Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Promoter

26.08. Seminar 71-2: Za učesnike iz osnovnih škola Opštine Bogatić, 23., 24. i 25.08.2013. g., OŠ22.04. Seminar 71-1: Za osnovne škole iz Zminjaka i Prnjavora, 19., 20. i 21.04.2013. g., Regionalni centar Šabac

Seminar 71-2: Za učesnike iz osnovnih škola Opštine Bogatić, 23., 24. i 25.08.2013. g., OŠ

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena
1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.83
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.97
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika...3.70
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika... 3.70
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.87
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad... 3.60
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.87
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.27
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.57
Prosečna ocena za seminar: 3.73

1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Voditelji seminara bi mogli da organizuju i seminare gde bi i učenici bili uključeni - Up
• Izuzev vremenski nepovoljnih uslova, sve je bilo dobro, predavači, atmosfera rada i hvala!
• Zadovoljna sam.
• Ovaj seminar će mnogo doprineti omogućavanju što veće participacije učenika u školi.
• Moram da pohvalim istrajnost i strpljenje predavača.
• Seminar je dobro osmišljen. Nastavite tako.
• Seminar je jako kvalitetan i svima nama potreban.
• Sve je OK.
• Što više konkretnih primera, kao što je i bilo.
• Svakim danom je bilo sve zanimljivije!
• Uspešno realizovan.
• Svaka čast.


1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Fokusiranost učesnika (i adekvatna reakcija realizatora) na stvarne situacije iz njihovog realnog iskustva u radu sa učenicima u domenu participativnih prava, odnosno učeničkog učešća u ukupnom životu škole.
Kvalitativna dimenzija seminara je njihova motivisanost za aktivno i uspešno učešće u inače dominantnom radu po grupama.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Prilično opterećujući mikroklimatski uslovi za rad, koji objektivno nisu mogli da budu drugačiji.

2. DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONOG LISTA KOJI SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Način izlaganja predavača, poštovanje satnice seminara.
• Ranije se završilo
• Angažovanost realizatora.
• Skraćenje angažovanja voditelja.
• Što smo završili ranije.
• Što je trajalo kraće.
• Informacije o Kancelariji Poverenika.
• Sadržaji prezentovani veoma profesionalno.
• Da, sve je po planu.
• Konkretni primeri, poštovanje satnice, radionice.
• Puno praktičnih primera.
• Tema.
• Nenametljivo vođenje.
• Da.
• Spontanost voditelja seminara.
• Efikasno korišćenje vremena.
• Način izlaganja, prezentacije,
• Informacije o radu učeničkog parlamenta.
• Način izlaganja, puno praktičnih primera.
• Svideo mi se način izlaganja predavača.
• Tematika je zanimljiva.
• Bitne informacije za rad nastavnika.
• +
• Tema seminara, obaveštenost.
• Biljina ekspeditivnost.
• Uglavnom sve.
• Uvažavanje našeg umora.
• Predavanje.
• Sve je OK.
• Otvorenost u komunikaciji.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Ponavljaju se stvari iz prethodnih seminara.
• Suviše se ponavljaju stvari iz seminara u seminar.
• Materija.
• Vrućina i zagušljive prostorije.
• Puno teorije.
• POnavljanje o pšarticipaciji i đačkom parlamentu.
• Neke aktivnosti bi mogle biti malo kraće.
• Vrućina.
• Temperaturni neuslovi.
• Sporo prelaženje preko zakona.
• Vremenske prilike.
• Vrućina.
• Nije loše.
• Propširno izlaganje g-dina Boška.
• Mnogo toplo i zagušljivo.
• Pretoplo.
• Prostorija bez klime.
• Učionica u kojoj smo radili

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Predlažem da budemo više angažovani.
• Promenu prostora i više aktivnosti
• Više kraćih pauza.
• Više aktivnosti, a ne teorije.
• Više pauza zbog vrućine.
• Da budemo ekspeditivniji!
• Ranije završiti.
• Klimatizovanu prostoriju!
• Više konkretnih primera i rada na novim, školskim temama.
• DA budemo efikasniji.
• Klimatizacija.
• Manje pauza, veću ažurnost.
• Vaši primeri iz prakse UP.
• Sve je u redu!
• Ništa! Super ste.
• Više rada u grupama, manje govora.
• Da bude rashlađeno i skraćeno.
• Da bude kao i danas.
• Isto, ubrzati da što pre završimo!!!
• Obezbediti bolju provetrenost radnog prostora.

