Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Autoritet

21.05. Seminar 95-13: Srednja škola "Sveti Sava" Sombor, 19. i 20.05.2018.g.26.02. Seminar 95-10: Gimnazija "Sava Šumanović" Šid, 24. i 25.02.2018.g.04.12. Seminar 95-7: Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac, 02. i 03.12.2017. g.23.06. Seminar 95-5: Dom učenika srednjih škola Sombor, 21. i 22.06.2017. g.19.06. Seminar 95-4: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, 17. i 18.06.2017. g.02.09. Seminar 88-34: Baletska škola "Lujo Davičo" Beograd, 25. i 26.08.2016. g.13.06. Seminar 88-32: Dom učenika srednjih škola Vršac, 11. i 12.06.2016. g.15.01. Seminar 88-27: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo, 12. i 13.01.2016. g.27.12. Seminar 88-26: Prehrambeno šumarska i hemijska škola Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2015. g.14.12. Seminar 88-25: Srednja škola Grocka, 12. i 13.12.2015. g.30.11. Seminar 88-24: Srednja škola Grocka, 28. i 29.11.2015. g.12.11. Seminar 88-23: Srednja škola Koceljeva, 09. i 10.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.08.09. Seminar 88-19: VII beogradska gimnazija Beograd, 05. i 06.09.2015. g.27.08. Seminar 88-18: Mačvanska srednja škola Bogatić, 26. i 27.08.2015.g.29.06. Semnar 88-16: Srednja stručna škola30.03. Seminar 88-12: Srednja turistička škola Novi Beograd, 28. i 29.03.2014. g.21.01. Seminar 88-9: Gimnazija Inđija, 17. i 18.01.2015. g..29.12. Seminar 88-8: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 27. i 28.12.2014. g.01.12. Seminar 88-7: POLITEHNIKA škola za nove tehnologije Novi Beograd, 29. i 30.11.2014. g.10.11. Seminar 88-6: GSPRS Beograd, 8. i 9.11.2014. g.03.11. Seminar 88-5: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 1. i 2.11.2014. g.20.10. Seminar 88-3: Posavotamnavska srednja škola Vladimirci, 18. i 19.10.2014. g.23.06. Seminar 113-16: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo,l 21. i 22.06.2014. g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.25.02. Seminar 113-8: Ekonomsko-trgovinska škola Šabac, 23. i 24. februar 2013. g.17.12. Seminar 113-7: Gimnazija u Obrenovcu, Obrenovac, 15. i 16.12.2012.02.12. Seminar 113-6: Medicinska škola19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.05.11. Seminar 113-3: Regionalni centar Šabac, Muzička škola "Mihailo Vukdragović" Šabac, 2. i 3.11.2012. g.08.10. Seminar 113-2: Srednja ekonomska škola Loznica, 6. i 7.10.2012.

Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.67
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.73
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.77
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.57
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.93
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.27
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.73
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.77
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.77
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.87
Prosečna ocena za seminar: 3.71

