strukturom po područjima rada (srednje stručne škole, umetnička škola, opšteobrazovna škola), po radnim mestima učesnika (nastavnici opšteobrazovnih i stručnih predmeta, stručni saradnici, pomoćnici direktora) i, što je najvažnije, po nivou motivacije sa kojim su skoro svi došli na seminar.
Nivo razmene mišljenja između učesnika, učesnika i realizatora, bio je obiman, intenzivan i izuzetno kvalitetan, obojen emocijama koje su potvrđivale da ni jedna izgovorena reč nije imala cilj da se „potroši vreme“ sa kojim se „ne zna šta ćemo“, već dokaz da su rezultat ozbiljnog promišljanja zasnovanog na sopstvenom profesionalnom i životnom iskustvu.
Rešavanje problema na nivou rada grupa pokazalo je da učesnici više nego dobro razumeju esencijalne sadržaje programa, ali i da su u stanju da odmah, na konkretnim primerima, primenjuju to što su od realizatorskog tima dobili.
Pri tome, atmosfera je bila vedra, stimulativna, neopterećujuća.
Ako se tome doda izuzetan domaćin, stručni saradnik Centra za stručno usavršavanje, koji je sa svojim saradnicima u svemu vezanom za rad voditelja i grupe izlazio u susret i pre nego što se neka potreba glasno najavi, onda zaista nije čudno što autorsko-realizatorskom timu, pri povratku, nikakve vremenske neprilike nisu mogle da pokvare zadovoljstvo što su ostvarili posetu Kruševcu.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo


2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.80
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.80
• Rad sa adolescentima .... 4.92
• Rad sa roditeljima... 4.92

3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.96
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.96
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.84
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.96
Ukupna ocena za seminar.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

4. Poruke u vezi sa seminarom
• Opšti utisak je jako pozitivan! Dođite nam opet, super ste!
• Bilo nam je izuzetno prijatno, osvestili smo mnoge sopstvene nedoumice i (možda) pronašli rešenje za neke od njih. Hvala Vam!
• Hvala Vam (vam) na divnom predavanju. Edukativnog je karaktera i pomoći mi puno u daljem radu sa učenicima i njihovim roditeljima.
• Seminar je dinamičan, konkretan, pomaže nam da prepoznamo i rešimo konkretne probleme u radu, što je „osveženje“ kada su seminari u pitanju, uglavnom se bave teorijom. Voditelji seminara su stručni, vešti, prijatni.
• Više primera iz prakse – o specifičnim stilovima kontakata u porodici.
• Simpatičan tim. Korisne instrukcije. Hvala.
• Na početku dana koncentracija je veća. Izbeći na početku (ukoliko je moguće) skretanja sa tema, kako bi se i pred sam kraj seminara diskutovalo sa istom željom.
• Komentar seminara: bio je izvanredan, kreativan, dinamičan.
• Odličan seminar. Koristan i primenljiv.
• Samo tako nastavite.
• Prtijatno, zanimljivo, opuštena atmosfera! Sa zadovoljstvom!
• Seminar je profesionalno odrađen i veoma sam oduševljen!
• Super je bilo! Seminar je opravdao moja očekivanja!
• Interesantna tema za koju sam bila zainteresovana i privatno i profesionalno. Predavači-voditelji su bili jako prijatni i interesantni. Mnogo toga sam naučila, ili artikulisala nešto sa čime sam se do sada suočavala. Sigurno ću iskustva sa seminara primeniti u praksi.
• Samo nastavite ovako!
• Odlično!!! Korisno!