Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.89
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.93
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.89
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.93
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.89
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.79
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.96
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.93
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.96
Prosečna ocena za seminar: 3.91

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Ovakvih seminara treba da bude više!!!
• Dobar seminar! Aktuelni sadržaji! Nužno je ovo znanje!!


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Potvrda činjenice da ukupan uspeh seminara zavisi i od realizatora i od učesnika.
Nadprosečno uvažavanje zahteva realizatora o poštovanju elementarnih preduslova neophodnih za efikasan rad.
Vrlo brza homogenizacija grupe sastavljene od nastavnika iz tri različite sredine (opštine), obimno i kvalitetno učešće skoro svih prisutnih u analizi i rešavanju najaktuelnijih konfliktnih situacija učenika sa kojima rade, pa i nastavnika.
Izuzetno prihvatanje i uvažavanje članova autorsko-realizatorskog tima tokom oba radna dana (vrlo visoko vrednovan njihov rad).
Za realizaciju seminara u celini učesnici su dali do sada najvišu ocenu.
Izuzetno pozitivno reagovanje učesnika na dodatno uključen sadržaj u poslednjem radnom bloku – „Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere».

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Opuštena atmosfera, prijatnost, način na koji su predavači vodili grupu, saznanja.
• Sve teme, izlaganja, prezentacija.
• Sve teme.
• Predavanja su jasna, tačna i interesantna.
• Sve je bilo OK!
• Svi blokovi su mi se svideli.
• Sve je odlično, korisno i primenljivo.
• Savršen timski rad predavača. Grupni rad.
• Dogovor, pravila, saznanja.
• Bilja.
• Zanimljivo i primenljivo.
• Veoma zaninljivo i korisno.
• Zanimljive teme, nama bliske i poznate,
• Fantastičan tim.
• Dinamika predavača (izlaganja)
• Svideo mi se način rada.
• Konkretni primeri i praktična rešenja.
• Dinamika, vokabular.
• Sve,
• Jasnost i konciznost.
• Spontano, radno, jasno, konkretno, dinamika.
• Prostor, učesnici seminara (otvoreni, iskreni), mogućnost da u svakom trenutku izrazim svoje mišljenje.
• Koncepcija izlaganja, dinamika izlaganja realizatora seminara, tematika.
• Način izlaganja jasno, razumljivo, veoma interesantno. Svi predavači su originalni.
• Ravnopravno učešće svih prisutnih u radu.
• Predavači su odlično odradili posao. Svaka im čast!
• Da.
• Zanimljivo predavanje i sjajne digresije.
• Voditelji sa svojim izlaganjem.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Satnica (predugo).
• Dugo traje, gubi se pažnja u poslednjim satima.
• Dugo traje, gubim koncentraciju.
• Previše trajalo, bespotrebno ponavjanje već rečenog.
• Dužina trajanja i kratke pauze.
• Dužina trajanja.
• Manjak praktičnih saveta u smislu da su do sada bili oni opšteg karaktera.
• Dužina trajanja.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Neka ostane isto.
• Ništa.
• Simulacije.
• Sutra još jedna kafa!
• Dve kafe.
• Malo kraće da se ne bi gubila koncentracija.
• Ništa ne bih menjala.
• Malo, malo kraće da traje.
• Preostale teme sutra da obradimo brže, konkretnije, konciznije.
• Ne menjajte stil.
• Da bude brže i efikasnije!
• Više pažnje posvetiti konkretnim konfliktnim problemima,
• Duže pauze.
• Više rada u grupi.
• Više primera rešavanja konflikata.
• Duže pauze.
• Sve OK!
• Plišani meda veruje u vaše veštine i siguran je da će sutra biti još bolje!!! 
• Realizacija, rešenja konflikata; konkretno!
• Još radioničarskog rada.
• Isti način izlaganja i rada,
• Još više primera iz prakse.
• Rešavanje nekih problema.
• Veći broj pauza radi bolje koncentracije.
• Više saradnje među kolegama u grupama.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima4.89
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi..
4.96
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.79
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.82
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.82
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere
Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.82

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.89
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.89
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 4.93 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Seminar izuzetno značajan, zanimljiv, odlično realizovan, zaokuplja pažnju, podstiče na razmišljanje, daje puno informacija; osvešćuje, primenljiv. Voditelji rade „punim srcem“, podstiču nastavnike da konačno „ukapiraju“ šta zakonski mogu i treba da traže i to je fantastično. Stiče se utisak da oni brinu o nastavnicima! Više ovakvih seminara.
• Bilo je interesantno.
• Predavači su bili veoma aktivni i konstruktivni.
• Ovakvi seminari su nužni! Treba Ministarstvo da ih kategoriše kao obavezne za svakog prosvetnog radnika! Nužno je profesionalizovati nastavnika.
• Primeri posredovanja u konkretnim konfliktnim situacijama učenika će mi dosta pomoći.
• Seminar je za svaku pohvalu, izuzetno značajan i vrlo praktičan. Timski rad na visokom stepenu ocene, sa tačno i precizno odabranim metodama, tehnikama i oblicima rada. Dopada mi se razumljiv način predavanja od strane voditelja. Svima bih preporučila ovaj seminar.
• Dobar seminar! Voditelji kulturni, prijatni, stručni!
• Predivno iskustvo, fantastični ljudi.Samo nastavite tako! Odlični ste!
• Očekujemo Vas u našem gradu!
• Nastavite i dalje tako da radite!
• Pričali smo o medijaciji kao rešavanju konflikata, zaključili da se češće srećemo sa slučajevima nasilja u školama!