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Anketa o liderstvu ne bi trebalo da boduju odmah anketirani već prilikom zaokružvanja već prvo okružite a sad da bodijemo.
• Seminar je jako dobar, da ih bude što više i što češće. Nekako nam vraća samopouzdanje i moralna je podrška. Stičemo nova iskustva i znanja.
• Nastavite tako. BRAVO!
• Da što više bude ovakvih seminara.
• Bilo bi idealno kada bi seminari trajali do 6 sati.
• Odličan seminar i odlični predavači.
• Sjajan ste tim! Bravo!
• Sve je fantastično!
• Odlični ste, nastavite tako. Hvala vam.
• Seminar pomalo podseća na uputstva za ponašanje, uniformisano i poželjno diktirano.. Podseća na neko davno prošlo vreme i izumrli sistem.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Uočljiv uticaj već dobrog međusobnog poznavanja učesnika i realizatora na ishode zajedničkog rada, raspoloženost učesnike za razmenu mišljnja u okviru manjih grupa i grupe u celini, mnogo sadržajnih poruka u okviru evaluacionih lista autora, jasno ispoljena želja za nastavak saradnje sa ovim autorsko-realizatorskim timom.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo. U odnosu na očekivanja realizatora, samo procena učesnika o uticaju sopstvenih mogućnosti i sposobnosti na poboljšanje stanja u školi nije na nivou onoga što je tokom seminara, prilikom sistemske analize osnovnih problema u školi, registrovano kao potencijalna snaga kolektiva.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Timski rad.
• Celo predavanje mi se sviđa.
• +
• Tema, pristup...
• Izuzetni predavači i odlična tema – svaka čast!
• Veoma mi se svidelo, pogotovo radionica, a tema je odlična.
• Primeri i odgovori
• Komunikativnost, interakcija, dozvola da se skrene sa teme i razjasni situacija.
• Otvorena komunikacija na relaciji predavač – učesnik i učesnik – učesnik.
• Grupno razmišljanje – situacije iz realnog života koje zajedno sagledavamo.
• Tema
• Jako zanimljivo i jasno izloženo. Tako nastavite.
• Interaktivna komunikacija, grupni rad, razmena mišljenja, što se za primer daju realne situacije koje se svakodnevno dešavaju u školama
• Sve.
• Pričlika za prijatnim druženjem sa kolegama.
• Jasno je da seminar „polazi od prakse“ a ne od teorije, veoma dobri primeri ponašanja učenika i nastavnika koji su svakodnevna pojava u našem radu. Prijatna, opuštena atmosfera.
• Sve (tema, klima, primeri..)
• Ideja da se prave različite grupe ali nije baš izrealizovana.
• Energija predavača, obrađene teme, držanje pažnje učesnika, opuštena atmosfera.
• Timski rad.
• Zanimljivo je.
• Odlična pripremljenost predavača. Sjajni zadaci za nas, predlozi...
• Što je bilo dosta rasprave, dijaloga, svi su učestvovali, seminar je baziran na praksi.
• Komunikacija, kvalitet informacija.
• Način izlaganja, teme seminara, podsticanje kreativnosti učesnika, izbor teme.
• Sve.
• Sviđa mi se način vašeg izlaganja i metode – sve.
• Sve.
• Da, razmena mišljenja.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• +
• Prevelika Kajina familijarnost i primeri iz svoje porodice. Mislim da bi distanca bila bolja.
• Odužena priča o školi roditeljstva.
• Sve mi se svidelo.
• Razmeštaj po grupama (sreda, duo..)
• Podela prisilna na grupe. Smatram da sami treba da odaberemo saradnike.
• Često deljenje grupa.
• Potrebne su nam duže pauze, bar za ručak.
• Nemam zamerke.
• „Rasplinjavanje“ pojedinih kolega u komentarisanju nekih tema ili primera.
• Ništa – sve OK
• Malo više discipline od nas (da ne pričamo između)
• Pričanje u glas.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Što više primera, da bi se razmenilo što više iskustva.
• Veću pauzu za ručak *posle jela mi se spava*
• Da poneki nastavnik iznese konkretnu situaciju i da se reši na licu mesta.
• Da nastavite u istom stilu.
• 2 kafe sa mlekom, ćevapi... možda 
• Malo kraće, pa dosta toga znamo, a i imamo logiku zdravog razuma. 
• Više vežbi.
• Da tako nastavite i dalje.
• Samo nastavite.
• Više primera iz prakse, konkretnih-naših; Grupe po preferenciji.
• Više papirića.
• Manje teorije, više vežbe.
• Efikasnost, kraće pauze i uvažiti da dugo traje.
• Ostavljam na vama 
• Još više zajedničkog rada.
• Provokaciju „ćutača“.


2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.37
• Autoritet ..... 4.01
• Disciplina - poslušnost ili odgovornost? Pozitivno vaspitanje... 4.43
• Sprečavanje: zadaci sa scenarijima .. 4.20
•Liderstvo - pravilna upotreba moći ......4.33
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.07
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.67
•Vežbanje - testiranje autoriteta.... 4.67

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.83
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.83
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.86
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.86
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.83 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Sasvim sam zadovoljnlj sadržajem ovog seminara. Smatram da će mi koristiti objašnjenja i u poslu i u životu. Trebalo bi da budu OBAVEZNI ovakvi seminari jednom godišnje u svim školama.
• Odustali ste od pravila pravljena različitih grupa jer je deo (manji) bio za to. Niste trebali. Morate nekada da prekinete seminarce koji to sami ne umeju.
• Seminar je super – predavači svaka čast, toliko pristupačni, normalni , ali i „dobro potkovani“. Sviđa mi se način prenošenja informacija, rad po grupama i samostalan „rad“! Hvala!
• Ne dozvolite da učesnike seminara pitate da li da bude rad po grupama ili ne itd...Budite VI autoritet u tome 
• Izuzetna organizacija! Dobra radna atmosfera!
• Zadovoljna sam seminarom, kako informacijama i temama, tako i načinima na kojio su prezentovane. Ostvarena je jako dobra komunikacija i između voditelja i polaznika, i između samih polaznika. Ono što mi se najviše dopalo je to što su teme takve da čovek poželi da upozna sam sebe i analizira (i bolje shvati) odnos sa ljudima koji ga okružuju... Hvala Vam!
• Odlična atmosfera, zanimljive teme i prijatni predavači. Suština je dobro prikazana sa puno primera i situacija koja su nam značajna za dalje bavljenje radom u prosveti. PS. Jedva čekam sledeći.. 
• Jako mi se dopala atmosfera na ovom seminaru, otvorenost i mogućnost da se nešto novo nauči. Organizacija seminara mi se dopada, pauze su odmerene.
• Bravo! Sjajan ste tim!
• Kreativni, zanimljivi, pristupačni, stalo Vam je. Hvala!
• Korisno, zanimljivo. Predavači su odlični, jasni i interesantni.
• Odličan seminar i odlični predavači!
• Nastavite ovako i redovno nas posećujte svake godine (smislite svaki put nešto za nas). Uživala sam!
• Da što više bude ovakvih seminara. Sve je bilo vrlo zanimljivo, poučno i dobro pripremljeno. Predavači su odlični.