Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Adolescent

02.07. Seminar 16-18: Prva tehnička škola Kragujevac, 23.06.2018.g.11.03. Seminar 16-10: Karlovačka gimnazija, 10.03.2017. g.15.01. Seminar 16-9: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo20.08. Seminar 16-6: Ekonomsko trgovinska škola Kula, 19.08.2017. g.18.04. Seminar 16-4: Prva tehnička škola Kragujevac, 17.04.2017. g.30.10. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.19.06. Seminar 19-18: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig, 18.06.2016. g.29.05. Seminar 19-17: Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci, 28.05.2026. g.06.03. Seminar 19-13: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 05.03.2016. g.08.02. Seminar 19-12: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 05.02.2016. g.19.01. Seminar 19-9: Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Inđija, 16.01.2016.g.14.01. Seminar 19-8: Dom učenika26.01. Seminar 19-2: Srednja turistička škola Novi Beograd, 24.01.2015. g.30.06. Seminar 24-17: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, 29.06.2014.g.08.06. Seminar 24-16: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.14.04. Seminar 24-15: POLITEHNIKA - škola za nove tehnologije, Novi Beograd, 13.04.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.2013.18.11. Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.11.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.04.11. Seminar 24-10: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 2.11.2013.g.02.06. Seminar 24-8: Srednja škola "Sveti Sava" Loznica, 1.06.2013.g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz srednjih i osnovnih škola, 26.05.2013.g.18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz srednje škole i osnovnih škola Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih srednjih i osnovnih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.10.12. Seminar 24-3: Centar za stručno usavršavanje Kruševac, za učesnike iz kruševačkih srednjih škola; 9.12.2012.05.11. Seminar 24-2: Regionalni centar Šabac, Tehnička škola Šabac, 4.11.2012. g.29.10. Seminar 24-1: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 28.10.2012. g.

Seminar 24-12: Tehnička škola Kosjerić, 17.11.2013. g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.91
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 4.00
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.95
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.68
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.68
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.95
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.95
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.82
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.91
Prosečna ocena za seminar: 3.89


1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Seminar je dobro organizovan i veoma je zanimljiv i interesantan.
• Vrlo koristan seminar, nije tipičan već pruža konkretna znanja primenljiva u praksi.
• Veoma zanimljiv i dinamičan način izlaganja voditelja seminara.
• Po svom obuhvatu i kompetentnosti pristupa temi seminar je izuzetan i visoko profesionalan, i pruža izuzetno dubok uvid u kognitivno psihološku i socijalnu dinamiku života adolescenta.
• Seminar posle koga smo međusobno razmenili iskustva, odmah po realizaciji istog. Jako nam se dopalo i primenljivo u praksi. Sveopšti utisak svih učesnika.
• Seminar je primenljiv u radu sa učenicima.
• Spontana i kvalitetna komunikacija.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Visok stepen spremnosti učesnika da sopstveno iskustvo stave u funkciju ovladavanja sadržajima programa i naročito visok nivo koncentracije u radu malih grupa u drugom delu seminara. Ishodi rada malih grupa i grupe u celini bili su u klasi najviših dostignuća svih do sada realizovanih seminara sa ovim programom.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Nije ih bilo, ali ostaje „žal“ što svi prijavljeni nisu došli, ili nisu mogli da dođu na seminar.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.95
• Rad sa adolescentima .... 4.91
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.77
• Rad sa roditeljima... 4.82

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.91
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.86
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 5.00
Ukupna ocena za seminar.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Deo seminara koji se odnosi na tipove disfunkcionalnih porodica je bio predugačak! Podelite ga na dva dela! Inače seminar je jako poučan, a predavači sjajni!
• Samo tako nastavite.
• Sveopšti utisak svih učesnika je da je seminar jako dobro odrađen, primenljiv u praksu. Odmah po realizaciji istog razmenili smo pozitivna iskustva.
• Iskreno, prvi seminar koji je bio jako zanimljiv i razumljiv. Iskreno se nadam da ću imati prilike da prisustvujem na još nekom seminaru koji Vi budete organizovali.
• Po svom obuhvatu i kompetentnosti pristupa temi, seminar je izuzetan i visoko profesionalan i pruža izuzetno dubok uvid u kognitivnu, psihološku i socijalnu dinamiku života adolescenta.
• Zanimljiv i dinamičan način izlaganja predavača.