Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O realizaciji - Osnovna škola, Posrednik

01.06. Seminar 51-6: Osnovna škola09.03. Seminar 51-5: Osnovna škola Grabovac, 7. i 8.03.2015. g.22.12. Seminar 51-4: Osnovna škola "Pavle Savić" Beograd, 20. i 21.12.2014. g.09.12. Seminar 51-3: Osnovna škola "Jefimija" Obrenovac, 07. i 08.12.2014. g.24.11. Seminar 51-2: Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Ruma, 22. i 23.11.2014. g.12.10. Seminar 51-1: Osnovna škola "Milivoj Petković Fećko" Platičevo, 11. i 12.10.2014. g.31.03. Seminar 149-14: Osnovna škola "Jelena Ćetković" Beograd, 29. i 30.03.2014. g.24.03. Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.24.02. Seminar 149-12: Muzička škola "Petar Krančević" Sremska Mitrovica", 22. i 23.02.2014.g.13.01. Seminar 149-11: Regionalni centar Smederevo, 11. i 12.01.2014. g.16.12. Seminar 149-10: Prva obrenovačka osnovna škola Obrenovac, 14. i 15.12.2013.g.02.12. Seminar 149-8: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, 30.11. i 1.12.2013. g.11.11. Seminar 149-7: OŠ "Đorđe Natošević" Novi Sad, 09. i 10.11.2013. g.21.10. Seminar 149-5: Za učesnike iz OŠ "Dragojlo Dudić" u Beogradu07.10. Seminar 149-4: Za učesnike iz Loznice, Sremske Mitrovice i Debrca, 5. i 6.10.2013. g. RC Šabac29.04. Seminar 149-3: Za učesnike kruševačkih osnovnih i srednjih škola, 27. i 28.04.2013.g.10.09. Seminar 149-1: Za OŠ11.03. Seminar 600-5: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, 10. i 11.03.2012. g.12.12. Seminar 600-3: Za OŠ "Nikolaj Velimirović" Šabac, Regionalni centar Šabac, 10. i 11.12.2011.g.05.12. Seminar 600-2: Za OŠ "Vuk Karadžić" Šabac, Regionalni centar Šabac, 3. i 4.12.2011.g.05.10. Uvodna napomena za sve izveštaje i IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ZA 600-1: SEMINAR ZA OSNOVNE ŠKOLE IZ OPŠTINE BOGATIĆ, Badovinci, 24. i 25.09.2011.g.

Seminar 149-13: Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Obrenovac, 22. i 23.03.2014.g.

]1. UPITNIK ZAVODA
Sistem procene (učesnik može odabrati): Potpuno se slažem - ocena 4; Uglavnom se slažem - ocena 3; Delimično se slažem - ocena 2; Uglavnom se ne slažem - ocena 1; Uopšte se ne slažem - ocena 0

1.1. Tvrdnje i prosečne vrednosti ocena

1. Definisani ciljevi seminara su ostvareni ...4.00
2. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani... 4.00
3. Metode, tehnike i oblici rada primenjeni na seminaru obezbeđuju učenje učesnika ...4.00
4. U realizaciji seminara uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika...3.83
5. Seminar je održan prema predviđenoj satnici ...3.87
6. Pohađanje ovog seminara pomoći će mi da unapredim sopstveni rad...3.93
7. Način izlaganja voditelja je jasan i razumljiv...3.97
8. Voditelji seminara daju povratne informacije na pitanja učesnika ... 4.00
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju seminara...3.90
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji seminara... 4.00
Prosečna ocena za seminar: 3.95

1.2. Dodatna zapažanja i predlozi učesnika
• Meni, nastavniku početniku, ovaj seminar je bio od velikog značaja, naročito primeri i delovi sa vežbama.
• Glavni kvalitet seminara je u tome što smo se bavili rešavanjem problema sa kojima se susrećemo svaki dan na svom radnom mestu, kao i to što je u istom učestvovao veći deo kolektiva.
• Seminar je uspešan i nemam nikakvih primedbi. Puno korisnog se moglo naučiti.
• Izuzetno kvalitetan seminar, znanja stečena na seminaru su primenljiva u praksi. Dobila sam potvrdu da neke stvari dobro radim. Osnažili su me da neke dileme razrešim i nekad kažem kolegama ili roditeljima NE!
• Voma koristan seminar za sve zaposlene u školama.
• Izuzetan značaj analize konkretnih aktuelnih problema.
• Seminar je zanimljiv, sa rešavanjem konkretnih situacija. Predlog rešavanja većeg broja situacija.
• Zanimljiv seminar, krajnje prijatna atmosfera, rešeni neki konkretni primeri.
• Seminar je veoma uspešan.
• Veoma zadovoljna realizacijom seminara.
• Lepo izložen seminar, koristan za školu i nastavnike.

1.3. Zapažanja o realizovanom seminaru (mišljenje voditelja dostavljeno u izveštaju Zavodu)

1.3.1. Šta su, po vašem mišljenju, dobre strane seminara koji ste realizovali?
Seminar je obeležila atmosfera u kojoj nije bila zabeležena ni jedna digresija u obilju intenzivnih razmena mišljenja, niti uočen bar jedan zagovornik filozofije "Da, ali ....", ili promašaj u izboru postupaka i poštovanju procedura tokom analize i rešavanja konflikata za koje su se sami učesnici opredelili na početku seminara.
Ključni kvalitet bio je odnos učesnika prema načinu rada na seminaru, koji je u samoj završnici propraćen visokim uvažavanjem nivoa funkcionalnosti tj. primenljivosti programskih sadržaja u svakodnevnom obrazovno-vaspitnom radu u školi.
1.3.2. Navedite probleme i teškoće u realizaciji vašeg seminara (ako su postojali)

Nije ih bilo.

