Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.

1. UPITNIK ZAVODA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.84
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.97
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.94
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.84
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.93
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.81
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.97
Prosečna ocena za seminar: 3.90


1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Izdržah svih osam sati uprkos temperaturi – to nešto govori!
• Seminar po našoj meri. Sjajno!!!
• Veoma korisna uputstva, posebno za početnike kao i za odeljenjske starešine. Možda bi trebalo da postane deo obavezne obuke za pripravnike.
• Nismo bili upoznati sa satnicom seminara.
• Sadržajan, sa zanimljivom temom.
• Primena multi medijalnih sredstava je osvežavajuća.
• Vođenje seminara spretno, prilagođeno ciljnoj grupi, nenaporno, kreativno.1.3. ZAPAŽANJA

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetan broj izuzetno individualno motivisanih učesnika sa definisanim očekivanjima koja su (po njima) ostvarena, pri čemu je reč o zaposlenima iz osnovnih (21) i srednjih škola (10), uz neverovatnu zastupljenost stručnih saradnika (35.5%) koj svojim prisustvu izuzetno podižu nivo pomenutih očekivanja.
U skladu sa tim (i sa uslovima za rad) ostvarena je optimalna radna atmosfera, obeležena pre svega obimnom i kvalitetnom razmenom mišljenja koja je obezbedila individualno i grupno zadovoljstvo tokom rada u završnici izraženo kroz visoku ukupnu ocenu za seminar (u upitniku Zavoda 3.90, u evaluacionoj listi autora 4.90).
U oba evaluacina instrumenta nalaze se takve ocene koje se odnose na rad realizatora programa, koje bi mogle biti potvrda sadržaja poruka pojedinih učesnika: „Seminar po našoj meri!“

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.68
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.90
• Rad sa adolescentima .... 4.87
• Rad sa roditeljima... 4.97

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.94
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.68
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.87
Ukupna ocena za seminar.... 4.90 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Seminar je odlično osmišljen, a voditelji veoma kvalitetni, pripremljeni. Atmosfera na seminaru je sjajna.
• Odličan deo – praktičan rad na kraju seminara!
• Na seminar sam došla zato što me je tema zainteresovala i ispunio je moja očekivanja. Želela bih da prisustvujem još nekom sličnom seminaru.
• Seminar je za razliku od dosadašnjih, bio jako pragmatičan, dolazi iz životnih, problemskih situacija. Jako mi je pomogao kako u profesionalnom, tako i u ličnom razvoju.
• Više obratiti pažnju na strukturu polaznika, akcenat je dat na stručne saradnike.
• Trebalo bi da ima više primera iz prakse i neposrednog rada sa učenicima - adolescentima.
• Možda je za prosvetne radnike korisno poznavanje stilova kontakata u porodici, stilove disfunkcionalnih porodica i sl. ali je mogućnost delovanja u praksi minimalna! Možda bi sadržaje trebalo usmeriti na rad sa adolescentima koji potiču iz tih porodica. Roditelji ne prihvataju (u glavnom) kritike ni koje se tiču njihove dece, ponašanja i sl., a kamo li njih samih. Naročito ne žele to da čuju od nastavnika njihove dece.
• Tema seminara je vrlo interesantna i aktuelna i zbog toga bi seminar mogao da traje dva dana. Sadržaji bi mogli duže i detaljnije da se obrađuju.
• Sjajna ekipa, sveže ideje, mučltimedijalna sredstva upotrebljena na pravi način.
• Odlična organizacija, rad, motivisanje, umešnost.  Svaka čast!!!
• Seminar je veoma zanimljiv i koristan.
• „Seminar po našoj meri“. Sjajno, konkretno, jasno!
• Pojačati preporuke za rad sa roditeljima ili adolescentima.
• U cilju efikasnosti skratiti uvodni deo jer najzanimljiviji deo „dolazi“ kasnije (u toku rada).
• Jasno, kratko i lepo!
• Veći broj radionica.