Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Autoritet

01.09. Seminar 95-15: Osnovna škola "Veljko Vlahović" Šangaj/Novi Sad, 27. i 28.08.2018.g.01.09. Seminar 95-14: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja Vrdnik, 25. i 26.08.2018.g.02.07. Seminar 95-13: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 25. i 26.06.2018. g.19.03. Seminar 95-11: Osnovna škola "Vojvoda Mišić" Beograd, 16. i 17.03.2018. g.22.01. Seminar 95-9: Osnovna škola "Jovan Dučić" Petrovaradin, 20. i 21.01.2018.g.18.12. Seminar 95-8: Osnovna škola "Radojka Lakić" Beogrd, 16. i 17.12.2017. g.08.09. Seminar 95-6: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 02. i 03.09.2017. g.29.05. Seminar 95-3: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 27. i 28.05.2017. g.24.04. Seminar 95-2: Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 22. i 23.04.2017. g,23.01. Seminar 95-1: Osnovna škola "Ivan Gundulić" Novi Sad, 21. i 22.01.2017. g.23.06. Seminar 88-33: Osnovna škola "Nikola Tesla" Skela, 21. i 22.06.2016. g.17.05. Seminar 88-29: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 12.03. i 15.05.2016. g.16.05. Seminar 88-31: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 13. i 14.05.2016. g.28.03. Seminar 88-30: Osnovna škola "Sveti Sava Vrčin", 26. i 27.03.2016. g.20.02. Seminar 88-28: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 19. i 20.02.2016. g12.11. Seminar 88-22: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 07. i 08.11.2015. g.02.11. Seminar 88-21: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 31.10. i 1.11.2015. g.21.09. Seminar 88-20: Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica, 19. i 20.09.2015. g.24.08. Seminar 88-17: OŠ "Draževac" Draževac, 22. i 23.08.2015. g.15.06. Seminar 88-15: Osnovna muzička škola Grocka, 13. i 14.06.2015. g.18.05. Seminar 88-14: OŠ "Vasa Stajić" Novi sad, 16. i 17.05.2015. g.20.04. Seminar 88-13: TRC "Momčilo Čeković" Koštunići, 18. i 19.04.2015. g.03.03. Seminar 88-11: Osnovna škola "Petar Tasić" Lešnica, 28.02. i 1.03.2015. g.24.01. Seminar 88-10: OŠ "Grabovac" Grabovac, 21. i 22.01.2015. g.27.10. Seminar 88-4: OŠ "Branko Radičević" Nikinci,25. i 26.10.2014. g.28.09. Seminar 88-2: OŠ "Milan Ilić Čiča" Aranđelovac, 26. i 27.09.2014. g.15.09. Seminar 88-1: ETŠ "Mihajlo Pupin" Novi Sad, 13. i 14.09.2014.g. (osnovne i srednje škole)25.08. Seminar 113-17: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 23. i 24.08.2014. g.20.01. Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.30.12. Seminar 113-14: Za Muzičku školu "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 26. i 27.12.2013. g.30.09. Seminar 113-13: Za učesnike iz Osnovne muzičke škole "Vladimir Đorđević" iz Beograda, 28. i 29.09.2013.g.24.06. Seminar 113-12: Za učesnike iz smederevskih osnovih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 22. i 23.06.2013.14.04. Seminar 113-11: OŠ "Mika Mitrović" Bogatić, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 13. i 14.04.2013.08.04. Seminar 113-10: OŠ "Vuk Karadžić" Badovinci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić, 6. i 7.04.2013. g01.04. Seminar 113-9: Centar za stručno usavršavanje Leskovac, 30. i 31.03.2013. g.19.11. Seminar 113-5: Za učesnike iz osnovnih i srednjih škola, Centar za stručno usavršavanje Kikinda, 17. i 18.11.2012.g.12.11. Seminar 113-4: Osnovna škola "Nata Jeličić", Regionalni centar Šabac, 10. i 11.11.2012.18.09. Seminar 113-1: Za "Prvu obrenovačku osnovnu školu", Obrenovac, 15. i 16.09.2012.

Seminar 113-15: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 18. i 19.01.2014.g.

1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.79
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.89
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.79
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.57
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.89
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.86
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.82
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.96
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.89
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.89
Prosečna ocena za seminar: 3.84

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Zainteresovan sam da pratim i vaš seminar o adolescenciji koji sam propustio da pratim u svojoj školi usled odlaska na terapiju vratnih pršljenova.
• Preskočiti "podrazumevana" mesta.
• Dopada mi se što nisu svi učesnici seminara iz iste škole pa je došlo do razmene iskustava i mišljenja
• Izuzetno šarmantna Kaja!
• Zadovoljna sam temom, predavačima i prostorom izvođenja seminara.
• Seminar mi se veoma dopao jer mi je dao mnoge odgovore i šire od konteksta teme seminara.
• Tema i predavači su odlični.
• Zanimljiva i primenljiva tema. Uživala sam i potrudiću se da primenim u praksi.
• Sve je bilo OK.
• Veoma uspešno realizovan seminar.
• Sve pohvale voditeljima!
• Jedan od boljih seminara na kojima sam bila. Svaka čast za predavanje. Odlično!
• Veoma mi se dopalo što učesnici seminara nisu iz iste škole i iste sredine.
• Odličan i praktičan kurs.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Uticaj većine učesnika da se u pozitivnom smislu menja radna atmosfera koja je bila potrebna da bi se ispunila njihova očekivanja.
Pozitivan odnos većine iz škole domaćina prema učesnicima iz drugih osnovnih i srednjih škola koji je obezbedio dodatni kvalitet konačnih ishoda seminara.

