Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Posrednik

10.05. Seminar 51-8: Muzička škola16.11. Seminar 51-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 14. i 15.11.2015. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.09.12. Seminar 149-9: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 07. i 08.12.2013. g.28.10. Seminar 149-6: Za učesnike iz Srednje ekonomske škole iz Loznice29.04. Seminar 149-3: Za učesnike iz kruševačkih srednjih i osnovnih škola, 27. i 28.04.2013.g.01.10. Seminar 149-2: Za Posavotamnavsku srednju školu, Vladimirci, 29. i 30.09.2012.21.05. Seminar 600-8: Za Muzičku školu "Mihailo Vukdragović" i Srednju poljoprivrednu školu sa domom učenika Šabac, 19. i 20.05.2012.g.14.05. Seminar 600-7: Za Tehničku školu i Stručnu hemijsku i tekstilnu školu Šabac, 12. i 13.05.2012.g.11.04. Seminar 600-6: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 9. i 10.04.2012. g.05.03. Seminar 600-4: Za Šabačku gimnaziju Šabac, Regionalni centar Šabac, 03. i 04.03.2012.g.

Seminar 149-9: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 07. i 08.12.2013. g.

]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.60
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.70
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.40
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.36
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.67
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.13
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.70
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.73
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.27
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.77
Prosečna ocena za seminar: 3.57

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sjajan tim, odlična realizacija seminara.
• Sjajni ste! Nadam se da ćemo uskoro imati ponovo zanimljiv i edukativan seminar!
• Pažnja seminara je bazirana na negativnim dešavanjima, jako malo je posvećeno problemu dobrih.
• Dođite nam opet!
• Hvala.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Najveći broj učesnika veoma ozbiljno je shvatio značaj promišljanja i izbora za njih najtipičnijh konfliktnih situacija (na samom početku seminara) iz sopstvene prakse za konačan ishod i najneposredniju korist od zajedničkog rada sa realizatorima tokom oba radna dana.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Značajnih problema i teškoća nije bilo. Samo u jednom trenutku, u završnici prvog radnog dana, jedan manji broj učesnika nije mogao da prihvati zahtev za obraćanje primarne pažnje pre svega na tok procesa analize problema zbog kojih je konflikt nastao, već je insistirao na klasičnom pristupu primene postojećih zakonskih i podzakonskih odredbi.
Na osnovu takvog stava konstatovali su da odabran primer za demonstraciju analize problema nije bio adekvatan.
Ključni deo seminara, grupni rad na rešavanju konflikata koje su sami učesnici odabrali, svojim rezultatatima pokazao je da pomenuta situacija nije ugrozila očekivane rezultate.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Mogućnost iznošenja sopstvenog stava, uključivanje svih učesnika seminara, sticanje novih saznanja o konfliktima i njihovom rešavanju.
• Tema.
• Upitnik, primeri.
• Predavanje.
• Uviđanje i analiza problema.
• Upitnik za nastavnike, teme o kojima smo razgovarali.
• Prvi deo seminara. Primeri iz prakse.
• Prvi deo seminara.
• Da, jasno i dinamično izlaganje.
• I teoretski pristup i praktični primeri, kao i angažovanost učesnika grupnim radom.
• Praktični primeri.
• Upitnik koji smo radili, analiza istog.
• Ton i način prezentacije, pristup kroz konkretne primere.
• Prvi deo seminara.
• Prvi deo seminara.
• Tema
• Interakcija na relaciji predavač – slušaoci (učesnici seminara).
• Prezentovanje, sloboda mišljenja.
• Što se rešavaju praktični problemi.
• Detaqna analiza problema i načina za moguće rešenje.
• Sve, jako!
• Spremnost za komunikaciju.
• Komunikacija i vaša energija.
• Što smo saznali kakve smo ličnosti u konfliktima. Šta je uspešno u rešavanju konflikata.
• Lepe prezentacije u pauer pointu na ćirilici, komunikacija predavača sa učesnicima seminara.
• Način prezentovanja – dinamičnost (uglavnom).
• Uglavnom.
• Upitnik za lični stil ponašanja u sukobu.
• Tema, analiza upitnika.
• Da.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Mnogo toga.
• Ozvučenje.
• Primeri.
• Kad Boško govori, Katarina i Bilja se dogovaraju što odvlači pažnju. Nije mi se svidelo čitanje Power-pointa.
• Konfuzan način izlaganja.
• Loš snimak, manjak konkretnih primera i konkretnih rešenja.
• Opširniji je teorijski deo koji je uglavnom svima poznat.
• Primeri, koji nisu adekvatni, što je i izazvalo nejasnu situaciju među prisutnima.
• Suviše širok teoretski pristup.
• Dugo traje, opada pažnja.
• Primer konflikta.
• Uglavnom je sve u redu.
• Primeri – oni odnosi koji su regulisani pravilnikom nisu dobri. Bolje je da budu relacije roditelj – dete, ljubavni odnosi itd.
• Pitanje koliko je sve to primenljivo u praksi.
• Rasplinjavanje.
• Dosta toga je poznatog, ide u monotoniju.
• Tekstovi na latinici.
• Nemam posebne zamerke.
• Filmski insert – tonski.
• Malo interakcije.
• Nedorečeni primeri.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više primera konfliktnih situacija sa konkretnim rešenjima.
• Konkretnije i brže izlaganje.
• Samo ovako nastavite!
• Konkretnije izlaganje.
• Kratko i efikasno.
• Više radionica i rešavanje konkretnih, nama bliskih problema u školi. I „kraći radni dan“ 
• Okretanje praksi.
• Malo kraće.
• Efektnije!!!
• Da se bolje čujemo.
• Da nam bude toplije u sali. Želim objašnjenje – kako postupiti u nekim situacijama. NAPOMENA: Mi smo ceo život u školi, navikli smo da slušamo, šta sa ostalima?? Hvala Vam puno, divni ste.
• Da kolege budu strpljivije.
• Da konkretizujemo situacije.
• Da ubrzamo.
• Isti način pojašnjenja jer je sve bilo jasno. Jasan je bio cilj. A meni je uvek važno da mi je jasan cilj.
• Uputstva i obaveštenja o postupcima razrednog starešine u konkretnim problematičnim situacijama.
• Više grupnog rada (menjanje grupa zbog dinamike).
• Konkretizovati primere.
• Više konkretnih primera sa rešenjima.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.27
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.30
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.12
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.23
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.53
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara i Aktivnosti posle seminara 4.37


