Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.



Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.76
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.91
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.62
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.68
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.97
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.56
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.91
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.62
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.82
Prosečna ocena za seminar: 3.78


1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Dobro organizovan i temeljno pripremljen seminar. Više razgovora o funkcionalnoj i kvalitetnoj porodici kao dobrog primera osnovne ćelije društva.
• Veoma sam zadovoljna seminarom i atmosferom u grupi tokom seminara.
• Mogućnost uticaja na program nastave koji potencira suicid kod adolescenata: (književna dela "Čekajući Godoa", "Enciklopedija mrtvih", „Čovek koji je jeo smrt", "Derviš i smrt")
• Nemam. Hvala.


1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Pozitivna atmosfera, spremnost da se razmenjuju mišljenja o najosetljivijim problemima iz sopstvenog radnog iskustva, uspešne analize problema i prepoznavanje upotrebne vrednosti stečenih znanja i umenja.
b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.73
• Rad sa adolescentima .... 4.68
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.68
• Rad sa roditeljima... 4.59

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.88
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.79
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.73
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.85
Ukupna ocena za seminar.... 4.88 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Izuzetno korisna saznanja, to će mi pomoći u razumevanju učenika, radu sa njima, kao i radu sa roditeljima. Pohvale!!! PS. Nadam se i daljoj saradnji.
• Seminar je veoma interesantan (pogotovo za roditelja adolescenata).
• Zadovoljna sam što sam učestvovala u realizaciji ovog seminara, zbog teme i potrebnih informacija, a posebno jer sam dobila kvalitetne odgovore na spontano postavljena pitanja.
• Odličan seminar, praktično primenjive informacije dobijene na seminaru!
• Ova znanja su veoma primenljiva kako u porodici tako i na radnom mestu prosvetnog radnika.
• Sve pohvale predavačima seminara!
• S obzirom na to da se na seminaru razgovara o intimnim temama, možda bi broj učesnika mogao da bude ograničen (manja grupa).
• Krajnje praktično!
• Tehnička podrška bi morala biti malo stabilnija.
• Veoma sam zadovoljna seminarom, odgovorima na pitanja i atmosferom u grupi.
• Dođite nam ponovo!