Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Adolescent

11.06. Seminar 16-17: Osnovna škola "Vuk Karadžić" Novi Sad, 08.06.2018.g.27.05. Seminar 16-16: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, 27.05.2018.g.14.05. Seminar 16-15: Osnovna škola "Branko Radičević" Nikinci, 13.05.2018. g.16.04. Seminar 16-14: Osnovna škola "Vladimir Rolović" Rakovica, 15.04.2018.g.02.04. Seminar 16-12: Osnovna škola "Draža Marković Rođa", Smoljinac, 31.03.2018.g.19.03. Seminar 16-12: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Begaljica, 18.03.2018.g.13.03. Seminar 16-11: Osnovna škola "Dositej Obradović" Sombor, 11.03.2018.g.30.10. Seminar 16-8: Osnovna škola "Dositej Obradović" Irig, 29.10.2017.g.22.10. Seminar 16-7: Osnovna škola "Zaga Malivuk" Beograd, 21.10.2017. g.05.06. Seminar 16-5: Osnovna škola "Dositej obradović" Smederevo, 03.06.2017. g.27.03. Seminar 16-3: Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Vrdnik, 25.03.2017.g.01.11. Seminar 16-2: RCSU Smederevo, 29.10.2016.g.11.09. Seminar 16-1: Osnovna škola "Mika Mitrović" Bogatić, 04.09.2016.g.19.04. Seminar 19-16: Osnovna škola "Grabovac", 17.04.2016. g.23.03. Seminar 19-15: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 20.03.2016. g.23.03. Seminar 19-14: Osnovna škola "Sveti Sava" Vrčin, 19.03.2016. g.26.01. Seminar 19-11: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 24.01.2016.g.18.01. Seminar 19-10: Osnovna škola "Branko Radičević" Maradik, 17.01.2016. g.29.12. Seminar 19-7: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 28.12.2015. g05.10. Seminar 19-6; Osnovna škola "Ilija Garašanin" Grocka, 04.10.2015. g.05.10. Seminar 19-5: Osnovna muzička škola Grocka, 03.10.2015. g.28.09. Seminar 19-4: Osnovna škola "Desanka Maksimović" Beograd, 26.09.2015. g.27.08. Seminar 19-3: Osnovna škola "Đura Daničić" Novi Sad, 25.08.2015. g.21.01. Seminar 19-1: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 19.01.2015. g.09.02. Seminar 24-14: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 8.02.2014.g.23.12. Seminar 24-13: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 22.12.201311.11. Seminar 24-11: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica, 08.11.2013. g.13.10. Seminar 24-9; OŠ "Jelena Ćetković" Beograd, 12.10.2013. g.27.05. Seminar 24-7: RCS Kragujevac, za zaposlene iz osnovnih i srednjih škola, 26.05.2013.g.20.05. Seminar 24-6: OŠ "Cvetin Brkić" Glušci, za zaposlene iz svih osnovnih škola sa područja Opštine Bogatić18.03. Seminar 24-5: Za učesnike iz osnovnih i iz srednje škole Opštine Krupanj, 17.03.2013.g.11.03. Seminar 24-4: Za učesnike iz smederevskih osnovnih i srednjih škola, Regionalni centar Smederevo, 10.03.2013. g.

Seminar 24-14: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 8.02.2014.g.

Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...3.77
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 3.85
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...3.65
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.73
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.81
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.65
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.88
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 3.81
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.50
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 3.65
Prosečna ocena za seminar: 3.73


1.2. DODATNA ZAPAŽANJA I PREDLOZI UČESNIKA
• Izuzetno prijatni i profesionalni predavači.
• Izlaganje je potkrepljeno dobrim primerima iz prakse, što me dovodi do zaključka da su predavači izuzetno stručno "potkovani".
• Izuzetno su dragoceni primeri it prakse!!!
• Naročito sam zadovoljna što ste nam predstavili tipove disfunkcionalnih porodica. Konačno nešto novo i interesantno.
• Veoma interesantno i korisno.
• Seminar je doprineo razmeni iskustava i upoznao nas sa mogućim načinima rešavanja problema u praksi.
• "Hranljivo" za obavljanje posla.
• Jasno, zanimljivo, sve pohvale.
• Šteta je što nije bio prisutan i treći predavač.
• Kao i prošli put (na seminaru o konfliktima) veoma mi je prijao način izlaganja voditelja, njihova neposrednost, ljubljznost, strpljenje i upućenost na održavanje prijatne a dinamične atmosfere.
• Seminar je bio veoma koristan, rado bih učestvovao na nekom od sličnih.
• Meni je nedostajala Kaja.

1.3. ZAPAŽANJA O REALIZOVANOM SEMINARU
(Mišljenja realizatora programa iz izveštaja dostavljenog Zavodu)
a. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Što je procena realizatorskog tima o kvalitativnoj dimenziji realizacije programskih sadržaja iznad prosečnih ocena koje su rezultat izjašnjavanja učesnika kroz upitnik Zavoda (3.73) i evaluacionu listu autora (4.77), jer su procene u vezi sa organizacijom seminara i uslovima za rad umanjile navedene proseke za seminar u celini.
Izuzetno intenzivan i kvalitetan rad u okviru malih radnih grupa na realizaciji ključnih programskih sadržaja, kao i generalno bogata razmena iskustva sa brojnim i upotrebljivim primerima dobre prakse.

b. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)
Uz angažovanje primarnih domaćica, stručnih saradnica škole, nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA

2.1. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena):
• Adolescencija.. 4.50
• Rad sa adolescentima .... 4.65
• Specifični stilovi kontakta u porodici.. 4.58
• Rad sa roditeljima... 4.62

2.2. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.85
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.58
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.69
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.69
Ukupna ocena za seminar.... 4.77 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.3. Poruke u vezi sa seminarom
• Dobro pripremljen seminar, što ukazuje na veliko iskustvo i stručnost predavača.
• Posebna pohvala za profesionalno i dostojanstveno ponašanje voditelja. Temama se pristupa jednostavno, obrađuju se jasno i sistematično.
• Seminarom su obuhvaćeni relevantni sadržaji iz oblasti adolescencije. Preporučujem uključivanje podataka iz novijih istraživanja.
• Naročito sam zadovoljna što ste nam predstavili tipove disfunkcionalnih porodica i radu sa njima. Konačno nešto interesantno i novo. Odlično ste pripremljeni.
• Seminar je pripremljen i vođen na visokom nivou, a tema je značajna jer se dati problemi često javljaju u praksi.
• Atmosfera prijatna, vreme je proletelo, veoma zanimljivo!
• Rado bih učestvovao na nekom od sličnih seminara.
• Jako prijatni, stručni i komunikativni voditelji.
• Jasno, zanimljivo, sve pohvale.
• Voditelji stručni, taktični. Informacije „hranljive“ za dušu i telo.