2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.63
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.67
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.43
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.63
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 4.50 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Seminar je bio veoma uspešan. Naučili smo kako da se ponašamo u konfliktnim situacijama i kako da budemo posrednici u rešavanju konflikata. Predlog je da budete i dae tako efektni, dinamični i da uključite učesnike i dajete im povratne informacije.
• Sve je OK, svaka čast na angažovanosti, strpljenju i vrednoći!
• Samo tehnička podrška da je kvalitetnije.
• Voditelji su stručni i odlično vode seminar. Međutim, trebalo bi malo više uključiti učesnike i ukazati im kako mogu primeniti znanje u konkretnim situacijama.
• Izuzetan seminar zahvaljujući odličnom timu realizatora.
• Seminar je uspešno izveden, atmosfera odlična, dinamična i interesantna.
• Hvala.
• Dođite nam opet!
• Seminar je bio koristan, ali pomalo nedorečen. Do drugog dana, primeri koje su voditelji koristili nisu bili adekvatni i to je dovelo do nerazumevanja prvog dana. Falila nam je Kaja drugi dan.
• Sjajni ste! Vrlo precizni i konkretni. Svoje umeće pedagoških radnika ste veoma uspešno primenili na učesnicima seminara. Iskreno se nadam budućoj saradnji!
• Korektno, jasno, konstruktivno, za mene sve prilično poznato jer sam se bavila tom materijom.
• Ako su primeri iz prakse o konfliktnim situacijama anonimni, onda kada se i dobrovoljno neko javi da je primer njegov, treba odmah na početku podsetiti na to i sprečiti da ostali znaju o kome je reč.
• Seminar bi za nijansu trebao biti dinamičniji jer sam u par trenutaka imala utisak da su se kolege a i ja sa njima uspavali 
• Možda još više primera (možda dramatizacije) na nivou grupe nekih konfliktnih situacija.