Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.96
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.92
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.92
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.83
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.92
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.79
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.92
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.92

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
o Veoma sam zadovoljna i zahvaljujem Vam se!
o HVALA VAM !
o Divan seminar i može se ponoviti!!!
o Odlična atmosfera za rad, savršen pristup predavača, teme od relevantne važnosti; Opšti utisak sjajan.
o Svidelo mi se i nadam se novim seminarima.
o Super su ljudi, sada nam organizujte i "Odeljenjski starešina kao posrednik u konfliktima"
o Kada će ponovo ovi divni ljudi doći u Smederevo? (Ovo je sve odlično!!!)
o I više nego sjajno!
o Seminar je za svaku preporuku (zanimljivo i upotrebljivo).

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Ako dobijete grupu učesnika koja se samo poželeti može, u uslovima koji se samo poželeti mogu, pitanje konačnih ishoda, tj. uspešnosti realizacije programa uopšte se ne postavlja – oni su kako se samo poželeti može.
I jedan podatak koji u ogromnoj meri objašanjava zašto je tako bilo – Regionalni centar je organizovao ovaj seminar na zahtev učesnika, pri čemu je skoro polovina prisutnih došla zbog informacija koje su dobile od svojih kolega, učesnika na jednodnevnom seminaru istog autorsko-realizatorskog tima 10. marta 2013. godine.
A zamislite, seminar je održan 22. i 23. juna. Ni termin, ni dnevne temperature od oko 35 stepeni apsolutno nisu imali nikakvih negativnih uticaja!

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Milgram, poslušnost autoritetu i Grej, pozitivno vaspitanje
• Najpe izbor teme, naslova seminara; tema je zanimljiva; radionice interesantne, poučne, predavači dobro poznaju svoju tematiku rada, temu o kojoj se raspravljalo
• Sve mi se svidelo
• Teme i razgovor na teme
• Sve!!!
• Sve  (smajli)
• Sve
• Sve. Neposredan pristup i opuštena atmosfera. Gomila primera iz prakse i ličnog iskustva.
• Evaluacija mi se svidela jer ću imati koristi u svojoj praksi i predavači su super.
• Zanimljivo, dosta teorije, ali i primera.
• Sve je bilo u redu.
• Suvoparna teorija pokrivena mnoštvom primera, harizmatični predavači; ni u jednom momentu mi nije bilo dosadno.
• Zato što je neposredno, zanimljivo i rečeno jednostavno, sa mnoštvom primera.
• Tema, sam način izlaganja.
• Tema, način izlaganja.
• Tema, predavači, koncepcija.
• Spontanost i neposrednost predavača; odlični sadržaji, primenljivi i relevantni, dobra atmosfera za rad i grupa.
• Način vođenja seminara i tema seminara.
• Sve vezano za seminar (predavači, radionice, diskusije)
• Plan i tempo rada.
• Način izglanja, primeri.
• Ne priča se u načelu, bez veze sa realnim životom, nego naprotiv, onako kako jeste, sa izvodljivim uputstvima.
• Jasnoća izlaganja, primeri iz prakse.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nemam primedbe
• Toga nema.
• Što se više od verovatno planiranog vremena posvetilo autoritetu nas kao roditelja,a ne kao nastavnika.
• Predug uvodni deo. preterana upotreba neformalnog govora
• Dužina trajanja seminara, pred kraj popušta koncentracija.
• Poštapalice, mala skretanja sa teme

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Nastavak dinamičnih aktivnosti i uvida, zaključaka koji su konkretni, jasni, podržavajući
• Konkretni primeri izgradnje autoriteta školskoj i našoj ličnoj deci
• Dosta praktičnih saveta
• Da počnemo ranije.
•  (smajli)
• Više radionica i rešavanja situacija iz prakse
• Više praktičnih saveta i radionica, slično kraju današnjeg dana.
• Da mi učesnici više budemo praktično angažovani.
• Više radionica.
• Samo ovako nastavite!
• Više praktičnih primera.
• Više praktičnih primera.
• Malo više prakse, radionica i situacija, kako bismo bolje usvojili nova znanja.
• Više radionica, manje teorije.
• Da nešto kraće traje od predviđene satnice.
• Više kraćih pauza.
• Što više praktičnih situacija.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.71
• Najbolnije tačke; Autoritet ..... 4.92
•Liderstvo - pravilna upotreba moći ......4.83
• Disciplina - poslušnost ili odgovornost?... 4.88
• Pozitivno vaspitanje ... 4.92
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.96
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.96
•Testiranje autoriteta.... 4.96

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.96
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.96
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.96
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.92
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.96 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Bili ste sjajni, ostanite tako divni, nasmejani i mnogo pozdravite Bilju!!! Seminar po našoj meri!!!
• Fantastični ste  (smajli)
• Sve je super! Hvala puno! Nadamo se da ćemo se videti uskoro!
• Sjajni ste!
• Ocene govore sve!
• Super!!! Vidimo se u avgustu ove godine!
• Ja tu ne bih ništa menjala  (smajli)
• Seminar ima veoma zanimljivu temu koja je prezentovana na jednostavan i prihvatljiv način obzirom da je tema apstraktna. Na seminaru je sve odlično.
• Svi komplimenti autorima i organizatorima seminara. Ni u jednom trenutku mi nije bilo dosadno. Dinamično, korisno, upotrebljivo, divno!
• WELL DONE!
• Nastavite ovako ..
• Hvala na stečenim znanjima koja se mogu iskoristiti u praksi, na nesebičnom davanju informacija i iskustava! Očekujemo Vas opet u Smederevu!
• Mnogo više ovakvih interesantnih seminara. .Hvala Vam!
• Još ovakvih seminara! Veliko HVALA!
• Nastavite sa relevantnim temama!
• Skratiti trajanje seminara, što više praktičnih primera, manje usmeravanja toka diskusije.
• Pohvalio bih organizatora seminara za izbor teme. Naravno, sve pohvale za voditelje. Predložio bih da organizujete i još neki od predviđenih seminara u okviru kalendara izbora teme.