Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Adolescent

11.06. Seminar 16-17: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 08.06.2018.g.27.05. Seminar 16-16: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 27.05.2018.g.14.05. Seminar 16-15: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 13.05.2018. g.16.04. Seminar 16-14: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 15.04.2018.g.02.04. Seminar 16-12: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 31.03.2018.g.19.03. Seminar 16-12: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 18.03.2018.g.13.03. Seminar 16-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 11.03.2018.g.30.10. Seminar 16-8: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 29.10.2017.g.22.10. Seminar 16-7: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 21.10.2017. g.05.06. Seminar 16-5: Osnovna škola "Dositej obradović" Smederevo, 03.06.2017. g.27.03. Seminar 16-3: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 25.03.2017.g.01.11. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.11.09. Seminar 16-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 04.09.2016.g.19.04. Seminar 19-16: Osnovna škola "Grabovac", 17.04.2016. g.23.03. Seminar 19-15: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 20.03.2016. g.23.03. Seminar 19-14: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 19.03.2016. g.26.01. Seminar 19-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 24.01.2016.g.18.01. Seminar 19-10: Osnovna škola "Branko Radičević" Maradik, 17.01.2016. g.29.12. Seminar 19-7: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 28.12.2015. g05.10. Seminar 19-6; Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 04.10.2015. g.05.10. Seminar 19-5: Osnovna muzička škola Grocka, 03.10.2015. g.28.09. Seminar 19-4: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 26.09.2015. g.27.08. Seminar 19-3: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 25.08.2015. g.21.01. Seminar 19-1: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 19.01.2015. g.09.02. Seminar 24-14: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 8.02.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.201311.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.13.10. Seminar 24-9; OŠ "Jelena Ćetković" Beograd, 12.10.2013. g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz osnovnih i srednjih škola, 26.05.2013.g.20.05. Seminar 24-6: OŠ "Cvetin Brkić" Glušci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz osnovnih i iz srednje škole Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih osnovnih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.

Seminar 24-5: Za učesnike iz osnovnih i iz srednje škole Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.

1. UPITNIK ZAVODA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.63
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.67
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.67
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.67
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.73
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.93
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.40
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.73
Prosečna ocena za seminar: 3.74


1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Sličan oblik bi trebalo organizovati i sa roditeljima.
• Veoma kompetentno, sjajno, naročito koleginica Katarina.
• Održati seminar za roditelje.
• Potrebno je organizovati još seminara sa sličnim temama.
• Malo više debate.
• Sve je bilo dobro. Aktivnost je bila na nivou. Voditelji izvanredni.
• Što više i što češće održavati ovakve seminare.
• Mnogo mi je pomoglo za dalji rad.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Upečatljiv – kvalitetan rad učesnika u okviru manjih radnih grupa na problemima koje su sami izabrali iz sopstvene prakse u radu sa učenicima, kao i na zadacima usmerenim na rad sa roditeljima.
Činjenica da se radilo u nezagrejanoj prostoriji, a da to nije uticalo na opštu atmosferu i konačan ishod zajedničkog rada.
Uočena i naglašena potreba značajnog broja učesnika da bi bilo poželjno ovakav program realizovati i sa roditeljima učenika, jer bi to bio značajan stimulans poboljšanju saradnje škole i porodice.
Takav poduhvat, pokrenut od strane saveta radotilja i predstavnika iz svih škola sa nivoa opštine, podržan od lokalne samouprave, bio bi zaista primer dobre prakse koji treba slediti.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nezagrejana prostorija za rad.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.63
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.73
• Rad sa adolescentima .... 4.60
• Rad sa roditeljima... 4.60

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.77
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.80
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.90
Ukupna ocena za seminar.... 4.90 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Održati seminar zajedno sa roditeljima u kojima bi zajedno prošli kroz razne situacije u kojima se nalazimo zajedno sa adolescentima i njihovim roditeljima, i na dobrobit svih nas. Treba da shvatimo da nikada ne prolazi vreme učenja.
• Seminar ponoviti bar jednom godišnje.
• Tema izvanredno odabrana, rad voditelja sadržajan i decidan. Grupa na seminaru raspoložena za diskusiju!
• Biću bolje pripremljen za rad u prosveti.
• Predlažem da se ovakav ili sličan seminar organizuje i sa roditeljima dece 5-10 godina.
• Seminar je bio veoma uspešan!
• Saznajno, korisno, dobro. Što više ovakvih seminara, što za mene i za druge znači unapređenje sopstvenog rada.
• Seminare treba mnogo češće organizovati ali stručne prirode.
• Nema komentara. Sve je super. Hvala svima.
• Odlično !!!
• Debate.