Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Promoter

16.06. Seminar 71-4: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 13., 14. i 15.06.2014. g.28.04. Seminar 71-3: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 25., 26. i 27.04.2014. g.07.09. Seminar 601-5: Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog, II grupa, 29., 30. i 31.08.2012.g.07.09. Seminar 601-4: Poljoprivredna škola sa domom učenika Futog, I grupa, 29., 30. i 31.08.2012.26.12. Seminar 601-3: Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Regionalni centar Šabac, 23., 24. i 25.12.2011.05.10. Seminar 601-2: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" i Tehnička škola Šabac, Regionalni centar Šabac, 30.09., 1. i 2.10.2011.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 601-1: Za Mačvansku srednju školu Bogatić, Bogatić, 30.09., 1. i 2.10.2011.

Seminar 601-2: Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" i Tehnička škola Šabac, Regionalni centar Šabac, 30.09., 1. i 2.10.2011.

REZULTATI IZ UPITNIKA ZA UČESNIKE SEMINARA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.76
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.83
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika...3.52
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...2.46
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.72
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.52
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.28
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ...3.90
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.93
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara...3.38
Prosečna ocena za seminar:3.63

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Prijatna atmosfera za rad, u globalu zadovoljni izlaganjima i temom.
• Prostor izvanredan i dobro održavan.
• Voditelji su odlični, komunikativni, pristupačni.
• Sadržaj seminara je dragocen za nastavnika koji je prvi put u ulozi odeljenjskog starešine.
• Seminar u potpunosti ispunio moja očekivanja.
• Seminar potpuno ispunio moja očekivanja.
• Seminar u potpunosti ispunio očekivanja. Voditelji posvećeni i predani. Maksimalan trud ulažu oko razjašnjavanja nedoumica.
• Seminar je veoma koristan i za rad predmetnog nastavnika i odeljenjskog starešine.Zanimljiv seminar, odlično organizovan, u odličnim uslovima.
• Sve pozitivne kritike, izuzetno koristan, zanimljiv, poučan, dinamičan seminar.Veoma sadržajno obrađena tema, uz mnoštvo interesantnih primera, prihvatljivih u praksi. Poučan i preporučljiv seminar.

ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
- Što su u uvodnoj radionici, očekivanja učesnike izneta u vidu pisanog navođenja sadržaja
konkretnih problema iz sopstvene prakse odeljenjskog starešine (ili nastavnika), za koje
misle da bi bilo dobro da budu predmet razmatranja i traženja rešenja tokom radnih dana
seminara.
Svi primeri koji su prošli kriterijum da im sadržaji budu vezani za participaciju
učenika, dodati su već postojećim – formulisanim od strane nastavnika Mačvanske srednje
škole iz Bogatiće, i od strane autora (najupečatljiviji iz njihovog iskustva u radu sa
učenicima), i formulisani kao zadaci koje je trebalo u okviru grupnog rada rešavati,
obezbeđujući tako dokaze da su učesnici programske sadržaje razumeli i usvojili do nivoa
praktične primene.
- Što su praktično svi radni blokovi, uz primenu niza različitih tehnika koje podstiču
kritičko mišljenje, počinjali evokacijom postojećih iskustava učesnika u vezi sa
relevantnim sadržajima koji su predviđeni programom, nastavljali se radom na proveri
razumevanja značenja novih informacija, i stavljanjem učesnika u poziciju da pokažu stepen
razumevanja i primenu znanja i umenja stečenih tokom učešća na seminaru.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali).
Nije ni moglo biti teškoća ni problema, obzirom da su uslovi za rad bili savršeni.
Nakon svođenja rezultata izjašnjavanja učesnika na pitanja iz Upitnika Zavoda, autori
programa su odlučili da konsultuju odgovorajuću osobu iz Zavoda u vezi tumačenja smisla
četvrte tvrdnje iz Upitnika, kako bi to na narednim seminarima preneli učesnicima pre početka
njegovog popunjavanja.