Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Adolescent

11.06. Seminar 16-17: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 08.06.2018.g.27.05. Seminar 16-16: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 27.05.2018.g.14.05. Seminar 16-15: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 13.05.2018. g.16.04. Seminar 16-14: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 15.04.2018.g.02.04. Seminar 16-12: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 31.03.2018.g.19.03. Seminar 16-12: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 18.03.2018.g.13.03. Seminar 16-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 11.03.2018.g.30.10. Seminar 16-8: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 29.10.2017.g.22.10. Seminar 16-7: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 21.10.2017. g.05.06. Seminar 16-5: Osnovna škola "Dositej obradović" Smederevo, 03.06.2017. g.27.03. Seminar 16-3: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 25.03.2017.g.01.11. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.11.09. Seminar 16-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 04.09.2016.g.19.04. Seminar 19-16: Osnovna škola "Grabovac", 17.04.2016. g.23.03. Seminar 19-15: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 20.03.2016. g.23.03. Seminar 19-14: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 19.03.2016. g.26.01. Seminar 19-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 24.01.2016.g.18.01. Seminar 19-10: Osnovna škola "Branko Radičević" Maradik, 17.01.2016. g.29.12. Seminar 19-7: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 28.12.2015. g05.10. Seminar 19-6; Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 04.10.2015. g.05.10. Seminar 19-5: Osnovna muzička škola Grocka, 03.10.2015. g.28.09. Seminar 19-4: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 26.09.2015. g.27.08. Seminar 19-3: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 25.08.2015. g.21.01. Seminar 19-1: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 19.01.2015. g.09.02. Seminar 24-14: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 8.02.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.201311.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.13.10. Seminar 24-9; OŠ "Jelena Ćetković" Beograd, 12.10.2013. g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz osnovnih i srednjih škola, 26.05.2013.g.20.05. Seminar 24-6: OŠ "Cvetin Brkić" Glušci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz osnovnih i iz srednje škole Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih osnovnih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.

Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih osnovnih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.

1. UPITNIK ZAVODA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.84
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.97
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.94
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.84
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.93
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.81
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.97
Prosečna ocena za seminar: 3.90


1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Izdržah svih osam sati uprkos temperaturi – to nešto govori!
• Seminar po našoj meri. Sjajno!!!
• Veoma korisna uputstva, posebno za početnike kao i za odeljenjske starešine. Možda bi trebalo da postane deo obavezne obuke za pripravnike.
• Nismo bili upoznati sa satnicom seminara.
• Sadržajan, sa zanimljivom temom.
• Primena multi medijalnih sredstava je osvežavajuća.
• Vođenje seminara spretno, prilagođeno ciljnoj grupi, nenaporno, kreativno.1.3. ZAPAŽANJA

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetan broj izuzetno individualno motivisanih učesnika sa definisanim očekivanjima koja su (po njima) ostvarena, pri čemu je reč o zaposlenima iz osnovnih (21) i srednjih škola (10), uz neverovatnu zastupljenost stručnih saradnika (35.5%) koj svojim prisustvu izuzetno podižu nivo pomenutih očekivanja.
U skladu sa tim (i sa uslovima za rad) ostvarena je optimalna radna atmosfera, obeležena pre svega obimnom i kvalitetnom razmenom mišljenja koja je obezbedila individualno i grupno zadovoljstvo tokom rada u završnici izraženo kroz visoku ukupnu ocenu za seminar (u upitniku Zavoda 3.90, u evaluacionoj listi autora 4.90).
U oba evaluacina instrumenta nalaze se takve ocene koje se odnose na rad realizatora programa, koje bi mogle biti potvrda sadržaja poruka pojedinih učesnika: „Seminar po našoj meri!“

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.68
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.90
• Rad sa adolescentima .... 4.87
• Rad sa roditeljima... 4.97

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.94
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.68
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.87
Ukupna ocena za seminar.... 4.90 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Seminar je odlično osmišljen, a voditelji veoma kvalitetni, pripremljeni. Atmosfera na seminaru je sjajna.
• Odličan deo – praktičan rad na kraju seminara!
• Na seminar sam došla zato što me je tema zainteresovala i ispunio je moja očekivanja. Želela bih da prisustvujem još nekom sličnom seminaru.
• Seminar je za razliku od dosadašnjih, bio jako pragmatičan, dolazi iz životnih, problemskih situacija. Jako mi je pomogao kako u profesionalnom, tako i u ličnom razvoju.
• Više obratiti pažnju na strukturu polaznika, akcenat je dat na stručne saradnike.
• Trebalo bi da ima više primera iz prakse i neposrednog rada sa učenicima - adolescentima.
• Možda je za prosvetne radnike korisno poznavanje stilova kontakata u porodici, stilove disfunkcionalnih porodica i sl. ali je mogućnost delovanja u praksi minimalna! Možda bi sadržaje trebalo usmeriti na rad sa adolescentima koji potiču iz tih porodica. Roditelji ne prihvataju (u glavnom) kritike ni koje se tiču njihove dece, ponašanja i sl., a kamo li njih samih. Naročito ne žele to da čuju od nastavnika njihove dece.
• Tema seminara je vrlo interesantna i aktuelna i zbog toga bi seminar mogao da traje dva dana. Sadržaji bi mogli duže i detaljnije da se obrađuju.
• Sjajna ekipa, sveže ideje, mučltimedijalna sredstva upotrebljena na pravi način.
• Odlična organizacija, rad, motivisanje, umešnost.  Svaka čast!!!
• Seminar je veoma zanimljiv i koristan.
• „Seminar po našoj meri“. Sjajno, konkretno, jasno!
• Pojačati preporuke za rad sa roditeljima ili adolescentima.
• U cilju efikasnosti skratiti uvodni deo jer najzanimljiviji deo „dolazi“ kasnije (u toku rada).
• Jasno, kratko i lepo!
• Veći broj radionica.