1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Ono što je bila neka vrsta problema, učesnici su sami otklonili.


2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Sve mi se svidelo!
• Seminarske teme su „goruće“, sveobuhvatne i praktično primenljive.. Izuzetno mi se dopada pristup voditelja...
• Participacija učesnika, feed back od strane predavača.
• Tema koja se obrađuje, rad edukatora, prezentacije, opšta atmosfera.
• Tema i izlaganje voditeljke.
• Tema, praktični primeri.
• Diskusija o pojedinim temama.
• Iscrpnost, detaljno objašnjavanje svih aspekata teme.
• Konkretni primeri i diskusija na temu.
• Dijaloška obrada konkretnih „problema“
• Način na koji se obrazlažu pojedinačni problemi.
• Sve je O.K.
• Način izlaganja, upotreba hardvera i softvera, diskusija, pitanja.
• Tema, konkretni primeri.
• Bilo je dosta primera iz prakse a manje opštih stvari.
• Tehnike pozitivnog vaspitanja.
• Sve o čemu smo danas pričali. Svaka nova informacija o autoritetu mi je bitna za rad sa decom
• Način rada, sadržaj teme.
• Svideo mi se seminar, posebno mi se dopada prezentacija voditelja.
• Način izlaganja teorije i teorijski okvir, rad u grupi posebno kroz vežbe, diskusija.
• Sadržaj, način rad.
• Teme, primeri iz prakse koji su izneti i načini na koji su analizirani i objašnjeni.
• Tema, mogućnost da se diskutuje.
• Sve mi se dopalo! Super ste!
• Jako mi se svidelo!
• Sve!
• Tema.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Nedisciplina pojedinih učesnika seminara niie /indiriektno/ direktno sankcionisana.
• Objašnjavanje definicija.
• Previše pasivno, nema grupnog rada, nema situacija iz prakse, samo pasivno slušamo.
• Zadržavcanje na nekim opštim mestima koja se podrazumevaju.
• Previše digresija, poklanjanje pažnje pojedinačnim problemima nastavnika.
• Što su neki pričali a vi ih niste opomenuli.
• Što pojedini učesnici nisu posle poziva na saradnju dobili žuti karton za ometanje..
• Previše dugačak uvod o definisanju autoriteta.
• Izgubili ste nit, vozili su vas levo i desno, daleko od suštine.

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Očekujem prijatan dan i „još“ novog...
• Da se dogovorimo na početku da oni koji su došli samo po bodove ćute; ukoliko to ne urodi plodom, ponoviti „uvijeno“.
• Isti način rada!
• Brži tempo koji će nam držati koncentraciju, dinamičnost u radu.
• Nastaviti kao i danas, možda još neki konkretni savet.
• Da kroz situacije vežbamo, znači fizički ustanemo i radimo.. da ne sedimo samo.
• Još konkretniju obradu pojedinačnih iskustava.
• Da se više držimo teme (autoriteta) vezano za školu i uzrast učenika osnovne škole, posebno pubertetlija (VII-VIII razred).
• Što više predloga kako prevazići konkretne situacije.
• Da se na kraju seminara ponove ključne stvari.
• Vešto prekidanje naše „bespotrebne“ diskusije – terapeutska diskusija 
• Nemam predlog, sve mi je OK.
• Da se promeni prostor.
• Kada pojedinci izlažu svoje dileme i probleme pitati kolege kako oni ovakve stvari rešavaju u svom radu, na svojim časovima i/ili kako bi ih rešavali.
• Da ako žele bodove, a ne zanima ih tema, učesnici moraju da poštuju pravilo sa početka – ne ometati rad grupe.
• Da imamo manje pauza.
• Da i dalje bude interaktivno.
• Manje dozvoljavajte komentare razno razne od učesnika zbog ekspeditivnosti!
• Još više praktičnih primera!
• Da bolje, autoritativnije vodite svoj program.

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Škola je sistem.. 4.50
• Autoritet ..... 4.57
• Disciplina - poslušnost ili odgovornost? Pozitivno vaspitanje... 4.68
• Sprečavanje: zadaci sa scenarijima .. 4.61
•Liderstvo - pravilna upotreba moći ......4.75
• Njegovo veličanstvo-roditelj.. 4.61
• Vežbanje: samokontrola i kontrola u komunikaciji... 4.64
•Vežbanje - testiranje autoriteta.... 4.71

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.96
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.61
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.64
UKUPNA OCENA ZA SEMINAR.... 4.71 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Još više ovakvih seminara o tekućim problemima u savremenoj nastavi u Srbiji, kako bismo promenili stanje na bolje i pričali o vedrijim temama.
• Dopalo mi se i mislim da će mi biti od koristi!
• Veoma mi se dopalo to što nisu svi učesnici iz iste škole i iste sredine. Razmena iskustva i vaši odgovori su dragoceni!
• Preskočiti „stvari“ koje se podrazumevaju i informacije o sledećim seminarima.
• Izuzetno šarmantna Kaja! Na tatu   
• Zadovoljna sam načinom rada predavača, njihovim odnosom prema polaznicima seminara. Materijali za rad šturi i nepripremljeni. Tabele treba pripremiti ranije. Prezentacije – promeniti datume (2012. godine).
• Mislim da sam pametno utrošila poslednja dva dana raspusta jer sam proširila svoja znanja, što će mi znatno pomoći u daljem radu.
• Drago mi je što sam pohađala seminar jer je lep i koristan.
• Više primera iz školske prakse sa decom školskog uzrasta, a ne sa malom decom.
• 
• 5+
• Sve je kvalitetno odrađeno!
• Uspešan seminar.