Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.

]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.91
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.97
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.76
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.88
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.73
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...4.00
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.76
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.90

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sjajna atmosfera, opušteni voditelji! Izuzetno, svaka čast!
• Spontanost izlagača, primeri u rešavanju konkretnih situacija.
• Seminar je bio konkretan, dinamičan.
• Vrlo konstruktivno i intenzivno.
• Vrlo zanimljiv i korektan pristup temi.
• Seminar je ispunio moja pozitivna očekivanja i nadam se, odnosno znam da će mi pomoći u daljem radu.
• Konačno nešto korisno!
• Zadovoljstvo iako sam u startu mislila da neću ništa novo čuti, naprotiv. Samo nastavite i istrajavajte!
• Dobila sam informacije i predloge zbog kojih sam došla.
• Aktuelan je, opravdava svoju svrhu, govoriti o uzrocima nasilnog ponašanja dece!!!
• Veoma zanimljivo i korisno! Samo tako nastavite!
• Jedan od retkih seminara koji sam posetio za koji mogu otvoreno reći da mi je pružio dovoljno informacija i ulio ohrabrenje u daljem radu.
• Izuzetno pozitivna atmosfera tokom seminara.
• Samo pohvale!
• Mislim da i pored činjenice da dosta radimo sa decom rešavajući konfliktne situacije i utiska da malo postižemo, dobro je i neophodno da se putem ovakvih seminara sastanemo sa ljudima koji nam mogu dati povratne ionformacije i porazgovarati o problemima.
• Nastavite ovako. Bilo je lepo!
• Seminar je bio dinamičan, zanimljiv, vreme je proletelo u zanimljivoj i konstruktivnoj atmosferi, čak i da je trajao još jedan dan ne bi mi bilo žao. PS. Žao mi je što nije bilo i trećeg dana druženja.
• Prijatna atmosfera.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Kao retko koja, ova grupa učesnika, kroz zajednički rad sa autorsko - realizatorskim timom, dala je jasne signale da su kao kolektiv spremni da ona znanja, veštine i informacije do kojih su došli tokom seminara, a u funkciji su efikasnijeg i kvalitetnijeg rešavanja problema koji postoje u neposrednom radu sa učenicima i kontaktima sa roditeljima, provere u okviru svog individualnog i kolektivnog rada.
Najveći broj učesnika negira često veoma prisutan stav „Da, ali...“, i time pokazuje da veruju u sopstvene snage i u kolektiv kome pripadaju.
Pošto veličina grupe više nego dovoljna da predstavlja kolektiv u celini, može se zaključiti da se u ovoj sredini problemi rešavaju, i da su zaposleni željni svake nove informacije koja bi mogla predstavljati neki nov instrument i konkretnu podršku za efikasniji i kvalitetniji vaspitno obrazovni rad.
Aktivno učešće stručnih saradnika i direktora škole tokom oba radna dana još jedan su značajan dokaz odnosa stručne službe i rukovodstva škole prema problematici stručnog usavršavanja.
Postseminarske aktivnosti u školi, njihovi efekti i odnos škole prema ponuđenoj saradnji autorsko-realizatorskog tima, potvrdiće ili negirati izrečene pretpostavke.
U svakom slučaju, dobijene ocene i veoma brojni zapisi kao kvalitativna dopuna tim vrlo visokim ocenama iz instrumenata evaluacije, jasno potvrđuju zadovoljstvo svih aktera intenzivnog dvodnevnog rada.
U ovom trenutku, dan posle završenog seminara, ne može se očekivati više.
Svaka čast koleginice i kolege!