2. EVALUACIONA LISTA AUTORA PROGRAMA

2.1. Dnevna evaluacija za prvi radni dan

2.1.1. Šta mi se svidelo
• Izlaganje, aktivno učestvovanje prisutnih, opuštena atmosfera.
• Ceo koncept današnjih predavanja je bio iznad očekivanja.
• Način izlaganja i komunikacije i način ophođenja prema učesnicima i uvažavanje stavova.
• Rad po grupama i dinamičnost.
• Dinamika seminara, vežbe i primeri uz objašnjenja.
• Dinamika izlaganja, smenjivanje govornika i aktivnosti, tematika, primeri.
• Lepa, laka, razumljiva priča, primenljiva u poslu i privatnom životu.
• Sve je bilo zanimljivo i korisno.
• Rešavanje putem grupa, određene emotivne priče, dopunjavanje odgovora, objašnjenja, primeri različitih situacija.
• Sve.
• Dinamičnost, zanimljivost.
• Dinamika u radu. Rad u grupama.
• Interakcija, dinamika .
• Odabir tema, primeri i načini prezentovanja i objašnjenja.
• Izlaganja su bila zanimljiva.
• Da.
• Predavanje je bilo korisno!
• Zanimljivo izlaganje.
• Sve mi se svidelo, izlaganja su bila zanimljiva i poučna.
• Zanimljive radionice koje se bave konkretnim problmima, dinamično, smenjivanje aktivnosti koje održavaju pažnju.
• Način na koji je koncipiran seminar. Način na koji nenametljivo voditelji „vode“ celu priču.
• Raznovrsnost upitnika koje smo popunjavali; upitnik o analizi ličnosti.
• Sadržaj seminara i raznovrsni primeri i upitnici.
• Popunjavanje upitnika i analiza sopstvene ličnosti.
• Zanimljiva tema, način izlaganja.

2.1.2. Šta mi se nije svidelo
• Bez zamerki.
• Malo praktičnih primera.
• Temperatura u prostoru 
• Preleteli smo preko prezentacija... ne sećam ih se.
• Sve mi se svidelo.
• Na ovom seminaru ne postoji ništa što mi se nije dopalo.
• Atmosferski uslovi (toplo).

2.1.3. Šta predlažem da bi bilo bolje
• Više praktičnih primera.
• Bolju ventilaciju. Sve ostalo je sjajno.
• Volim iznnađenja. Nadam se da ćemo dobiti disk sa prezentacijama.
• Konkretni primeri iz škole – rešavanje.
• Nemam primedbi, neka bude kao danas.
• Više konkretnih primera.
• Više očiglednih primera rešavanja konflikata.
• Više konkretnih primera.
• Razgovor o primerima iz naše prakse.
• Drugi prostor.
• Drugu učionicu.
• Nmam predloga, ovo danas je bilo super!
• Bolji ambijentalni prostor

2.2. Značajnost sadržaja programa za lični razvoj i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika (skala školskih ocena)

• Identifikacija najčešćih konfliktnih situacija koje se dešavaju učenicima... 4.73
• Šta treba znati o konfliktima i kako reagujemo na konflikte u školi...
4.83
• Od čega da pođemo da bi shvatili suštinu problema i na koji način posredovati da se dođe do pravog rešenja.. 4.83
• Šta znamo, a šta bi morali znati o medijaciji kao najpogodnijem načinu posredovanja u konfliktima učenika.. 4.77
• Primeri posredovanja u konkretnim i realnim konfliktnim situacijama učenika .. 5.00
• Situacije kada ne razmišljamo o posredovanju – primarne reakcije za konkretne primere i aktivnosti posle seminara i Aktivnosti posle seminara 4.87

2.3. Ocena uspešnosti realizacije seminara
• RAD VODITELJA... 4.93
• ORGANIZACIJA SEMINARA... 4.97
• MATERIJALI ZA UČESNIKE... 4.97
• ATMOSFERA U GRUPI TOKOM SEMINARA... 4.93
VAŠA PROSEČNA OCENA ZA SEMINAR U CELINI.... 4.97 (nije srednja vrednost prethodnih ocena)

2.4. Predlozi i komentari učesnika
• Broj radionica prilagođavati atmosferi u grupi.
• Prijatna atmosfera, rešeni konkretni problemi i situacije.
• Dobro prezentovan seminar. Predlog: rešavanje većeg broja konkretnih situacija.
• Teme koje su obrađivane na sminaru kao i analiza konkreetnih probleema u velikoj meri doprinose budućem radu.
• Izuzetno kvalitetan seeminar. Znanja stečena na njemu od velikee koristi za kolege koje počinju svoj profesionalni put. Osnažili su me da neke stvari drugačije rašavam.
• Na ovom seminaru sam čula i naučila mnogo više nego što sam očekivala. Seminar je od velikog značaja i veoma uspešan.
• Dobar seminar, koristan, odlično odrađeni konkretni problemi.
• Vaši primeri i tumačenja će mi pomoći u konkretnim situacijama iz prakse.
• Izuzetno koristan seminar na kome sam dobila odgovore na ključne dileme u radu i rešavanju konflikata.
• Bilo nam je veoma lepo, atmosfera je bila odlična kao i sadržaj koji su doprineli tome da nam vreme održavanja brzo prođe 
• Mogu da kažem sve najbolje kako o seminaru (sadržaj) tako i o načinu vođenja samog seminara (jasno, uvažavanje svakog učesnika tj. njegovih izlaganja).
• U potpunosti sam zadovoljna ralizovanim seminarom i trudiću se da primenim sve što sam u ova dva dana naučila. Srećno!