Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.91
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 4.00
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.78
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.78
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.97
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.72
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.97
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.94
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.81
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.89

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Vredan pažnje, razrešava (praktično) pojedinih dilema, pohvalno.
• Nastavite.
• Samo tako nastavite. Super funkcionišete kao tim.Jako dobri izlagači, jasni i razumni.
• Sve pohvale Katarini, za spontanost, direktnost, prirodnost, neposrednost!
• Sve je bilo fenomenalno, samo tako nastavite!
• Sve pohvale za realizatore programa, a posebno za Katarinu. Vrlo srdačna, precizna, jasna, poseduje veliko znanje i iskustvo iz psihologije što mnogo znači.
• Sve je odlično izvedeno.
• Seminar uspešan, prilagođen uslovima rada u školi.
• Volela bih slušati još jedan seminar od ovih autora i realizatora seminara.
• Da se na slajdu prezentacije ne pojavljuje ceo sdadržaj odjednom već samo deo o kome je tog trenutka reč.
• Odličan seminar koji će mi dosta pomoći u budućem radu.


ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Zainteresovanost učesnika za programske sadržaje koji su dali novi okvir već prisutnim znanjima i veštinama i otvorili neke nove, obično do sada nekorišćene mogućnosti, za održavanje i podizanje nivoa autoriteta, koje škola i zaposleni u njoj moraju da imaju da bi opravdali svoje postojanje kroz rad sa mladima i saradnju sa roditeljima.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)


DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan
a. Šta mi se svidelo
• Korektnost, posvećenost predavača, reči-dela!
• Timski rad.
• Lagan tempo rada.
• Organizacija.
• Potkrepljenost, životnost, dinamika radionica.
• Sve mi se svidelo!
• Pristup i način realizovanog programa.
• Neposrednost.
• Što uz prezentaciju se insistira i na aktivnosti učesnika seminara, što ga čini zanimljivim i poučnim.
• Dobar ritam rada i pauza; nepretencioznost i opuštenost.
• Da. Veoma.
• Dobro planirano vreme, interesantno predavanje, dobra komunikacija sa grupom.
• Način prezentacije, radionice.
• Način izlaganja, ankete-upitnici, skraćeno vreme, atmosfera.
• Da.
• Prijatna komunikacija.
• Upitnik za tipove liderstva.
• NAčin prezentacije, tj. način na koji je obrađena tema, i interakcija u istoj.
• Sve mi se svidelo! Tema, materijal, način predavanja.
• Način izlaganja teme.
• Način prezentacije.
• Neposrednost, atmosfera.
• Uvažavanje učesnika seminara, uvažavanje različitih perspektiva.
• Lepo obrađena tema, i izuzetan način prezentacije.
• Teoretski korektno odrađeno.
• Predavači su dobro pripremljeni i uigrani. Aktivnosti su zanimljive i raznovrsne.
• Interesantno, primenljivo u nastavi i u porodici.
• Korektno, korisno i može se primeniti u nastavi i porodici.
• Tip radionice.
• Predavači, spontanost.

b. Šta mi se nije svidelo:
• Malo pauza.
• Nema novih rešenja. Samo potvrđivanje već poznatih stvari.
• Sva teorija je manje više poznata, problem je upotreba ovog „alata“
• Što je rano ujutro u subotu.
• Dugo je trajalo.
• Teorijski deo.
• Nemam zamerki!
• Teorijski delovi.

c. Šta predlažem da bi bilo bolje:
• Pauze na sat vremena bar po 5 minuta.
• Ništa.
• Samo nastavite ovako.
• Isto.
• Samo nastavite!
• Ne bih ništa menjala.
• Možda više konkretnih opisa (kao što je bio film o Mlgramovim eksperimentima).
• Manje pauza da bi ranije završili.
• Konkretni predlozi. Situacije.
• Dinamičnije, kraće.
• Nastavak na isti način.
• Višpe dijaloga.
• Odlično je ovako kako jeste. Nema predloga.
• Sat vremena kraće.
• Praktične radionice koje će rešiti probleme u nastavi a ne samo opis problema.
• Više upitnika.
• Konkretne primere koje bi mogli u učionici da primenimo.

2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Škola je sistem.. 4.22
• Najbolnije tačke; Autoritet ..... 4.59
•Liderstvo - pravilna upotreba moći ......4.69
• Disciplina - poslušnost ili odgovornost?... 4.78
• Pozitivno vaspitanje ... 4.78
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.59
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.75
•Testiranje autoriteta.... 4.75

3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.94
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.91
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.81
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.94
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.91 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

4. Poruke u vezi sa seminarom
• Samo nastavite ovako.
• Da se slajdovi prezentacije dinamičnije kreiraju, manje teksta samo ključne reči, a usmena obrazloženja (6*6). Da se na slajdu sadržaji smenjuju kako ih pominjemo. Ne svi odjednom da se vide.
• Što više ovakvih seminara.
• Jako pozitivno i prijatno iskustvo! Dođite nam opet, sa novom temom i novim seminarom!
• Sve je bilo odlično i zabavno pre svega. Očekujemo da nas opet posetite sa nekim drugim seminarom. Bilo je i biće zadovoljstvo sarađivati.
• Korektnost predavača.
• Bez obzira što ostaje svest o MP kao o dalje nadređeno instanci, ipak govori o određenoj sigurnosti koja se stiče primenom primera sa seminara.
• Odličan seminar.
• Više praktičnih primera!
• Ništa tu ja ne bi' dir´o.
• Suština samog seminara je realizovana.
• Bravo!!!
• Ništa ne bih menjala. Predavači su adekvatno pripremljeni i dovoljno spontani da učine seminar i praktičnim i zanimljivim.
• Već sam napisala na prethodnom papiru!  Pozdrav!