Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.

b]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.68
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.76
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.62
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.74
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.91
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.59
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.85
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.82
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.91
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.85
Prosečna ocena za seminar: 3.77

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Uskladite svoje predavanje sa onim što primenjujete u praksi.
• Voditeljke lepe, pametne i zgodne, a Bole - utisak dana. :)
• SJAJNO!
• Seminar je odličan!
• Veoma mi se dopalo izlaganje voditelja. Akcenat im nije bio na pompeznosti vokabulara i umeću retorike, nego na jasnosti izraza, davanju praktičnih saveta i davanju povratnih informacija nastavnicima.
• Bilo je izuzetno korisno i prijatno na seminaru.
• Bez zamerke!


1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Izuzetna pažnja koju su učesnici posvetili ispunjenju postavljenih zahteva od strane autorsko – realizatorskog tima na samom početku prvog radnog dana. Zahvaljujući tome, veoma je uspešno realizovan centralni deo drugog radnog dana – analiza i rešavanje upravo tih konfliktnih situacija.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Da svidelo mi se, ali zašto vikendom?
• Primenljivo u praksi, konstruktivno.
• Svidelo mi se.
• Razumljivo, jasno, pozitivna atmosfera.
• Predavači; prepoznavanje sebe (naše uloge) u konfliktu.
• Svidelo mi se.
• Praktičan rad (predstavljanje neke konfliktne situacije i analiza upitnika.
• Prilog 3 i 4.
• Neposrednost voditelja, ljubaznost.
• Preciznost, ekspeditivnost, pomoć u radu.
• Predavači – način na koji su vodili obuku; energija; upitnici su dobro osmišljeni.
• Tema.
• Da.
• Da.
• Neposrednost, opuštena atmosfera, prijateljski odnos...
• Što je atmosfera bila opuštena, pauze za odmor, što smo dobijali adekvatne odgovore.
• Sadržina, dinamika rada, organizacija.
• Način predstavljanja problema, kao i rešenja.
• Oduševljena, posebo načinom držanja seminara.
• Da.
• Prija mi komunikacija, predavači odlični, tema uvek aktuelna.
• Način prezentovanja, atmosfera grupa.
• Način obrade teme; uigranost predavača; dinamika rada; artmosfera.
• Opuštenost, neposrednost i vedrina voditelja.
• Upitnik za nastavnike.
• Tema, primeri iz prakse, mnogo sam naučila.
• Korisne informacije i neposredna komunikacija.
• Sve ostalo.
• Neposrednost predavača.
• Tema, predavačo.
• Tema seminara, što je i bio razlog mog izbora.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Zaključićete iz prvog pitanja.
• Puno predavanja.
• Nisam dobila konkretne odgovore.
• Ne slažem se sa delovima izlaganja.
• Ne slažem se sa delovima izlaganja.
• Sve mi se svidelo.
• Dužina seminara.
• Činjenica da je subota, a mi u školi 
• Jako malo pauza je bilo.
• Uvodni deo je dug.
• Ponavljanje nekih očiglednih stvari.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Da se skrati seminar.
• Novi flomaster (ovaj se ne vidi baš najjasnije).
• Više radionica.
• Skraćeno radno vreme.
• Što više primera iz naše prakse (simulacija konflikata među decom i kolegama i njihovo reašavanje).
• Praktično rešavanje problema.
• Praktičan rad.
• Da ostanemo ovako efikasni i veseli 
• Možda malo kraće da traje.
• Da seminar kraće traje, jako smo umorni...
• Nemam predloga ...
• Češće kratke pauze.
• Skratiti seminar.
• Više praktičnog rada.
• Neka bude isto kao danas. 
• Više praktičnih saveta i situacija (konkretnih).
• Više primera iz prakse za niže razrede.
• Da budemo efikasni.
• Ubrzan proces rada.
• Da bude malo kraće!

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.74
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.68
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.71
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.59
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.65
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara.. 4.62
• Aktivnosti posle seminara – mogući problemi i načini njihovog rešavanja.. 4.06

2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.82
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.79
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.79
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.85
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 4.76 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Pozitivna atmosfera.
• Hvala na odličnoj saradnji.
• Seminar je odličan, voditelji ljubazni, pohvale!
• Poštovani voditelji, Lepo bi bilo da sertifikate učesnicima podelite nakon završetka seminara. Hvala!
• Mogli ste nam pripremiti sertifikate.
• Hvala, bili ste sjajni!
• Zadovoljan sam seminarom.
• Bravo!
• Dinamičan, sadržajan seminar koji nudi nove uvide u problematiku i spektar mogućih pristupa u rešavanju situacija. Hvala vama!
• Sjajni ste!
• Odlično!