Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...4.00
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 4.00
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.95
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.95
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.95
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.85
Prosečna ocena za seminar: 3.96


1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Divni predavači, lepa atmosfera, puno toga primenljivo!
• Seminar je u potpunosti opravdao moja očekivanja, bilo je zaista divno, sve pohvale!
• Vrlo korisno i primenljivo
• Da ovaj tim održi još neki seminar u CSU Kragujevac
• Voditelji su veoma energične osobe, te pozitivnu energiju prenose na nas učesnike. :)
• Već sam vas dovoljno nahvalila sa „x“ u prethodnoj tabeli. Divni ste!!!
• Smatram da učesmnici koji su se prijavili a nisu došli treba da snose posledice zbog zainteresovanih koji nisu mogli doći. Mogli su bar da nađu zamenu.
• Divni predavači, veoma sadržajan i koristan seminar za rad u praksi. Aktiviranje i pomoć učesnicima u potpunosti ostvareni.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Sudeći po ocenama učesnika seminara, koji su bili i iz osnovnih i iz srednjih škola, u ovoj (sedmoj) realizaciji programa o adolescenciji ostvaren je skoro maksimalno mogući nivo njihovog zadovljstva zajedničkim radom i ishodima tog rada - upitnik Zavoda: 4.96, evaluacioni list autora: 5.00.
Manifestaciono, to je rezultat izvanrednog uvažavanja i prihvatanja odabranog načina rada i iskrena, na potrebama zasnovana zainteresovanost učesnika za programske sadržaje.
Komentar iz evaluacione liste: „Seminar uspešno realizovan zahvaljujući voditeljima seminara, ali bravo i za Kragujevčane!“

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
U realizaciji – nikakvih problema i teškoća nije bilo.
Postoji samo poruka za organizatora seminara, koju je u upitnik Zavoda zapisao jedan učesnik:
«Smatram da učesnici koji su se prijavili, a nisu došli, treba da snose posledice zbog zainteresovanih koji nisu mogli doći. Mogli su bar da nađu zamenu».
Napomena: Davno pre dana održavanja seminara spisak učesnika je popunjen (30 mesta) i zatvoren za ostale zainteresovane.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.95
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.90
• Rad sa adolescentima .... 4.85
• Rad sa roditeljima... 4.90

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.95
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
Ukupna ocena za seminar.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Izuzetno sam zadovoljna seminarom. Imam uglavnom dobru komunikaciju sa učenicima. Meni je seminar bio od značaja kao roditelju. Majka sam dvoje dece tako da mi to mnogo znači.
• Da održite još neki seminar u CSU Kragujevac.
• Sve pohvale za rad, samo tako nastavite.
• Veoma koristan seminar, sve pohvale za realizatore. Hvala.
• Divni voditelji, stručni, profesionalni. Saradnja sa voditeljima izuzetna. Prijatna atmosfera i osmesi tokom čitavog trajanja seminara. Dođite nam opet!
• Hvala!
• Seminar uspešno realizovan zahvaljujući voditeljima seminara, ali bravo i za Kragujevčane.
• Primenljivo, veoma praktično, dobro vođeno, osmišljeno. Proširite ciljnu grupu.
• Seminar sadržajan, informativan. Divni predavači i komunikacija. Dobro obrađeni primeri iz života i data uputstva.