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Neposrednost, ematska komunikacija.
• Zanimljiv pristup temi.
• Način komunikacije, atmosfera, efikasnost u radu.
• Sve mi se svidelo.
• Prijatno, opušteno, lagano.
• Zanimljivo, dinamično izlaganje realizatora.
• Način rada, nije suvoparno predavanje.
• Dinamično, efikasno.
• Satnica!
• Bilo je dinamično i efikasno.
• Uvod u problematiku.
• Aktivacija učesnika i konkretizacija.
• Način i tempo rada. Komunikacija voditelja (opušteno neformalno).
• Angažovanje „slušalaca“.
• Opuštena atmosfera, sjajan pristup.
• Opuštena atmosfera, jasni i koncizni predavači, završetak prvog dana seminara „pre roka“.
• Organizacija!
• Komunikacija sa predavačima.
• Radionice, tj. konkretni zadaci; ne opterećivanje teorijom tj. ne čitanje slajdova već naše zaključivanje i komentari.
• Jasno izlaganje, spontanost.
• Konciznost.
• Dinamično i poučno.
• Timski rad, opuštenost, profesionalnost.
• Atmosfera na seminaru je pozitivna, dinamično je.
• Spontanost izlagača. Tema seminara.
• Atmosfera na seminaru.
• Atmosfera, spontanost, dinamična je i poučna.
• Jer je seminar poučan, dinamičan, atmosfera pozitivna.
• Pozitivna atmosfera.
• Lični stilovi ponašanja.
• Sve.
• U potpunosti.
• Način na koji su autori seminara razgovarali sa nama. kao i cela atmosfera.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Što g-din Boško stoji iza leđa učesnika.
• Sendvič
• Neki pojmovi su mi već bili poznati.
• Previše teorije.
• Previše teoretisanja u jednom delu (empatija.. itd.)
• Odsustvo dijaloga, nefekisanost tehnike.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Konkretnih situacija iz naše prakse.
• Praktični primeri.
• Pauze manje.
• Ne znam šta sutra nosi.
• Više uputstva i saveta u rešavanju konfliktnih situacija.
• Neka bude kao danas.
• Više konkretnih primera (situacija).
• Nastavak u istom ritmu.
• Da bude isto kao danas.
• Više praktičnih zadataka.
• Više rada po grupama poput radionica, manje predavanja.
• Da traje kraće od prvog dana.
• Više praktičnih primera i situacija.
• Početi nešto kasnije.
• Istu efikasnost i vraćanje u kolosek kada je to neophodno.
• Praktične primere.
• Da budemo još efikasniji.
• Manje tatimiziranje predavača.
• Kraće pauze.
• Više konkretnih praktičnih situacija.
• 1 pauza manje.
• Konkretni primeri.
• Dinamika, aktivni dijalog.
• Zadovoljna sam tempom napredovanja seminara i neka tako i ostane.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.70
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.85
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.70
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.73
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 452
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara i Aktivnosti posle seminara 4.79


2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.97
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.97
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.97
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Potpuno sam zadovoljna seminarom! Ispunio je moja očekivanja.
• Žao mi je što nije duže trajalo, mnogo su mi značile informacije koje sam dobila, a posebno sugestije date za konkretne primere u praksi.
• Drugi dan – konkretnije, značajnije, zanimljivije.
• Sve je bilo na nivou veoma korektno i profesionalno odrađeno.
• Sve je prošlo mnogo bolje i efikasnije od mojih očekivanja.Jedan dobar deo svega je veoma koristan za moj budući rad. Voditelji i realizatori su iznad svega spremni za pomoć i posle seminara, za kontakt, savete i dalju saradnju, Hvala!
• Zadovoljna sam realizacijom seminara, profesionalnošću voditelja i atmosferom na seminaru. 
• Obogaćivanjem iskustvima naše prakse verujem da ćete biti još uspešniji. Još jednom, samo nastavite i istrajavajte, ne samo u edukaciji, već i u širenju pozitivne energije.
• Neki problemi vezani za konflikte su mi sada mnogo jasniji.
• Nastavite sa aktuelnim fenomenima u obrazovanju. Detektujte ih, artikulišite i ponudite.
• Nastavite ovako! 
• Dinamično, zanimljivo, opušteno!
• Samo pohvale i dođite nam opet sa novim informacijama!
• Bilo je izuzetno prijatno sa vama ova dva dana. Nastavite tako i dalje!
• Oduševljena sam seminarom.
• Drugi dan je bio interesantniji od prvog. Definitivno se može dosta toga naučiti na ovom seminaru.
• Kada budete organizovali neke nove seminare, obavezno nas posetite!