2.2. Dnevna evaluacija za drugi radni dan

2.2.1. Šta mi se svidelo
• Konkretni primeri.
• Sve je OK.
• Efikasnost, ekspeditivnost.
• Aktivnosti.
• Konkretni primeri i pogotovo film.
• Dokumentarni film.
• Što je interesantnije i ekspeditivnije od prvog dana.
• Dosta praktičnih primera, odabrani film.
• Pripremljenost predavača.
• Prvi deo.
• Prilagođavanje metoda.
• Elokventnost, primeri voditelja.
• Više aktivnosti u odnosu na prvi dan.
• Uglavnom sve!
• Smenjivanje radionica.
• Zanimljivije od prvog dana; dobri zadaci.
• Ton kojim se vodi seminar, blag, umilan. Program zanimljiv.
• Što smo iscrpno rešavali svoje zadatke.
• Danas je bilo daleko zanimljivije.
• Tema seminara, predavači.
• Primeri koje smo radili.
• Dinamika, autentični školski primeri.
• Prvi deo dana je bio zanimljiv, a drugi umorno.
• Ovaj drugi dan mi je brže prošao. Bilo je zanimljivo. Situacije su stvarne i primenljive.
• Dobro odabrani primeri.
• Svidelo mi se sve.
• Danas je bio vrlo zanimljiv dan. Dosta toga sam naučio što će biti primenjeno u praksi.
• Bolje sam se osećao nego juče, u svakom pogledu.
• Povezivanje sa konkretnim primerima, praksom.
• Danas je bilo interesantno sa mnogo zanimljivih slučajeva iz prakse-zadovoljan.

2.2.2. Šta mi se nije svidelo
• Mnogo ponavljanja.
• Drugi deo - malo se odužilo.
• Slični primeri.
• Neke informacije koje su nepotrebnwe.
• Boško i dalje mnogo priča.
• Hrana!
• Bole manje da prekida Bilju, nedostaje Kaja.
• Zaista nema ništa što bi zamerila.
• Osećam da se polako zamaram.

2.2.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Isto!!!
• Isto ovako kao danas.
• Isto ovako.
• Manje teorije.
• Da budemo efikasni i završimo ranije.
• Malo kraće analize naših zadataka.
• Istim tempom.
• Veću ekspeditivnost, manje ponavljanja primera iz prethodnih seminara.
• Više aktivnosti, manje priče.
• Manje pauza.
• Više primera iz svakodnevne prakse.
• Neka ostane ovako!
• Rešavanje konkretnih primera iz prakse.
• Uz rad u radionicama na stvarnim primerima i uputstvo (informacije) gde i od koga dobiti stručnu pomoć.
• Što sažetije da se ranije završi.
• Isto kao ova dva dana.
• In media raes.

2.3. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
-Šta znamo o dečijim pravima, a šta bismo morali znati ... 4.53
-Odrednice participacije i participativnih prava .... 4.60
-Analiza načinaa realizacije programskih sadržaja-procena mogućeg doprinosa razvoju kritičkog mišljenja u radu sa učenicima ... 4.43
-Od čega da pođemo da bi se bolje razumeli ... 4.60
-Značaj i vrste informacija – informacije od javnog značaja i kako doći do njih ... 4.53
-Učenički parlament kao najvažniji oblik organizovanja učenika u oblasti ostvarivanja njihovih prava u školi ... 4.37
-Kako organizovati rad učenika da bi njihovi oblici organizovanja bili efikasni ... 4.63
-Obaveze odeljenjskog starešine u vezi demokratskih procedura i zakonitosti koje se moraju obezbediti i poštovati u radu odeljenjske zajednice i učeničkog parlamenta ...4.63
-Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja ... 4.50

2.4. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.90
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.30
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.67
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.67
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.67 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.5. Predlozi i komentari učesnika
• Veoma zadovoljna.
• Na ove seminare treba uključiti i direktore, učenike, PP službu škole...
• Samo ovako nastavite, vaša kompetencija je izuzetna i nama potrebna.
• Organizovati predavanja „školice“ za roditelje sa istom(u neophodnom obimu) ili sličnom temom. Roditelji su treći neophodan učesnik, motivator u obrazovanju i vaspitanju! Hvala.
• Uvek je korisno proveriti nivo znanja, podsetiti se nekih znanja – obaveza.
• Atmosfera je bila izuzetna, voditelji odlični, a i seminar veoma dobar.
• Uspešan rad – voditelja, organizacija, uspešna realizacija programa.
• Seminar životan i primenljiv u praksi. sve pohvale za voditelje seminara. Atmosfera u grupama OK.
• Komentari su pozitivni, predloga nemam.
• Bilja je divna, Bole simpatičan.
• Super ste, samo nastavite tako.
• Seminar uspešno realizovan.
• Ostanite ovako efikasni!
• Naučila sam da ne prihvatam preveliko breme na sebe.
• Super, naporno.
• Hvala! Veoma korisne informacije!
• Više praktičnih primera.
• Korektno i odgovorno odrađen seminar.
• Bili ste divni, želela bih da opet prisustvujem Vašem seminaru.