Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.

1. UPITNIK ZAVODA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.63
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.67
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.67
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.67
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.73
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.93
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.40
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.73
Prosečna ocena za seminar: 3.74


1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Sličan oblik bi trebalo organizovati i sa roditeljima.
• Veoma kompetentno, sjajno, naročito koleginica Katarina.
• Održati seminar za roditelje.
• Potrebno je organizovati još seminara sa sličnim temama.
• Malo više debate.
• Sve je bilo dobro. Aktivnost je bila na nivou. Voditelji izvanredni.
• Što više i što češće održavati ovakve seminare.
• Mnogo mi je pomoglo za dalji rad.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Upečatljiv – kvalitetan rad učesnika u okviru manjih radnih grupa na problemima koje su sami izabrali iz sopstvene prakse u radu sa učenicima, kao i na zadacima usmerenim na rad sa roditeljima.
Činjenica da se radilo u nezagrejanoj prostoriji, a da to nije uticalo na opštu atmosferu i konačan ishod zajedničkog rada.
Uočena i naglašena potreba značajnog broja učesnika da bi bilo poželjno ovakav program realizovati i sa roditeljima učenika, jer bi to bio značajan stimulans poboljšanju saradnje škole i porodice.
Takav poduhvat, pokrenut od strane saveta radotilja i predstavnika iz svih škola sa nivoa opštine, podržan od lokalne samouprave, bio bi zaista primer dobre prakse koji treba slediti.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nezagrejana prostorija za rad.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.63
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.73
• Rad sa adolescentima .... 4.60
• Rad sa roditeljima... 4.60

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.77
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.80
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.90
Ukupna ocena za seminar.... 4.90 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Održati seminar zajedno sa roditeljima u kojima bi zajedno prošli kroz razne situacije u kojima se nalazimo zajedno sa adolescentima i njihovim roditeljima, i na dobrobit svih nas. Treba da shvatimo da nikada ne prolazi vreme učenja.
• Seminar ponoviti bar jednom godišnje.
• Tema izvanredno odabrana, rad voditelja sadržajan i decidan. Grupa na seminaru raspoložena za diskusiju!
• Biću bolje pripremljen za rad u prosveti.
• Predlažem da se ovakav ili sličan seminar organizuje i sa roditeljima dece 5-10 godina.
• Seminar je bio veoma uspešan!
• Saznajno, korisno, dobro. Što više ovakvih seminara, što za mene i za druge znači unapređenje sopstvenog rada.
• Seminare treba mnogo češće organizovati ali stručne prirode.
• Nema komentara. Sve je super. Hvala svima.
• Odlično !!!
• Debate.