Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Srednja škola, Posrednik

10.05. Seminar 51-8: Muzička škola16.11. Seminar 51-7: Medicinska škola "Draginja Nikšić" Sremska Mitrovica, 14. i 15.11.2015. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.09.12. Seminar 149-9: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma, 07. i 08.12.2013. g.28.10. Seminar 149-6: Za učesnike iz Srednje ekonomske škole iz Loznice29.04. Seminar 149-3: Za učesnike iz kruševačkih srednjih i osnovnih škola, 27. i 28.04.2013.g.01.10. Seminar 149-2: Za Posavotamnavsku srednju školu, Vladimirci, 29. i 30.09.2012.21.05. Seminar 600-8: Za Muzičku školu "Mihailo Vukdragović" i Srednju poljoprivrednu školu sa domom učenika Šabac, 19. i 20.05.2012.g.14.05. Seminar 600-7: Za Tehničku školu i Stručnu hemijsku i tekstilnu školu Šabac, 12. i 13.05.2012.g.11.04. Seminar 600-6: Za Medicinsku školu "Dr Andra Jovanović" Šabac, 9. i 10.04.2012. g.05.03. Seminar 600-4: Za Šabačku gimnaziju Šabac, Regionalni centar Šabac, 03. i 04.03.2012.g.

Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.

]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.96
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.96
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.96
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.92
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.96
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.76
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.96
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.96
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.96
Prosečna ocena za seminar: 3.94

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Sve je besprekorno... Svaka čast!
• Sve je bilo sjajno i odlično. Hvala na divnom vikendu. Tijana
• Seminar, odnosno, tema i predavači su odlični.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Motivacija za intenzivnu, stalnu i kvalitetnu razmenu mišljenja nije opadala od prvog do poslednjeg radnog sata.
Činjenica da je značajan broj učesnika na upečatljiv način potvrdio potrebu konstituisanja mreže pre svega unutrašnje podrške radu odeljenjskih starešina, a zatim i podrške spolja bez koje se ne mogu očekivati željeni rezultati u oblasti sprečavanja i rešavanja konflikata u školi.
Vidljivi indikatori razumevanje puta kojim treba ići da bi se ta mreže podrške pretvorila u stvarnost, kao i odbacivanje uobičajene "teorije" o bespomoćnosti prosvetnog radnika da uspešno rešava svakodnevne probleme na efikasan način.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Tema, aktivna grupa
• Način izlaganja i rad u grupama
• Opuštena atmosfera, celokupno predavanje i radionice; čizme
• Realizatori, sadržaj je ostvaren, zanimljivo izlaganje
• Način prezentacije, ma sve!
• Način izlaganja.
• Izlaganje
• Tema koja se obrađuje, primeri, tehnike.
• Sve
• Izlaganje
• Energija, dinamika i atmosfera
• Ležeran način izlaganja, plastični primeri, opuštena atmosfera za rad
• Pozitivna energija i opuštena, ali radna atmosfera.
• Odabrana tema, analiza tematskih celina, diskusije, iznošenje različitih stavova
• Dopao mi se način izlaganja, neposrednost i tema.
• Način na koji je seminar organizovan, opuštena atmosfera.
• Interesantno, dinamično
• Super ste!
• Sve
• Sve
• Sve – koncepcija seminara, aktivnosti učesnika
• Neposrednost, potkovanost, bogatstvo rečnika i informacija, tema, sadržaji
• Sve, komunikacija, saradnja... Divne ste, divan dan.
• Dobra dinamika, dobro se smenjuje monolog, dijalog i vežbice – grupni rad.
2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Čest komentar dela grupe o bespomoćnosti i obespravljenosti prosvetnih radnika
• Sendviči
• Manjak audio-vizuelnih primera.
• Nemam primedbi
• Prikazivanje slajdova uz individualno čitanje učesnika
• Latinični slajdovi
• Dugo traje seminar
• Što nema Boška 
• Izvođenje prezentacije: mnogo teksta na slajdovima, potrebno je da priča prati sadržaj

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Efekat vaspitno disciplinskih mera na ponašanje učenika i smanjivanje konflikata u osnovnoj školi
• Da čujemo nekoliko praktičnih primera i načina za rešavanje
• Ma, neka bude ovako!
• Više primera iz prakse.
• Video zapisi konflikata i primeri rešenja situacija
• Isti način, metode rada
• Zadovoljan sam odabirom tema, kao i učešćem na seminaru, hvala vam na razumevanju, uvažavanju prisustva (svog) na seminaru, svako dobro!
• Nastaviti sa ovakvim radom, bravo!
• Praktične primere
• Drugačija satnica
• Seminar da bude kraći.
• Da Boško dođe 
• Da Boži bude bolje.
• Da se ponude konkretna rešenja za najčeše probleme.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.60
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.76
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.76
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.80
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 4.76
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara i Aktivnosti posle seminara 4.68

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 5.00
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 5.00
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.88
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.92
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 5.00 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Pohvalio bih voditelje seminara. Voditeljke seminara odlično poznaju problematiku seminara (temu), dobro su pripremljene. Seminar (odabranu temu) smatram korisnom, koja će meni biti od koristi za rad u nastavnom procesu i omogućiti da lakše rešavam probleme u konfliktnim situacijama u okviru odeljenja škole u kojoj radim. U svakom slučaju sve najbolje o voditeljima, organizatoru i realizatoru seminara.
• Sjajni ste! Hvala na zajedničkom radu i korisnim savetima!
• Bilo je divno. Hvala na trudu koji ste uložili. Nadam se da ćemo se opet videti.
• Seminar je odličan, kao i predavači.
• Sve najlepše!
• Sve je bilo sjajno pripremljeno, od predavanja, analiza do radionica. Predlog – budite nam gosti – predavači češće.