Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.86
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.93
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.79
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.83
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.97
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.55
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.86
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.90
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.72
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.86
Prosečna ocena za seminar: 3.79

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sve je bilo u redu.
• Volela bih da nam održite još neki seminar!
• Izuzetno zanimljiv, odlično pripremljen, poučan, inspirativan seminar koji bih rado ponovo pohađala. Svaka čast!
• Zanimljivo, dinamično i veoma korisno, naročito za početnike.
• Sa ovim seminarom se kao profesor ponovo osećam zaštićeno u sistemu.
• Utisci su pozitivni, a predlozi suvišni!
• Korisni saveti i predlozi, spremnost na dalju saradnju, ponuda pomoći.
• Ovaj seminar je nešto najvrednije u mom profesionalnom usavršavanju. Mnogo sam naučio kako i na koji način treba da se ponašamu profesionalnom, a i u privatnom životu.
• Ovaj seminar je bio kvalitetnijih od svih prethodno održanih seminara, uključujući one najuže stručne (K1) sudeći po tome da dotiče suštinski najvažnija i najaktuelnija pitanja koja su od ogromnog značaja za profesore. Hvala Vam!


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Sadržaji programa i način njihove realizacije "uvukli" su skoro sve učesnika u intenzivan interaktivan rad. Razmena mišljenja na nivou manjih grupa i na nivou cele grupe, ni jednog trenutka nije dovodila u sumnju da li će konačni ishodi zajedničkog rada biti uspešni ili ne.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Uglavnom sve.
• Dopalo mi se!
• Jako mi se dopalo!!!
• Veoma mi se dopalo!!!
• Sve.
• Da.
• Svidelo mi se! Hvala na divnim sugestijama, pogotovo za nas „mlade“ roditelje!
• Veoma. Tema je interesantna i neiscrpna.
• Način i dinamika izlaganja, aktivno učešće učesnika, akcenat na suštinskim i aktuelnim pitanjima.
• Sve.
• Koristan seminar.
• Da, predavačima je stalo da seminar uspe.
• Da.
• Grupni rad.
• Odličan seminar! Rad u grupama. Kako je osnišljena radionica.
• Sve.
• Efiukasnost predavača.
• Zanimljiva tema, pozitivna atmosfera, divno držite pažnju.
• Katarinina spontanost u izvođenju.
• Jedan od interesantnijih, potrebnijih seminara.
• Ceo kolektiv je ukljčen.
• Ponuđena rešenja za problematične situacije, kako negativno pozitivno.
• Da.
• Da.
• Veoma mi se svidelo.
• Sve!!! Ovo je jedan od najboljih seminara na kojim sam prisustvovao.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Da je bilo više igranja igrica.
• Predugo, zamorno.
• Termin.
• Kratke pauze, dugo trajanje (idealno da traje tri dana po 6 sati).
• Dugo traje, naporno je. Loša koordinacija između autora – upadanje u reč, skakanje sa teme.
• Dugo traje.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• KAKO TREBA, kako ne treba, pa KAKO TREBA.
• Više primera iz prakse.
• Više igrica! 
• Da bude malo kraće.
• Sažetije, kako bi pažnja trajala sve vreme.
• Bolja organizacija rada i pauza radi što jače pažnje i koncentracije. Više rada sa realnim situacijama.
• Međuljudski odnosi u kolektivu. Ogovaranje kolega učenicima.
• Manje nepotrebnih digresija.
• Više rada sa realnim situacijama.
• Promeniti ono što mi se ne sviđa.
• Nemam primedbi.
• Da bude kraće.
• Sve je O.K. 
• Samo nastavite, svaka čast.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.66
• Autoritet ..... 4.79
• Disciplina - poslušnost ili odgovornost? Pozitivno vaspitanje... 4.72
• Sprečavanje: zadaci sa scenarijima .. 4.79
•Liderstvo - pravilna upotreba moći ......4.83
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.83
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.76
•Vežbanje - testiranje autoriteta.... 4.79

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.83
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.76
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.72
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.79
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.83 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Seminar je potpuno uspeo, kako tema, tako i realizacija. Šteta što nema više seminara ovog tipa sa konkretnim treninzima (uloga prof. – roditelj).
• Svaka vam čast na saradnji i divnom – korisno provedenom vremenu.
• Voleli da vas opet gledamo i slušamo. Mnogo toga ne znamo, a možemo da naučimo.
• Svaka čast za izbor tema, način izlaganja, organizaciju i profesionalizam. Seminar mi je mnogo značio. Hvala!
• Seminar je zanimljiv, edukativan, dobro organizovan. Teme su zanimljive, savremene, trenutno aktuelne. Štošta smo čuli novo i naučili! Hvala!!!
• Više igrica!
• 
• Odlični ste, samo tako nastavite!
• Jedan od najboljih seminara na kojima sam bila. Nadam se da ćemo se opet videti na nekom novom seminaru!!!
• Ove petice nisu tek tako zaokružene, već ste ih realno i zaslužili. Hvala Vam!!!
• Odličan seminar. Hvala vam.