Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.94
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.94
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.82
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.76
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.85
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.88
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.94
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.88
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.94
Prosečna ocena za seminar: 3.92

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika

• Sve je bilo jako lepo.
• Seminar je bio odličan. Iznenadio sam se koliko sam korisnih informacija čuo. Takođe smo obradili značajne metode rešavanja konkretnih problema koji se javljaju u školi.
• Seminar je u potpunosti realizovan, organizatori seminara su bili izuzetno uspešni i predusretljivi. Sjajno!
• Izvanredno, jednostavno, korisno, primenljivo. Izuzetni predavači.
• Izuzetan seminar. Vredi ga čuti!
• Tema, metode, tehnike prilagođeni realnim potrebama i dobra su podrška za budući rad.
• Sve pohvale za voditelje seminara kao i temi i realizaciji. I pri šali i pri radu poznaju se Čivijaši.
• Seminar je u potpunosti uspeo, treba negovati međuljudske odnose, lako je sve pokvariti.
• Precizno, jasno, konkretno, životno.
• Koristan seminar.
• Izuzetno dobra organizacija samog seminara i dodatnih materijala dobijenih nakon seminara.
• Samo tako nastavite.
• Smatram da ovakvih seminara nikada nije dovoqno.
• Seminar je zanimljiv i više od mojih očekivanja.
• Seminar je veoma uspešno realizovan.
• Češće odobravati ovako dinamične i interesantne seminare.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Najmanje 90% učesnika vrlo visoko je vrednovalo sve elemente seminara koji utiču na procenu njegove uspešnosti, tako da je ukupna ocena prema upitniku Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja 3.92, što je samo za 1/100 deo manje od maksimalne ocene u dosadašnjim realizacija ovog programa.
Ovakva ukupna ocena za seminar u potpunosti je potvrđena primenom drugog instrumenta za evaluaciju (lista autora), gde je iznosila 4.94, što je skoro potpun ekvivalent oceni iz upitnika Zavoda koji koristi skalu od 0 do 4.
Izuzetna atmosfera od početka da kraja zajedničkog rada, aktivno učešće i spremnost najvećeg broja učesnika da daju svoj doprinos u sagledavanju i rešavanju svakodnevnih problema vezanih za autoritet onih koji obrazuju i vaspitavaju, izgleda da su rezultirali potrebom polovine ovog sastava da, uz ocene u upitniku, upišu bar 1-2 rečenice koje, pre svega zbog visoko ujednačenih sadržaja, upućuju na kvalitativnu dimenziju evaluacije koja autorsko – realizatorski tim čini ponosnim.
Ako se kao elementi evaluacije razmotre i sadržaji snimljenih izjava učesnika nakon seminara, u video zapisima (kao i pojedinim zapisima na upitnicima i evaluacionim listama) može se uočite vrlo važan dodatni kvalitet koje sadržaji i način realizacije ovog programa obezbeđuju učesnicima na njihovom lično-porodičnom planu, kao roditeljima dece bez obzira o kom je uzrastu reč.
Posle osam realizacija ovog programa, autorsko-realizatorski tim može bez ograde da tvrdi da ovakve reakcije učesnika nisu slučajnost, već značajne posledice programsko-realizatorskih kvaliteta koje imaju stalnu tendenciju rasta.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Bilo je zanimljivo.
• Tema seminara je zanimljiva i potrebna.
• Dinamično, konkretno, zanimljivo.
• Sve.
• Dinamičnost, jasnost, mnoštvo primera, elokventnost predavača! Izuzetno zanimljivo.
• Sve je bilo na najbolji način urađeno.
• Da. Vrlo je sadržajan seminar.
• Nemam zamerki.
• Zalaganje predavača. Dinamika.
• Davanje saveta za rešavanje problema profesora.
• Usvajanje novih znanja.
• Najiskrenije, jedno divno provedeno popodne.
• Tema je interesantna i atmosfera je opuštena.
• Dinamika i atmosfera.
• Demonstracija u smislu upitnika, materijala za popunjavanje.
• Ni u jednom momentu nije bilo monotono!
• Zanimljive priče, dinamičnost, konkretni primeri, odličan rad voditelja.
• Tematske celine koje su se brzo smenjivale.
• Sve je bilo korektno.
• Neposredan rad, ljubazni predavači, zanimljiva i primenljiva tema.
• Atmosfera i saradnja sa i među predavačima (voditeljima seminara)
• Da, svidelo mi se sve.
• Organizacija i ne baš formalan način predavanja.
• Organizacija, tim. Ono što sam očekivala dobila i više.
• Zanimljivo, dinamično, daje mi odgovore na neke nedoumice – meni koristi.
• Dinamičnost, realnost, životnost.
• Dinamičnost, životnost, realnost problema i primera.
• Odličan sadržaj, odlično provedenovreme, važno iskustvo, dosta novih saznanja.
• Ležernost u radu.
• Dinamika rada, interesatne teme, jasni i preczni predavači.
• Sve mi se svidelo!
• Sve mi se svidelo.
• Zanimljivo, dinamično, daje mi odgovore na neke nedoumice – meni koristi.
• Dinamičnost, realnost, životnost.
• Dinamičnost, životnost, realnost problema i primera.
• Odličan sadržaj, odlično provedenovreme, važno iskustvo, dosta novih saznanja.
• Ležernost u radu.
• Dinamika rada, interesatne teme, jasni i preczni predavači.
• Sve mi se svidelo!
• Sve mi se svidelo.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Previše teoretisanja.
• Sve je dobro. Radujem se sutrašnjem danu.
• U nekim trenucima bežanje sa teme.
• Zaista, nemam ni najmanju primedbu.
• Neregulisane pauze.
• Možda je trebalo jasnije istaći neke ključne ideje.
• Čitanje, teoretisanje (za koje smo sposobni).
• Predugo iznošenje ličnih stavova učesnika seminara.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Konkretnija rešenja za uspostavljanje autoriteta.
• Konkretne primere situacija i izlaženje na kraj sa konkretnim problemima.
• Da se više pažnje posveti rešavanju konkretnih problema koje su profesori naveli.
• Fokus na temi kako bi bilo zanimljivije i vremenski kraće.
• .. da nastavite u istom ritmu...
• Manje slikanja.
• Bez „puš“ pauza, da bi bili brži i efikasniji.
• Više video materijala.
• Da bude kao danas i biće odlučno!
• Ne bih ništa menjala.
• Očekujem odgovore na neke svoje dileme!
• Više konkretnih situacija.
• Preskakanje ili skraćivanje uvodnih delova seminara.
• Smatram da je i ovo veoma dobro.
• Zar može bolje?!
• Istim tempom i žarom!
• Isti tempo.
• Nastavite ovako!!!
• Isti tempo.
• Više puš pauza.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.61
• Najbolnije tačke; Autoritet ..... 4.91
•Liderstvo - pravilna upotreba moći ......4.58
• Disciplina - poslušnost ili odgovornost?... 4.79
• Pozitivno vaspitanje ... 4.88
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.61
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.79
•Testiranje autoriteta.... 4.79

