Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.

]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.97
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.97
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...4.00
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.93
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...4.00
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.93
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.97
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.97
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.97
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.97
Prosečna ocena za seminar: 3.97

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Najuspešnija realizacija ovog programa do sada zahvaljujući vrlo motivisanim učesnicima da kroz svoje učešće u zajedničkom radu doprinesu što više u ostvarenju za njih ključnog cilja zbog kojeg su se opredelili za ovaj program – dobijanja smernica, uputstava i odgovora na pitanja vezana za aktuelne konflikte iz svakodnevnog vaspitno-obrazovnog rada.
Sudeći po tome kako su ocenili seminar, 3.97 prema upitniku Zavoda (maksimalna 4.00) i 5.00 prema evaluacionoj listi autora (to je maksimalna ocena), voditelji ih nisu razočarali.
1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Što ste ekspeditivni i efektivni.
• Način izlaganja, dinamika rada, opuštena atmosfera.
• Celokupno predavanje je bilo zanimljivo.
• Zanimljivo izlaganje, to što smo svi bili uključeni.
• Način izlaganja, adekvatni primeri.
• Praktično primenljivo, dinamično, zanimljivo jasno.
• Način prezentacije, primeri iz prakse, efikasnost.
• Svidelo mi se.
• Mnogo zanimljiv seminar. Jako ste elokventni, sve vreme ste mi držali pažnju. Svaka čast!!!
• Tema, ton, atmosfera seminara, zanimljiva tema.
• Sve mi se dopalo! Životno primenljivo, interesanrtno! Samo tako!
• Konkretni primeri, povezanost sa praksom, sve je OK.
• Svidelo mi se predavanje jer je bilo dinamično i praktično.
• Brzo je prošlo, zanimljivo, pričali ste o životnim situacijama.
• Način na koji je osmišljen sadržaj. Nije bilo zamorno. Očekivano zanimljivo.
• Da, način izlaganja, tema.
• Način izlaganja.
• Interesantno predavanje,
• Komunikacija, način vođenja seminara, isticanje primera dobre prakse.
• Povezanost sa praksom, konkretni primeri, odnos predavača sa polaznicima, sve !
• Što ima veliki broj prezentacija.
• U potpunosti mi se dopadaju svi delovi današnjeg seminara.
• Sve – sadržaj, dinamika rada, aktivnost učesnika, posvećenost predavača svom poslu, komunikacija ....
• Sve mi je bilo zanimljivo.
• Da.
• Prijatna atmosfera. Praktični primeri bez mnogo teorije.
• Svidelo mi se, jer je vrlo edukativno i primenljivo u našoj struci (radu).

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Sam početak, ali ostalo je bilo super.
• Nemam zamerki.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Nastavite ovako i biće OK.
• I dalje ovako.
• Primeri iz prakse.
• Više konkretnih situacija vezano za rešavanje konfliktnih dešavanja između učenika.
• Konkretni primeri i objašnjenja.
• Još veću uključenost učesnika seminara.
• Nadam se da će biti zanimljivo kao i danas.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.90
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.86
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.86
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.83
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.97
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara i Aktivnosti posle seminara 4.93


2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.93
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.97
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Sjajno, primenljivo, krajnje zanimljivo i interesantno!
• Izuzetan seminar. Bavi se temama koje su praktično primenljive. Jasno, zanimljivo, dinamično ... Sve pohvale!
• Lepo organizovan i vođen seminar, aktuelna tema.
• Zaista sam uživala na seminaru, stekla nova znanja, upoznala zanimljive ljude. Voditelji su pokazali da oni ne samo da vode seminar u duhu tolerancije i poštovanja već i da se u porodici tako ponašaju.
• Kvalitetno održan seminar. Hvala!
• Način organizacije, prezentacija, komunikacija sa učesnicima, primenljivost, izbor tema – sve je izuzetno!
• Odavno nisam ovako uživala na nekom seminaru!
• Sjajni ste!
• Nemam komentara. Bilo je izvanredno!!!
• Seminar je bio super. Voditelji su odlični.
• Svaka čast!!! Jako ste edukativni i zanimljivi!
• 
• Hvala!
• Veoma dobro, sa konkretnim primerima, mnogo vam hvala.
• Sve pohvale, puno uspeha u daljem radu.