Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.77
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.85
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.85
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.81
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.88
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.69
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.92
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.92
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.92
Prosečna ocena za seminar: 3.86

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Uspešno u svakom pogledu.
• Puno korisnih stvari sam naučio pored dosad postojećih.
• Sjajan seminar! Puno uspeha u budućem radu i novim edukacijama!
• Izuzetno korisno.
• Veoma kvalitetno i stručno urađen posao.
• Najbolji i najprimenljiviji seminar do sada, a autori su sjajni predavači i pravci tim. Super ste!
• Dobila sam veliku podršku i znanja u daljem radu sa decom.
• Nemam. Trebalo bi držati .. (nečitko).
• Jedan od najuspešnijih seminara na kojima sam bila. Bravo!


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
Od većine učesnika, na najbolji mogući način – putem intenzivne i efikasne razmene mišljenja, veoma dobro prihvaćeni svi ključni sadržaji programa, a u završnici seminara, kroz rešavanje konkretnih i realnih problema, dobijena potvrda dovoljnog nivoa usvojenosti onih znanja i veština koji se mogu odmah primenjivati u radu sa učenicima i roditeljima.
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve je do sada u skladu sa očekivanjima!
• Način izlaganja posvećenost temi.
• Fokusiranje na temu seminara, dobro pripremljeni predavači.
• Da (otkačeno)
• Sve radionice
• Sve, jer je program jasan, sadržajan i kompletan!
• Tema.
• Profesionalizam, neposrednost.
• Otvorenost
• Veoma.
• U potpunosti.
• Zanimljiva predavanja i vežbe i zato što predavači nisu verbalno agresivni.
• Apsolutno sve.
• Komunikacija.
• Predavačice  obe su slatke i rečite, obrazovane i ima dosta da se čuje i primeni.
• Sve.
• Da.
• Pojašnjavanje pojma autoritet.
• Da.
• Veoma.
• Sadržaj i način rada.
• Način komunikacije i to što niste ponizili našu inteligenciju.
• Profesionalno-bez greške; 2. Prijatan izgled predavača i lepo obučene; 3. Poštovanje rasporeda seminara; 4. Korisne informacije koje sam dobila.
• Predavanja.
• Izlaganje predavača, tematika.
• Ispunjena su očekivanja.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Posle ručka umalo smo zaspali!
• Kolege koje razvodnjavaju priču.
• Malo toga.
• Rasplinjavanje pojedinih učesnika u diskusiji.
• Ponekad sami odlutamo i udaljimo se od teme svojim diskusijama.
• Da je bilo duže.
• Diskusije pojedinih učesnika.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Da primenimo novostečene uvide na više konkretnih situacija.
• Istu energiju i brzinu rada 
• Sve isto
• Manje digresija.
• Samo nastavite ovako.
• Praktično primenjivanje autoriteta/moći.
• Primeri iz prakse.
• Isto.
• Sličan način prezentovanja.
• Još zanimljivih vežbi.
• Paraktične primere.
• Više praktičnih stvari konkretnih i učešće svih.
• Ništa mi ne pada napamet.
• To nije moja struka.
• Isto.
• Više usmeravati diskusije.
• Malo skraćenje.
• Samo tako nastavite.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.50
• Najbolnije tačke; Autoritet ..... 4.73
•Liderstvo - pravilna upotreba moći ......4.54
• Disciplina - poslušnost ili odgovornost?... 4.69
• Pozitivno vaspitanje ... 4.65
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.61
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.77
•Testiranje autoriteta.... 4.65

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.92
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.88
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.69
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.92
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.88 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika

• Vrlo uspešan seminar.
• Divni ste – rad, komunikacija. Samo tako nastavite. Hvala na lepom druženju i prijatnim utiscima! Hvala!
• Rad voditelja je profesionalan, zanimljiv, njihov pristup vrlo pozitivan. Jedina zanerka usaglašenost između sva tri člana!
• Vaš seminar me je naveo da razmislim o kompletnijem i detaljnijem upoznavanju o Zakonu o sistemu obrazovanja i vaspitanja.
• Plašila sam se da će biti suvoparno i možda blago dosadno ali, zapravo je bilo interesantno i korisno.
• Prihvatio bih još neki seminar organizovan na ovaj način.
• Pokazana je izuzetna stručnost voditelja i zaista je seminar izuzetno koristan. Za pohvalu je saradljivost i otvorenost voditelja.
• Korektno urađen seminar i veoma stručno, meni lično od velike pomoći.
• Interesantno, uspešno i korisno.
• Pohvalila bih ozbiljnost voditelja seminara, držanja predviđene satnice, rukovođenje seminarom. Aktivnost i dinamika grupe na zavidnom nivou. Predložila bih jedino da usaglase aktivnosti tokom seminara. Najbolji seminar kom sam prisustvovala.
• „Roditelji bi mnogo lakše vaspitavali svoju decu kada bi shvatili da umesto ušiju imaju i oči.“ (D. Radović)
• Najbolji i najprimenljiviji seminar do sada i sjajan tim predavača. Svaka čast!
• Super ste!
• Osvešćivanje autoriteta, pravila i važnost ovog je od velikog značaja.
• Na osnovu iskustva držanja seminara unapređivati rad i praktično što više.
• Seminar je veoma koristan! Treba da ga prođe svaki prosvetni radnik i roditelj!
• Seminar je bio odličan, a voditelji fenomenalni, puni energije i vrlo raznovrsni u komunikaciji i izražavanju.
• Sjajan seminar! Puno uspeha u budućem radu i novim edukacijama!