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.91
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.79
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.88
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.94 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika

• Nešto novo naučeno, edukativno, biti deo sistema po hijerarhiji i razviti autentičnost ličnosti profesora u vaspitanju i obrazovanju učenika.
• Još više konkretnih situacija. Poslednji blok dodatno vežbati na nekom primeru. Bilo nam je lepo sa vama. Dokazali ste da seminari mogu da budu dobar koktel psihologije, zanata i pedagogije
• Tema je zanimljiva, dobili smo lepe savete, samo mislim da bi bilo bolje malo drugačije vremenski organizovati seminar jer je mnogo sati odjednom, meni koncentracija opada, posebno posle jela, ali mi se tema i sam seminar, kao i saveti, jako dopao.
• Treba organizovati u svakoj školi.
• Očekujem još ovakvih ili sličnih seminara i radujem se unapred njima.
• Seminar je bio uspešniji od svih koji sam slušala!
• Pohvalila bih rad voditelja seminara. Zanimljivi primeri, duhovitost, osmeh, kao što ste predstavili u jednom delu seminara.
• Praktični i upotrebljivi materijali dobijeni nakon seminara. Dobro vođenje diskusije.
• Koristan seminar.
• Trebalo bi u većoj meri koristiti pomoć savremenih tehnologija.
• Većih primedbi nemam ali poželjno je više konkretnih situacija i primera njihovog rešavanja.
• Izuzetno pozitivno iskustvo. Tema u potpunosti realizovana. Rešavanje konkretnih primera nastavnika od izuzetne važnosti što je, svakako, i urađeno.
• Još jedno značajno iskustvo. Super.
• Sve pohvale, kompletno a ležerno.
• Sve pohvale za rad i samo tako nastavite!!! Nadam se da će seminara sa sličnim, krajnje interesantnim i potrebnim za rad temama biti i u buduće! Hvala!
• Samo komentar, jedan: BRAVO!
• Veoma dinamično, izuzetno bitno, uvideo sam neke svoje greške, prepoznao ono što dobro radim. Celovito i veoma svrsishodno.
• Hvala za konstruktivne predloge, nova saznanja, korisne informacije i dobro predavanje! Dođite nam opet!!!