Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.

REZULTATI IZ UPITNIKA ZAVODA ZA UČESNIKE SEMINARA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.93
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.96
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...4.00
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.85
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.96
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.74
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.93
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ...3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara...3.89
Prosečna ocena za seminar:3.91

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Bilo je korisno. Nadamo se uspešnoj primeni.
• Voditelji su spremni da prihvate naše sugestije.
• Seminar je primenljiv. Moja očekivanja su ispunjena.
• Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Smatram da sam naučila mnogo toga što će mi koristiti u daljem radu.
• Primenljivost maksimalna. Voditelji odlični.
• Po mom mišljenju seminar je bio veoma uspešan, kreativan i dinamičan, sa izuzetnom mogućnošću primene u praksi; Voditelji seminara izuzetni.
• Sve je bilo u najboljem redu, sa primerima sa terena. Mislim da učesnici mogu stečena znanja da primenjuju u praksi.
• Smatram da su sadržaji seminara korisni i u svakodnevnom životu, ne samo na radnom mestu.
• Seminar je uspešan. Želeo bi da neko razradi uzroke pre nastanka konflikata.
• Odlična komunikacija između trenera i učesnika.
• Seminar je dobro organizovan i osmišljen, a najviše primenljiv. Voditelji su predano, precizno i veoma radno realizovali program. Ovaj seminar je upotpunio moja znanja i iskustva. Realizovaću teme sa seminara. Preporučujem seminar!!! Spremna sam za saradnju!
• Zadovoljna sam seminarom.
• Seminar je bio zanimljiv, uspešan, i pomoći će mi da unapred sopstveni rad.
• Razmljivo i primenljivo.

ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Dobijena je prva potvrda hipoteze autora da će se optimalni rezultati u realizaciji programskih sadržaja ostvarivati kada su učesnici seminara sve odeljenjske starešine iz jedne škole, svi oni koji će to moći da budu, kao i stručni saradnici i pedagoški rukovodioci te škole (bar po jedan predstavnik).
Homogenost grupe, pre svega sa pozicije prepoznatih interesa na nivou pojedinca i škole u celini, pretočena kroz intenzivno angažovanje tokom, i naročito u završnici seminara („Aktivnosti posle seminara-mogući problemi i načini njihovog reševanja“), uz već formiranu svest na nivou škole da stručno usavršavanje ima smisla samo ako se reflektuje kroz dnevnu obrazovno-vaspitnu praksu, predstavljaju pokazatelje koji bi mogli biti garant da će ova škola, već u ovoj školskoj godini, biti primer stvarnih dometa programskih ciljeva i zadataka, i potvrda njegove koncepcije.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Bila je čast i izuzetno zadovoljstvo za realizatore programa da se druže dva radna dana sa ovakvom grupom, i to u optimalnim uslovima za rad koje je obezbedio Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Šapcu.

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima i šta treba znati o konfliktima.. 4.93
• Kako reagujemo na konflikte u školi,od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.85
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.96
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika kroz proces medijacije.. 4.93
• Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.85

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.96
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.78
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.85
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.89 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

3. Poruke u vezi sa seminarom
• Smatram da bi ovakav sličan program trebalo još intenzivnije realizovati i sa učeničkom populacijom.
• Dopada mi se što nije bilo „praznog hoda“. Racionalno smo koristili materijal za rad, što je za svaku pohvalu, jer se na seminarima uobičajeno troši strahovito pno papira i ostalog materijala.
• Odličan seminar, dinamičan i kreativan. Voditelji seminara za svaku pohvalu.
• Bilo je dosta uspešno!
• Bilo je korisno! Hvala.
• Hvala!
• Zadovoljna sam aktivnošću sa kojom su se svi članovi seminara istakli, i radnom prijatnom atmosferom u toku rada.
• Seminar je bio zanimljiv, dinamičan tokom prvog dana, i omogućio je učešće svih prisutnih kroz radionice. Drugi dan je bio manje dinaičan, ali u granicama koje su prihvatljive.
• Konkretnija i sažetija priča između aktivnosti i radionica je poželjna izmena toka seminara. Pažnja učesnika pada tokom teorijskog dela i davanja uputstava. Više „žive“ priče za učesnike da bude uključeno! Sve u svemu, svaka čast! Super ste! 
• Jedina zamerka je na termin. Mnogo veću pažnju biste dobili da nije u pitanju nedelja. Nemoguće je ne misliti na obaveze koje su ostale nezavršene i da ne učesnici u dve sedmice nemaju ni jedan slobodan dan.
• Malo sažetija priča-konkretnost i praktičnost bez puno priče.
• Seminar je vrlo konkretan i lako primenljiv u praksi!
• Žao mi je što sam u nemogućnosti da sve ovo usvojeno neću imati dovoljno vremena za realizaciju usvojenog.