Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.77
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.85
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.85
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.81
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.88
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.69
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.92
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.92
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.92
Prosečna ocena za seminar: 3.86

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Uspešno u svakom pogledu.
• Puno korisnih stvari sam naučio pored dosad postojećih.
• Sjajan seminar! Puno uspeha u budućem radu i novim edukacijama!
• Izuzetno korisno.
• Veoma kvalitetno i stručno urađen posao.
• Najbolji i najprimenljiviji seminar do sada, a autori su sjajni predavači i pravci tim. Super ste!
• Dobila sam veliku podršku i znanja u daljem radu sa decom.
• Nemam. Trebalo bi držati .. (nečitko).
• Jedan od najuspešnijih seminara na kojima sam bila. Bravo!


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)
Od većine učesnika, na najbolji mogući način – putem intenzivne i efikasne razmene mišljenja, veoma dobro prihvaćeni svi ključni sadržaji programa, a u završnici seminara, kroz rešavanje konkretnih i realnih problema, dobijena potvrda dovoljnog nivoa usvojenosti onih znanja i veština koji se mogu odmah primenjivati u radu sa učenicima i roditeljima.
1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve je do sada u skladu sa očekivanjima!
• Način izlaganja posvećenost temi.
• Fokusiranje na temu seminara, dobro pripremljeni predavači.
• Da (otkačeno)
• Sve radionice
• Sve, jer je program jasan, sadržajan i kompletan!
• Tema.
• Profesionalizam, neposrednost.
• Otvorenost
• Veoma.
• U potpunosti.
• Zanimljiva predavanja i vežbe i zato što predavači nisu verbalno agresivni.
• Apsolutno sve.
• Komunikacija.
• Predavačice  obe su slatke i rečite, obrazovane i ima dosta da se čuje i primeni.
• Sve.
• Da.
• Pojašnjavanje pojma autoritet.
• Da.
• Veoma.
• Sadržaj i način rada.
• Način komunikacije i to što niste ponizili našu inteligenciju.
• Profesionalno-bez greške; 2. Prijatan izgled predavača i lepo obučene; 3. Poštovanje rasporeda seminara; 4. Korisne informacije koje sam dobila.
• Predavanja.
• Izlaganje predavača, tematika.
• Ispunjena su očekivanja.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Posle ručka umalo smo zaspali!
• Kolege koje razvodnjavaju priču.
• Malo toga.
• Rasplinjavanje pojedinih učesnika u diskusiji.
• Ponekad sami odlutamo i udaljimo se od teme svojim diskusijama.
• Da je bilo duže.
• Diskusije pojedinih učesnika.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Da primenimo novostečene uvide na više konkretnih situacija.
• Istu energiju i brzinu rada 
• Sve isto
• Manje digresija.
• Samo nastavite ovako.
• Praktično primenjivanje autoriteta/moći.
• Primeri iz prakse.
• Isto.
• Sličan način prezentovanja.
• Još zanimljivih vežbi.
• Paraktične primere.
• Više praktičnih stvari konkretnih i učešće svih.
• Ništa mi ne pada napamet.
• To nije moja struka.
• Isto.
• Više usmeravati diskusije.
• Malo skraćenje.
• Samo tako nastavite.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.50
• Najbolnije tačke; Autoritet ..... 4.73
•Liderstvo - pravilna upotreba moći ......4.54
• Disciplina - poslušnost ili odgovornost?... 4.69
• Pozitivno vaspitanje ... 4.65
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.61
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.77
•Testiranje autoriteta.... 4.65

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.92
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.88
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.69
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.92
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.88 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika

• Vrlo uspešan seminar.
• Divni ste – rad, komunikacija. Samo tako nastavite. Hvala na lepom druženju i prijatnim utiscima! Hvala!
• Rad voditelja je profesionalan, zanimljiv, njihov pristup vrlo pozitivan. Jedina zanerka usaglašenost između sva tri člana!
• Vaš seminar me je naveo da razmislim o kompletnijem i detaljnijem upoznavanju o Zakonu o sistemu obrazovanja i vaspitanja.
• Plašila sam se da će biti suvoparno i možda blago dosadno ali, zapravo je bilo interesantno i korisno.
• Prihvatio bih još neki seminar organizovan na ovaj način.
• Pokazana je izuzetna stručnost voditelja i zaista je seminar izuzetno koristan. Za pohvalu je saradljivost i otvorenost voditelja.
• Korektno urađen seminar i veoma stručno, meni lično od velike pomoći.
• Interesantno, uspešno i korisno.
• Pohvalila bih ozbiljnost voditelja seminara, držanja predviđene satnice, rukovođenje seminarom. Aktivnost i dinamika grupe na zavidnom nivou. Predložila bih jedino da usaglase aktivnosti tokom seminara. Najbolji seminar kom sam prisustvovala.
• „Roditelji bi mnogo lakše vaspitavali svoju decu kada bi shvatili da umesto ušiju imaju i oči.“ (D. Radović)
• Najbolji i najprimenljiviji seminar do sada i sjajan tim predavača. Svaka čast!
• Super ste!
• Osvešćivanje autoriteta, pravila i važnost ovog je od velikog značaja.
• Na osnovu iskustva držanja seminara unapređivati rad i praktično što više.
• Seminar je veoma koristan! Treba da ga prođe svaki prosvetni radnik i roditelj!
• Seminar je bio odličan, a voditelji fenomenalni, puni energije i vrlo raznovrsni u komunikaciji i izražavanju.
• Sjajan seminar! Puno uspeha u budućem radu i novim edukacijama!