Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.

REZULTATI IZ UPITNIKA ZAVODA ZA UČESNIKE SEMINARA

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.90
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani...3.94
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.90
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.87
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.97
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.94
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.87
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ...3.84
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara...4.00
Prosečna ocena za seminar:3.90

DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Stručno i profesionalno realizovan seminar. Voditelji puni želje za prenošenje svog znanja i iskustva učesnicima seminara. 
• Aktivan seminar sa dosta dobrih radionica.
• Samo tako nastavite 
• Veoma važan element seminara je stručnost, komunikativnost i «uigranost» voditelja koji deluju kao skladan tim i to prenose na učesnike.
• Više seminara za stručno usavršavanje. Seminar u potpunosti dobar.
• Seminar je uspešan, bilo bi dobro imati još sličnih seminara.
• U potpunosti zadovoljna, bez sugestija.

ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)

a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Ključna stvar je što je ova realizacija, u skoro istoj meri kao i u prethodnom slučaju (3.12.2011., sa učesnicima OŠ „V. Karadžić“ iz Šapca), potvrdila ispravnost koncepcije programa, i nagovestila da će zaposleni u još jednoj školskoj sredini, planski i sistematski, započeti sa konkretnim aktivnostima implementacije stečenih znanja i umenja.
Vrlo visoke procene i ocene, pojedinačne i opšte, izražene kroz brojke i pisana mišljenja učesnika u upitniku Zavoda i evalucionoj listi autora, potvrđuju da su programski sadržaji, način njihove realizacije, ishodi i ukupan rad realizatorskog tima, bili optimalno u funkciji zadovoljavanja aktuelnih i stvarnih potreba zaposlenih u ovoj školi u oblasti prevencije i rešavanja konflikata učenika.
Prosečna ocena za seminar po upitniku Zavoda je 3.90 (maks. 4.00), a po evaluacionoj listi autora 4.81 (maks. 5.00). Svih 10 elemenata koji obezbeđuju prosečnu ukupnu ocenu za seminar, učesnici su ocenili tako da je maksimalna razlika tek 24 stota dela ocena, pri čemu je jedinstven stav SVIH učesnika da je celokupna organizacija doprinela tako uspešnoj realizaciji seminara (4.00).
Ishodi zajedničkog rada u poslednjem radnom bloku („Aktivnosti posle seminara“), nastali kao rezultat analitičkog pristupa članova kolektiva u okvirima realnih potreba i mogućnosti, bili su najupečatljiviji dokaz jasnog uočavanja sopstvenih pojedinačnih i grupnih interesa kada su u pitanju upotrebne vrednosti onoga što je stečeno tokom dva dana zajedničkog druženja i rada. To je na vrlo upečatljiv način potvrđeno kroz ocene o značajnosti programskih sadržaja za jačanje profesionalnih kompetencija i dalji razvoj učesnika (u evaluacionom listu autora, svi sadržaji, osim naravno onih iz uvodne radionice, ocenjeni ocenama između 4.71 i 4.81).
U evaluacionim listama autora učesnici su ostavili dva puta više svojih komentara i mišljenja o seminaru nego u upitniku Zavoda. Sa ponosom realizatori navode one koji su bili najobimniji, i svojim sadržajem dodatno ilustrovali značaj brojčanih pokazatelja.
• Zadovoljstvo je bilo sarađivati i učestvovati na seminaru koji je stručno i profesionalno osmišljen i vođen od strane raspoloženih voditelja, spremnih da svoja iskustva prenesu učesnicima seminara. Seminar je primenljiv, kako za odeljenjske starešine, tako i za ostale nastavnike koji u svom radu mogu na drugačiji način rešavati probleme i tako stvaraju pozitivnu atmosferu u rešavanju sukoba.
• Predlažem da ovaj tim voditelja nastavi sa radom. Najveća vrednost seminara je što usmerava slušaoce na drugačiji (od uobičajenog) pristup konfliktima, podstiče obostranu (višestranu) komunikaciju i nudi rešenja po principu „tuđih cipelica“ – ono što često zaboravljamo, i to ne samo na radnom mestu nego i životu. Prijatno i korisno – ideja svega intelektualnog u svim vremenima.
• Sve pohvale voditeljima koji su „osetili“ naše probleme i nedoumice, te ih zajedno sa nama razrešavali.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije bilo ni probleme, ni teškoća vrednih pomena.

DOMINANTNA ZAPAŽANJA I OCENE UČESNIKA IZ EVALUACIONIH LISTA KOJE SU PRIPREMILI AUTORI PROGRAMA

1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)
• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima i šta treba znati o konfliktima.. 4.71
• Kako reagujemo na konflikte u školi,od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.71
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.81
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika kroz proces medijacije.. 4.81
• Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.77

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.90
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.84
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.39
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.87
• VAŠA UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.81 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

3. Poruke u vezi sa seminarom
• Ništa ne menjati.
• Samo tako nastavite i zovite nas.
• Zanimljiv, potreban i izuzetno uspešan.
• Zadovoljstvo je bilo sarađivati i učestvovati na seminaru koji je stručno i profesionalno osmišljen i vođen od strane raspoloženih voditelja, spremnih da svoja iskustva prenesu učesnicima seminara. Seminar je primenljiv, kako za odeljenjske starešine, tako i za ostale nastavnike koji u svom radu mogu na drugačiji način rešavati probleme i tako stvaraju pozitivnu atmosferu u rešavanju sukoba.
• Samo tako nastavite 
• Predlažem da ovaj tim voditelja nastavi sa radom. Najveća vrednost seminara je što usmerava slušaoce na drugačiji (od uobičajenog) pristup konfliktima, podstiče obostranu (višestranu) komunikaciju i nudi rešenja po principu „tuđih cipelica“ – ono što često zaboravljamo, i to ne samo na radnom mestu nego i životu. Prijatno i korisno – ideja svega intelektualnog u svim vremenima.
• 
• Pokušajte u uvodnom delu da ne sugerišete svoje predstavljanje tj. svoj značaj. Delovalo je tako, a mislim da Vam to nije bila namera. Sve pohvale voditeljima koji su „osetili“ naše probleme i nedoumice, te ih zajedno sa nama razrešavali.
• Materijali su bili pripremljeni latinično a zakonski je da budu ćirilični.
• Češće menjanje sastava grupa, jer neki uopšte ne učestvuju.
• Odličan seminar i pristup predavača učesnicima.
• Bravo! Nastavite tako.